Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-12-06

Cheminės medžiagos (REACH)

Jei gaminate arba į Europos ekonominę erdvę (Europos Sąjunga ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) importuojate toną arba daugiau cheminių medžiagų per metus, turite tai užregistruoti REACH duomenų bazėje. REACH (angl. „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals") reglamentas – tai teisės aktas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.

REACH reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms – ir toms, kurių reikia pramoniniams procesams, ir naudojamoms kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, dažuose, valymo produktuose, drabužiuose, balduose ir elektros prietaisuose. Todėl jis turi įtakos daugumai Europos ekonominės erdvės (EEE) įmonių.

Neregistruotos medžiagos negali būti teikiamos rinkai arba naudojamos.

REACH reglamentas taikomas:

 • gamintojams, gaminantiems chemines medžiagas, kurias parduoda patys arba tiekia kitoms įmonėms;
 • importuotojams, ES nepriklausančiose šalyse perkantiems atskiras chemines medžiagas, jų mišinius arba produktus, pavyzdžiui, drabužius, baldus arba plastiko gaminius;
 • platintojams, sandėliuojantiems ir teikiantiems rinkai chemines medžiagas arba cheminių medžiagų mišinius;
 • tolesniems naudotojams, naudojantiems chemines medžiagas arba cheminių medžiagų mišinius savo pramoninėje ar kitokioje profesinėje veikloje.

Kad laikytumėtės reglamento, turite nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurias gaminate ir parduodate ES bei Europos ekonominėje erdvėje.

Jei tokias medžiagas registruojate kaip gamintojas arba importuotojas, turite parodyti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) , kaip jos gali būti saugiai naudojamos, ir naudoti saugos duomenų lapą, kad informuotumėte galimus naudotojus tiekimo grandinėje apie visas rizikos valdymo priemones, kurių jiems gali reikėti imtis.

Jei jūsų įmonė yra tolesnė naudotoja, turite vykdyti kitokias pareigas. Pagrindinė pareiga – imtis visų rizikos valdymo priemonių, išsamiai nurodytų saugos duomenų lapuose. Patikrinkite, ar jūsų naudojimo būdai nurodyti registracijos dokumentacijoje, ir susisiekite su savo tiekėjais ir naudotojais tiekimo grandinėje.

Naudodamiesi ECHA žvalgikliu galite sužinoti savo vaidmenį ir pareigas pagal REACH reglamentą ir apie visas išimtis, kurios gali būti taikomos jūsų įmonei.

Knygelėje Cheminė sauga jūsų įmonėje pateikiama gera mažosioms įmonėms svarbių klausimų santrauka.

Kaip veikia REACH reglamentas?

REACH reglamentu nustatomos naujos teikimo rinkai taisyklės, taikomos atskiroms cheminėms medžiagoms, mišiniams ir prekėse naudojamoms medžiagoms. Juo užtikrinama, kad pramonė prisiimtų atsakomybę už:

 • bet kokios rizikos, kurią cheminės medžiagos gali kelti sveikatai ir aplinkai, valdymą,
 • tinkamos saugos informacijos naudotojams tiekimo grandinėje suteikimą.

Jis taip pat suteikia galimybę Europos Sąjungai imtis papildomų priemonių, jei reikia papildomų veiksmų ES lygmeniu. Helsinkyje (Suomijoje) įsikūrusi Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padeda koordinuoti ir įgyvendinti visas būtinas priemones.

 • Kai bendrovė ketina gaminti arba importuoti ne mažiau kaip toną tam tikros medžiagos per metus, privaloma išankstinė registracija . Medžiagų, kurios buvo rinkoje ilgą laiką ir kurias gamintojai arba importuotojai preliminariai užregistravo iki nustatytų terminų, kitas registracijos terminas – 2018 m. gegužės 31 d. Daugiau informacijos pateikiama REACH 2018 puslapiuose.
 • Atlikdama vertinimą , Europos cheminių medžiagų agentūra nagrinėja registracijos dokumentacijoje pateiktą informaciją ir visus bandymų siūlymus, kad būtų išvengta nebūtinų bandymų, ypač su gyvūnais. Nacionalinės valdžios institucijos įvertina medžiagas atsižvelgdamos į konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus dėl žmogaus sveikatos ir aplinkos.
 • Kai kurioms labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms reikia autorizacijos . Taip siekiama užtikrinti, kad visa jų keliama rizika būtų tinkamai kontroliuojama ir kad šios medžiagos būtų palaipsniui keičiamos saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis, jei tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu.
 • Apribojimas – tai cheminių medžiagų, keliančių nepriimtiną riziką sveikatai arba aplinkai, gamybos, teikimo rinkai arba naudojimo ribojimas arba draudimas.

Mokesčiai

REACH sistema yra mokama. Kainos ir mokėjimo terminai priklauso nuo prašymo pobūdžio. Mažosios ir vidutinės įmonės moka mažesnius mokesčius. Jūsų įmonė taip pat turės atsižvelgti į kitas su REACH reglamentu susijusias išlaidas, įskaitant:

 • dalijimąsi duomenimis,
 • cheminės saugos vertinimus,
 • tam tikrų medžiagų pakaitalų tyrimus.

Galite gerokai sumažinti savo išlaidas glaudžiai bendradarbiaudami su kitais susijusiais subjektais ir pasirengdami iš anksto.

Daugiau informacijos

 • Pagrindinė informacija apie ES cheminių medžiagų teisės aktusEnglish

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Nacionalinės pagalbos dėl cheminių medžiagų tarnybos

Nacionalinės pagalbos tarnybos yra pirmasis kontaktinis centras, į kurį reikėtų kreiptis klausimais, susijusiais su jūsų pareigomis pagal CLP ir REACH reglamentus.