Cale de navigare

Ultima verificare 15/03/2018

Substanțe chimice (REACH)

Dacă fabricați sau importați o substanță chimică în cantitate de cel puțin o tonă pe an în Spațiul Economic European (Uniunea Europeană plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia), trebuie să înregistrați acest lucru în baza de date REACH. REACH este acronimul pentru Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Acest regulament vizează toate substanțele chimice, nu numai pe cele implicate în procese industriale, ci și pe cele utilizate în viața de zi cu zi, de exemplu, vopsele, produse de curățare, articole de îmbrăcăminte, mobilă și aparate electrice. Prin urmare, regulamentul are impact asupra majorității întreprinderilor din SEE.

Substanțele neînregistrate nu trebuie să fie comercializate sau utilizate.

REACH vi se aplică dacă întreprinderea dumneavoastră este:

 • producător - fabricați produse chimice care sunt comercializate de întreprinderea dumneavoastră sau sunt furnizate altor societăți
 • importator - cumpărați, din afara UE, substanțe chimice, amestecuri de substanțe chimice sau articole, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilier sau bunuri din materiale plastice
 • distribuitor - stocați și introduceți pe piață substanțe chimice sau amestecuri de substanțe chimice
 • utilizator în aval - folosiți produse chimice în cadrul activității dumneavoastră de natură industrială sau profesională.

Pentru a vă conforma dispozițiilor regulamentului, trebuie să identificați și să gestionați riscurile asociate substanțelor pe care le produceți și le comercializați în UE/SEE.

Când înregistrați substanțe în calitate de producător sau importator, trebuie să demonstrați Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) cum poate fi utilizată substanța respectivă în condiții de siguranță. Prin intermediul unei fișe cu date de securitate, trebuie să le comunicați potențialilor utilizatori din lanțul de aprovizionare ce măsuri de gestionare a riscurilor ar putea fi nevoiți să pună în aplicare.

În cazul în care întreprinderea dumneavoastră este utilizator în aval, aveți alte obligații. Cel mai important este să puneți în aplicare măsurile de gestionare a riscurilor prevăzute în fișele cu date de securitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că scopul în care utilizați substanța este inclus în dosarele de înregistrare și să comunicați cu furnizorii și utilizatorii dumneavoastră din lanțul de aprovizionare.

Utilizați ECHA Navigator pentru a identifica rolul și obligațiile care vă revin în baza REACH sau eventualele exceptări care se aplică întreprinderii dumneavoastră.

Broșura „ Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră " rezumă perfect aspectele relevante pentru întreprinderile mici.

Cum funcționează REACH?

REACH introduce norme noi privind comercializarea substanțelor izolate, a celor prezente în amestecuri și a celor utilizate în produse. Regulamentul REACH obligă sectorul industrial să-și asume răspunderea:

 • de a gestiona riscurile pentru sănătate și mediu pe care le-ar putea genera substanțele chimice
 • de a le oferi utilizatorilor din lanțul de aprovizionare informații adecvate despre folosirea acestora în condiții de siguranță.

În paralel, regulamentul prevede că Uniunea Europeană poate lua măsuri suplimentare, în cazul în care se impune o intervenție la nivelul UE. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) cu sediul în Helsinki, Finlanda, contribuie la coordonarea și punerea în aplicare a tuturor etapelor necesare:

 • Înregistrarea prealabilă este obligatorie în cazul în care o întreprindere intenționează să producă sau să importe o anumită substanță în cantitate de cel puțin o tonă pe an. Pentru substanțele care sunt de mult timp pe piață și care au fost preînregistrate la timp, următorul termen limită de înregistrare este 31 mai 2018. Pentru informații suplimentare, consultați paginile REACH 2018 .
 • În etapa de evaluare , Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) examinează calitatea informațiilor din dosarele de înregistrare și toate propunerile de testare, pentru a se asigura că sunt evitate testările inutile, în special pe animale. Autoritățile naționale evaluează substanțele care suscită preocupări specifice legate de efectele asupra sănătății umane și mediului.
 • Autorizarea este necesară pentru anumite substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, pentru a se asigura că riscurile sunt controlate în mod corespunzător și că aceste substanțe sunt înlocuite progresiv cu altele mai sigure, atunci când acestea sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic.
 • Restricționarea poate limita sau interzice fabricarea, introducerea pe piață sau utilizarea anumitor substanțe, dacă acestea prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Taxe și costuri

REACH prevede plata unor taxe și costuri. Sumele încasate și termenele de plată depind de tipul de cerere formulată. Întreprinderile mici și mijlocii plătesc taxe reduse. În plus, întreprinderea dumneavoastră trebuie să ia în considerare toate celelalte costuri asociate REACH, cum ar fi cele legate de:

 • schimbul de date
 • evaluarea securității chimice
 • cercetarea în vederea găsirii de înlocuitori pentru anumite substanțe.

Vă puteți reduce considerabil costurile dacă lucrați în cooperare cu celelalte părți implicate și dacă vă pregătiți acțiunile din timp.

Informații suplimentare:

 • Introducere în legislația UE privind substanțele chimiceEnglish

Referințe

Consultaţii publice

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Asistență locală pentru întreprinderi

Ajutor

Contactați serviciile specializate de asistență

Ajutor

Contactați un partener care furnizează asistență locală pentru întreprinderi

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene vă poate oferi consiliere gratuită. Pentru a-l ajuta pe consilierul din regiunea dumneavoastră să răspundă corect și la timp, vă rugăm să oferiți cât mai multe informații.

EEN-logo

Formular de contact

(Toate câmpurile sunt obligatorii)
Vă mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost trimis.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a putut fi trimis. Vă rugăm să încercați mai târziu.
Introduceți o adresă de e-mail validă.

Date personale

Datele întreprinderii

DaNu

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Cipru

Nicosia

Croația

Zagreb

Danemarca

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Franța

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Germania

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Grecia

Athens

Irlanda

Dublin

Islanda

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Letonia

Riga

Lituania

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Oslo

Polonia

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Regatul Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Republica Cehă

Praha

România

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Stockholm

Țările de Jos

Den Haag

Ungaria

Budapest

3000/3000

Informațiile furnizate în acest formular sunt trimise direct către un partener din cadrul Enterprise Europe Network. Datele cu caracter personal introduse vor fi utilizate doar pentru a-i permite consultantului să vă răspundă. Datele nu vor fi stocate ulterior.

Ajutor

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Servicii naționale de asistență privind substanțele chimice

Serviciile naționale de asistență sunt primul punct de contact pentru întrebările legate de obligațiile care vă revin în temeiul Regulamentelor REACH și CLP.