Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Kemikalije (REACH)

Ako u Europskom gospodarskom prostoru (Europska unija + Island, Lihtenštajn i Norveška) godišnje proizvodite ili uvozite jednu tonu određene kemikalije ili više, morate to registrirati u bazi podataka REACH. REACH znači registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija.

REACH se primjenjuje na sve kemijske tvari, one potrebne za industrijske procese i one koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu, na primjer u bojama, proizvodima za čišćenje, odjeći, namještaju i električnim uređajima. Stoga utječe na većinu poduzeća u Europskome gospodarskom prostoru (EGP).

Tvari koje nisu registrirane ne smiju se stavljati na tržište ni upotrebljavati.

REACH se primjenjuje na vas ako ste:

 • proizvođač – proizvodite kemikalije koje prodaje vaše poduzeće ili se isporučuju drugim poduzećima
 • uvoznik – kupujete kemikalije, smjese kemikalija ili proizvode kao što su odjeća, namještaj ili plastična roba iz zemalja izvan EU-a
 • distributer – skladištite i stavljate na tržište kemikalije ili smjese kemikalija
 • daljnji korisnik – upotrebljavate kemikalije ili smjese kemikalija u svojim industrijskim ili profesionalnim aktivnostima.

Da biste postupali u skladu s Uredbom, morate utvrditi rizike povezane s tvarima koje proizvodite i stavljate na tržište u EU-u/EGP-u te upravljati tim rizicima.

Kao proizvođač ili uvoznik pri registraciji takvih tvari morate Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) pokazati kako se one mogu upotrebljavati na siguran način te upotrebljavati sigurnosno-tehničke listove kako biste obavijestili moguće korisnike u lancu opskrbe o svim mjerama za upravljanje rizicima koje će možda morati poduzeti.

Ako je vaše poduzeće daljnji korisnik, morate ispuniti druge obveze. Glavna je obveza poduzeti sve mjere za upravljanje rizicima koje su opisane u sigurnosno-tehničkim listovima. Provjerite da je vaša upotreba obuhvaćena registracijskim dosjeima i kontaktirajte vaše dobavljače i korisnike u lancu opskrbe.

S pomoću Navigatora ECHA-e možete utvrditi svoju ulogu i obveze na temelju REACH-a te izuzeća koje su možda primjenjiva na vaše poduzeće.

U knjižici „ Kemijska sigurnost u vašem poslovanju " sažeto su prikazana pitanja koja su značajna za mala poduzeća.

Kako REACH funkcionira

Uredbom REACH uvode se nova tržišna pravila koja obuhvaćaju pojedinačne tvari, smjese i tvari koje se koriste u proizvodima. Njome se osigurava da industrija preuzme odgovornost za:

 • upravljanje svim rizicima koje kemikalije mogu predstavljati za zdravlje i okoliš te
 • pružanje odgovarajućih informacija o sigurnosti korisnicima u lancu opskrbe.

REACH-om se također omogućuje Europskoj uniji da poduzme dodatne mjere ako je potrebno dodatno djelovanje na razini EU-a. Europska agencija za kemikalije (ECHA) u Helsinkiju u Finskoj pomaže u koordinaciji i provedbi svih potrebnih koraka:

 • prethodna registracija obvezna je ako poduzeće namjerava godišnje proizvoditi ili uvoziti tonu određene kemikalije ili više. Za tvari koje su dugo na tržištu i koje su proizvođači ili uvoznici prethodno registrirali u odgovarajućim rokovima sljedeći je rok za registraciju 31. svibnja 2018. Za više informacija vidjeti stranicu REACH 2018.
 • u sklopu evaluacije Europska agencija za kemikalije (ECHA) pregledava informacije u registracijskim dosjeima i sve prijedloge za ispitivanje kako bi se izbjeglo nepotrebno ispitivanje, posebno na životinjama Nacionalna tijela procjenjuju tvari na temelju konkretne zabrinutosti za zdravlje ljudi i okoliš
 • autorizacija je potrebna za određene tvari koje izazivaju posebnu zabrinutost, kako bi se osigurala pravilna kontrola svih rizika koje one predstavljaju, a takve se tvari postupno zamjenjuju sigurnijim alternativama kada su one ekonomski isplative i tehnički prikladne
 • ograničenjem se može ograničiti ili zabraniti proizvodnja, stavljanje na tržište ili upotreba određenih tvari ako one predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ili okoliš.

Naknade i pristojbe

REACH-om je propisano plaćanje pristojba i naknada. Iznosi pristojba i naknada te rokovi za plaćanje ovise o vrsti podnesenog zahtjeva. Mala i srednja poduzeća plaćaju manje pristojbe. Vaše poduzeće morat će uzeti u obzir i ostale troškove povezane s Uredbom REACH, uključujući:

 • razmjenu podataka
 • procjene kemijske sigurnosti
 • istraživanje nadomjestaka za određene tvari.

Možete znatno smanjiti troškove bliskom suradnjom s drugim uključenim stranama, među ostalim i pravodobnom pripremom.

Vidjeti i:

 • Uvod u zakonodavstvo EU-a o kemikalijamaEnglish

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktne točke za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu o proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Nacionalne službe za pomoć za kemikalije

Nacionalne službe za pomoć vaša su prva kontaktna točka za pitanja o vašim obvezama u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredbom REACH.