Sökväg

Uppdaterat 06/12/2017

Kemikalier (Reach)

Om du tillverkar eller importerar minst 1 ton per år av en kemikalie i EES (dvs. EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge), måste du anmäla detta till Reachdatabasen. Reachförordningen omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach gäller alla kemikalier, oavsett om de används i industriprocesser eller i vanliga produkter som rengöringsmedel, målarfärg, kläder, möbler och elapparater. Reglerna gäller därför väldigt många företag i EES-området.

Ämnen som inte är registrerade får inte säljas eller användas.

Vilka företag berörs av Reach?

 • Tillverkare – ditt företag tillverkar ämnen som ni sedan säljer.
 • Importörer – du köper enskilda ämnen, blandningar eller färdiga produkter som kläder, möbler eller plast från länder utanför EU.
 • Distributörer – du lagrar och släpper ut ämnen eller blandningar på marknaden.
 • Nedströmsanvändare – du använder ämnen eller blandningar i din verksamhet.

Enligt förordningen måste du identifiera och hantera riskerna med de ämnen som du tillverkar och säljer inom EU/EES.

När du som tillverkare eller importör registrerar ett ämne måste du visa för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) hur ämnet kan användas säkert och ta fram ett säkerhetsdatablad som informerar dina leverantörer och användare om eventuella riskhanteringsåtgärder.

Om ditt företag är en nedströmsanvändare har du andra skyldigheter. Det viktigaste är att vidta de riskhanteringsåtgärder som står på säkerhetsdatabladet. Se till att dina användningsområden anges i registreringsunderlagen och informera dina leverantörer och användare.

Med hjälp av Echas verktyg Navigator kan du ta reda på dina skyldigheter enligt Reach och se vilka undantag du eventuellt kan ansöka om.

Broschyren Kemikaliesäkerhet i din verksamhet innehåller en bra sammanfattning av frågor som är relevanta för småföretag.

Hur fungerar Reach?

Reach gäller saluföring av ämnen, blandningar och ämnen i varor. Reglerna innebär att industrin tar ansvar för att

 • hantera kemikaliernas hälso- och miljörisker
 • ta fram relevant säkerhetsinformation till sina användare.

Men EU kan också vidta åtgärder om det behövs som komplement. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i Helsingfors i Finland hjälper till med de olika stegen:

 • Förhandsregistrering – Om ditt företag tillverkar eller importerar minst 1 ton av ett ämne per år måste du registrera det. För ämnen som har funnits länge på marknaden och som har förhandsregistrerats i tid är deadline den 31 maj 2018. Läs mer om Reach 2018
 • Utvärdering – Echa granskar registreringsunderlagets kvalitet och testningsförslagen för att se till att onödiga djurförsök undviks. Ländernas myndigheter utvärderar ämnen som kan innebära särskilda hälso- och miljörisker.
 • Tillstånd – För vissa ämnen som kan vara särskilt farliga krävs tillstånd. Tanken är att se till att riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt och att ämnena gradvis ersätts med säkrare alternativ när det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
 • Begränsning – Tillverkning, försäljning eller användning av vissa ämnen som medför oacceptabla hälso- eller miljörisker kan begränsas eller förbjudas.

Avgifter

När du registrerar ett ämne måste du betala en avgift. Beloppet och betalningsfristerna beror på vilken typ av registrering det gäller. Små och medelstora företag betalar en lägre avgift. Ditt företag måste dessutom ta hänsyn till andra kostnader, t.ex. för

 • utbyte av uppgifter
 • säkerhetsbedömningar
 • forskning om ersättningsämnen.

Genom att förbereda dig i tid och samarbeta med andra aktörer kan du minska dina kostnader avsevärt.

Se också:

 • Kom igång med EU:s kemikalielagstiftningEnglish

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Nationella kontaktpunkter för kemikalier

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.