Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 15/03/2018

Chemikalia (REACH)

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia) produkujesz lub importujesz co najmniej tonę substancji chemicznej rocznie, musisz zgłosić ten fakt w bazie danych REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych, zarówno tych potrzebnych do procesów przemysłowych, jak i tych wykorzystywanych na co dzień, znajdujących się na przykład w farbach, produktach czyszczących, odzieży, meblach bądź sprzęcie elektrycznym. To rozporządzenie ma zatem wpływ na większość przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Niezarejestrowane substancje nie mogą być wprowadzane do obrotu ani wykorzystywane.

Przepisy REACH dotyczą następujących rodzajów przedsiębiorstw:

 • producentów: wytwarzających chemikalia i sprzedających je bezpośrednio lub dostarczających je innym firmom
 • importerów: kupujących poza granicami UE pojedyncze substancje lub ich mieszaniny lub produkty gotowe (ubrania, meble, wyroby z plastiku)
 • dystrybutorów: przechowujących, a następnie wprowadzających do obrotu chemikalia lub ich mieszanki
 • użytkowników: stosujących w pracy lub w procesie wytwórczym chemikalia lub mieszaniny chemikaliów.

Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba znać zagrożenia związane z substancjami produkowanymi lub sprzedawanymi w krajach UE/EOG i odpowiednio zarządzać ryzykiem.

Jako producent lub importer rejestrujący takie substancje musisz poinformować Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) o tym, jak bezpiecznie z nich korzystać, i za pośrednictwem specjalnego zestawienia danych dotyczących bezpieczeństwa poinformować potencjalnych użytkowników w łańcuchu dostaw o wszelkich metodach zarządzania ryzykiem, jakie należy zastosować.

Firma, która nie jest producentem ani importerem, lecz dalszym użytkownikiem, ma inne obowiązki. Najważniejszym z nich jest podjęcie wszelkich środków kontroli ryzyka wyszczególnionych w zestawieniach dotyczących bezpieczeństwa. Sprawdź, czy formy wykorzystania substancji są podane w dokumentacji rejestracyjnej i skontaktuj się z dostawcami i użytkownikami w łańcuchu dostaw.

Nawigator po rozporządzeniu REACH zawiera informacje o obowiązkach wynikających z przepisów rozporządzenia oraz wyłączeniach mających zastosowanie do niektórych firm.

Broszura „ Bezpieczeństwo chemiczne w Twojej firmie" zawiera podsumowanie kwestii ważnych z punktu widzenia małych firm.

Jak działają przepisy REACH?

Rozporządzenie REACH wprowadza nowe zasady wprowadzania do obrotu pojedynczych substancji, mieszanek substancji oraz substancji wykorzystywanych w wyrobach. Przepisy gwarantują, że przemysł jest odpowiedzialny za:

 • zarządzanie wszelkiego rodzaju ryzykiem, jakie substancje chemiczne mogą stanowić dla zdrowia i środowiska naturalnego
 • zapewnienie użytkownikom w łańcuchu dostaw odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Przepisy przewidują też, że Unia Europejska ma prawo wprowadzić dodatkowe środki, w razie gdyby zaistniała potrzeba podjęcia działań na poziomie UE. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach zajmuje się koordynacją i wdrażaniem przepisów:

 • Uprzednia rejestracja jest obowiązkowa, jeśli firma zamierza wyprodukować lub przywieźć do UE co najmniej tonę danej substancji rocznie. W odniesieniu do substancji, które są obecne na rynku od długiego czasu i które producenci lub importerzy uprzednio zarejestrowali w odpowiednich terminach, kolejny termin rejestracji upływa 31 maja 2018 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie REACH 2018 .
 • W ramach oceny Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) analizuje informacje zawarte w dokumentacji rejestracyjnej oraz wszystkie propozycje testów, aby uniknąć niepotrzebnego testowania, zwłaszcza na zwierzętach. Władze krajowe oceniają substancje pod kątem konkretnych obaw dotyczących zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.
 • Niektóre substancje wysokiego ryzyka wymagają zezwoleń . Chodzi o to, by mieć gwarancję, że wszelkie związane z nimi zagrożenia są pod odpowiednią kontrolą oraz że tego rodzaju substancje będą stopniowo zastępowane bezpieczniejszymi produktami alternatywnymi (kiedy już będzie to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia).
 • Ograniczenia obejmują zmniejszenie lub wprowadzenie zakazu dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania niektórych substancji, jeśli są one poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub środowiska.

Opłaty i należności

System REACH jest systemem płatnym. Wysokość opłaty i termin jej wniesienia zależą od rodzaju wniosku. Małe i średnie przedsiębiorstwa płacą mniej niż inne firmy. Twoja firma musi również wziąć pod uwagę inne koszty związane z REACH, w tym koszty:

 • udostępniania danych
 • oceny bezpieczeństwa chemicznego
 • badań nad zastosowaniem substytutów dla poszczególnych substancji.

Ponoszone przez firmę koszty można znacznie obniżyć dzięki ścisłej współpracy z innymi zaangażowanymi stronami oraz rozpoczęciu przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje

 • Unijne przepisy dotyczące chemikaliów – wprowadzenieEnglish

Informacje

Konsultacje publiczne

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Krajowe punkty informacyjne udzielające informacji na temat chemikaliów

Krajowe punkty informacyjne udzielają porad w kwestiach związanych z przepisami obowiązującymi firmy na mocy rozporządzeń REACH i CLP.