Ultima verificare: 25/03/2019

Înregistrarea substanțelor chimice (REACH)

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Dacă fabricați sau importați o substanță chimică în cantitate de cel puțin o tonă pe an în Spațiul Economic European (Uniunea Europeană plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia), trebuie să înregistrați acest lucru în baza de date REACH. REACH este acronimul pentru Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Acest regulament vizează toate substanțele chimice, nu numai pe cele implicate în procese industriale, ci și pe cele utilizate în viața de zi cu zi, de exemplu, vopsele, produse de curățare, articole de îmbrăcăminte, mobilă și aparate electrice. Prin urmare, regulamentul are impact asupra majorității întreprinderilor din SEE.

Substanțele neînregistrate nu trebuie să fie comercializate sau utilizate.

REACH vi se aplică dacă întreprinderea dumneavoastră este:

Pentru a vă conforma dispozițiilor regulamentului, trebuie să identificați și să gestionați riscurile asociate substanțelor pe care le produceți și le comercializați în UE/SEE.

Când înregistrați substanțe în calitate de producător sau importator, trebuie să demonstrați Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) cum poate fi utilizată substanța respectivă în condiții de siguranță. Prin intermediul unei fișe cu date de securitate, trebuie să le comunicați potențialilor utilizatori din lanțul de aprovizionare ce măsuri de gestionare a riscurilor ar putea fi nevoiți să pună în aplicare.

În cazul în care întreprinderea dumneavoastră este utilizator în aval, aveți alte obligații. Cel mai important este să puneți în aplicare măsurile de gestionare a riscurilor prevăzute în fișele cu date de securitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că scopul în care utilizați substanța este inclus în dosarele de înregistrare și să comunicați cu furnizorii și utilizatorii dumneavoastră din lanțul de aprovizionare.

Utilizați ECHA Navigator pentru a identifica rolul și obligațiile care vă revin în baza REACH sau eventualele exceptări care se aplică întreprinderii dumneavoastră.

Broșura „ Securitatea chimică în întreprinderea dumneavoastră " rezumă perfect aspectele relevante pentru întreprinderile mici.

Cum funcționează REACH?

REACH introduce norme noi privind comercializarea substanțelor izolate, a celor prezente în amestecuri și a celor utilizate în produse. Regulamentul REACH obligă sectorul industrial să-și asume răspunderea:

În paralel, regulamentul prevede că Uniunea Europeană poate lua măsuri suplimentare, în cazul în care se impune o intervenție la nivelul UE. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) cu sediul în Helsinki, Finlanda, contribuie la coordonarea și punerea în aplicare a tuturor etapelor necesare:

Taxe și costuri

REACH prevede plata unor taxe și costuri. Sumele încasate și termenele de plată depind de tipul de cerere formulată. Întreprinderile mici și mijlocii plătesc taxe reduse. În plus, întreprinderea dumneavoastră trebuie să ia în considerare toate celelalte costuri asociate REACH, cum ar fi cele legate de:

Vă puteți reduce considerabil costurile dacă lucrați în cooperare cu celelalte părți implicate și dacă vă pregătiți acțiunile din timp.

Informații suplimentare:

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Servicii naționale de asistență privind substanțele chimice

Serviciile naționale de asistență sunt primul punct de contact pentru întrebările legate de obligațiile care vă revin în temeiul Regulamentelor REACH și CLP.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: