Kruimelpad

Bijgewerkt 06/12/2017

Chemicaliën (REACH)

Als u jaarlijks een ton of meer van een chemische stof produceert of importeert in de Europese Economische Ruime (EER, dit is de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), moet u die stof registreren in de REACH-databank. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.

REACH is van toepassing op alle chemische stoffen, zowel voor industriële processen als voor gebruik in ons dagelijks leven, bv. in verf, schoonmaakmiddelen, kleren, meubels en elektrische apparaten. Daarom hebben de meeste bedrijven in de EER ermee te maken.

Niet-geregistreerde stoffen mogen niet in de handel worden gebracht of gebruikt.

REACH geldt voor:

 • producenten - u maakt chemicaliën om deze te verkopen en aan anderen te leveren.
 • importeurs - u koopt buiten de EU bepaalde chemische stoffen, mengsels of producten zoals kleren, meubels of plastic artikelen.
 • distributeurs - u slaat chemische stoffen of mengsels op en brengt deze op de markt.
 • gebruikers - u gebruikt chemische stoffen of mengsels in uw bedrijf of voor uw beroep.

Om aan de verordening te voldoen, moet u de risico's van de door u in de EU/EER geproduceerde of verhandelde stoffen inventariseren en controleren.

Als producent of importeur van chemische stoffen moet u het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) laten zien hoe zij veilig gebruikt kunnen worden. U moet een veiligheidsinformatieblad opstellen dat gebruikers in de leveringsketen informatie geeft over eventuele veiligheidsmaatregelen die zij moeten treffen.

Als uw bedrijf een downstreamgebruiker is, hebt u andere verplichtingen. U moet risicobeheersmaatregelen treffen, zoals gespecificeerd in de veiligheidsinformatiebladen. Controleer of de toepassing van de stof in het registratiedossier is opgenomen en neem contact op met uw leveranciers en afnemers in de leveringsketen.

Gebruik de ECHA-navigator om te bepalen welke taken en verplichtingen REACH u oplegt en of er voor uw bedrijf misschien uitzonderingen gelden.

De brochure Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf geeft duidelijke informatie over het gebruik van chemicaliën in het MKB (kmo's).

Hoe werkt REACH?

REACH bevat nieuwe voorschriften inzake het in de handel brengen van zuivere chemische stoffen, mengsels en chemische stoffen die in goederen verwerkt zijn. Het zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor:

 • het beheersen van de risico's die de stoffen voor de gezondheid en het milieu kunnen betekenen
 • passende veiligheidsinformatie voor gebruikers in de toeleveringsketen

Verder kan de Europese Unie aanvullende maatregelen nemen als actie op EU-niveau nodig is. Het ECHA in Helsinki, Finland, helpt alle nodige stappen te coördineren:

 • Wanneer een bedrijf van plan is jaarlijks een ton of meer van een bepaalde stof te produceren of te importeren, moet het die stof vooraf registreren . Voor stoffen die al langere tijd op de markt zijn en die door producenten of importeurs tijdig vooraf geregistreerd zijn, is de volgende registratietermijn 31 mei 2018. Meer informatie over REACH 2018 .
 • Als onderdeel van de evaluatie controleert het ECHA de informatie in de registratiedossiers en alle voorstellen voor testen, om onnodige testen, en met name dierproeven, te voorkomen. De nationale autoriteiten beoordelen stoffen met het oog op specifieke bedreigingen van de volksgezondheid en het milieu.
 • Er is een vergunning nodig voor bepaalde gevaarlijke stoffen, zodat daar verantwoord mee wordt omgegaan. Ze moeten, zodra dat economisch en technisch mogelijk is, worden vervangen door veiliger alternatieven.
 • Beperking is een middel om de productie van, de handel in en het gebruik van een stof terug te dringen of verbieden als die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid of het milieu meebrengt.

Kosten

De REACH-registratie is niet gratis. De kosten en termijnen zijn afhankelijk van het type registratie. Voor het MKB zijn de kosten lager. Uw bedrijf moet ook rekening houden met andere kosten in verband met REACH, bijvoorbeeld:

 • het delen van gegevens
 • chemischeveiligheidsbeoordelingen
 • onderzoek naar vervangers voor bepaalde stoffen

U kunt uw kosten lager houden door nauw samen te werken met andere betrokkenen en door een goede voorbereiding.

Zie ook:

 • Getting started with EU chemicals legislationEnglish

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Lokale steun voor ondernemers

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

Hulp en advies

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat de adviseur in uw regio u snel en correct kan antwoorden.

EEN-logo

Contactformulier

(alle velden zijn verplicht)
Hartelijk dank, uw verzoek is verzonden.
Door technische problemen is uw verzoek niet verzonden. Probeer het later opnieuw.
Vul een geldig e-mailadres in.

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

JaNee

België

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarije

Sofia

Cyprus

Nicosia

Denemarken

Copenhagen

Duitsland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrijk

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Griekenland

Athens

Hongarije

Budapest

Ierland

Dublin

IJsland

Reykjavík

Italië

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatië

Zagreb

Letland

Riga

Litouwen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Noorwegen

Oslo

Oostenrijk

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Roemenië

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakije

Bratislava

Slovenië

Ljubljana

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Tsjechië

Praha

Verenigd Koninkrijk

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Zweden

Stockholm

3000/3000

De informatie die u hier invult, wordt direct naar een van de partners van het Enterprise Europe Network gestuurd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, ze worden daarna niet bewaard.

Hulp en advies

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Nationale chemicaliën-helpdesks

De nationale helpdesks kunnen u helpen bij vragen over uw verplichtingen in het kader van REACH en CLP.