Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2019-03-25

Cheminių medžiagų registravimas (REACH)

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Jei gaminate arba į Europos ekonominę erdvę (Europos Sąjunga ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) importuojate toną arba daugiau cheminių medžiagų per metus, turite tai užregistruoti REACH duomenų bazėje. REACH (angl. „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals") reglamentas – tai teisės aktas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.

REACH reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms – ir toms, kurių reikia pramoniniams procesams, ir naudojamoms kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, dažuose, valymo produktuose, drabužiuose, balduose ir elektros prietaisuose. Todėl jis turi įtakos daugumai Europos ekonominės erdvės (EEE) įmonių.

Neregistruotos medžiagos negali būti teikiamos rinkai arba naudojamos.

REACH reglamentas taikomas:

Kad laikytumėtės reglamento, turite nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurias gaminate ir parduodate ES bei Europos ekonominėje erdvėje.

Jei tokias medžiagas registruojate kaip gamintojas arba importuotojas, turite parodyti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) , kaip jos gali būti saugiai naudojamos, ir naudoti saugos duomenų lapą, kad informuotumėte galimus naudotojus tiekimo grandinėje apie visas rizikos valdymo priemones, kurių jiems gali reikėti imtis.

Jei jūsų įmonė yra tolesnė naudotoja, turite vykdyti kitokias pareigas. Pagrindinė pareiga – imtis visų rizikos valdymo priemonių, išsamiai nurodytų saugos duomenų lapuose. Patikrinkite, ar jūsų naudojimo būdai nurodyti registracijos dokumentacijoje, ir susisiekite su savo tiekėjais ir naudotojais tiekimo grandinėje.

Naudodamiesi ECHA žvalgikliu galite sužinoti savo vaidmenį ir pareigas pagal REACH reglamentą ir apie visas išimtis, kurios gali būti taikomos jūsų įmonei.

Knygelėje Cheminė sauga jūsų įmonėje pateikiama gera mažosioms įmonėms svarbių klausimų santrauka.

Kaip veikia REACH reglamentas?

REACH reglamentu nustatomos naujos teikimo rinkai taisyklės, taikomos atskiroms cheminėms medžiagoms, mišiniams ir prekėse naudojamoms medžiagoms. Juo užtikrinama, kad pramonė prisiimtų atsakomybę už:

Jis taip pat suteikia galimybę Europos Sąjungai imtis papildomų priemonių, jei reikia papildomų veiksmų ES lygmeniu. Helsinkyje (Suomijoje) įsikūrusi Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padeda koordinuoti ir įgyvendinti visas būtinas priemones.

Mokesčiai

REACH sistema yra mokama. Kainos ir mokėjimo terminai priklauso nuo prašymo pobūdžio. Mažosios ir vidutinės įmonės moka mažesnius mokesčius. Jūsų įmonė taip pat turės atsižvelgti į kitas su REACH reglamentu susijusias išlaidas, įskaitant:

Galite gerokai sumažinti savo išlaidas glaudžiai bendradarbiaudami su kitais susijusiais subjektais ir pasirengdami iš anksto.

Daugiau informacijos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktiniai centrai jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Nacionalinės pagalbos dėl cheminių medžiagų tarnybos

Nacionalinės pagalbos tarnybos yra pirmasis kontaktinis centras, į kurį reikėtų kreiptis klausimais, susijusiais su jūsų pareigomis pagal CLP ir REACH reglamentus.

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: