Navigointipolku

Päivitetty 06/12/2017

Kemikaalit (REACH)

Jos yrityksesi valmistaa kemiallista ainetta tai tuo sitä maahan Euroopan talousalueella (EU sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja) vähintään tonnin vuodessa, on tämä rekisteröitävä REACH-tietokantaan. REACH tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei pelkästään teollisuudessa vaan myös kotitalouksissa käytettäviin aineisiin, kuten maaleihin, puhdistusaineisiin, vaatteisiin, huonekaluihin ja sähkölaitteisiin. Näin ollen REACH-asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin Euroopan talousalueella (ETA).

Rekisteröimättömiä aineita ei saa pitää kaupan eikä käyttää.

REACH koskee yritystäsi, jos yrityksesi on

 • valmistaja, joka valmistaa kemikaaleja myytäväksi suoraan kuluttajille tai muille yrityksille
 • maahantuoja, joka ostaa joko yksittäisiä kemikaaleja, kemikaaliseoksia tai valmiita tuotteita, kuten vaatteita, huonekaluja tai muovituotteita EU:n ulkopuolelta
 • jakelija/vähittäismyyjä, joka varastoi ja saattaa markkinoille kemikaaleja tai kemikaaliseoksia
 • jatkokäyttäjä, joka käyttää kemikaaleja tai kemikaaliseoksia omalla toimialallaan tai ammatissaan.

Asetuksen noudattaminen edellyttää, että kartoitat ja hallitset riskit, joita liittyy EU-/ETA-maissa valmistamiisi tai myymiisi aineisiin.

Kun rekisteröit aineita valmistajan tai maahantuojan ominaisuudessa, sinun on osoitettava Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) , miten ainetta käytetään turvallisesti, ja tiedotettava käyttöturvallisuustiedotteen avulla mahdollisille jatkokäyttäjille tarvittavista riskinhallintatoimista.

Jos yrityksesi on jatkokäyttäjä, sinun on noudatettava eri velvoitteita. Tärkein velvoite on toteuttaa käyttöturvallisuustiedotteessa eritellyt riskinhallintatoimet. Huolehdi myös siitä, että aineen käyttötavat ovat rekisteröintiasiakirjojen mukaisia ja varmista tiedonvälitys toimitusketjuun kuuluvien toimittajien ja käyttäjien kanssa.

Euroopan kemikaaliviraston Navigator-työkalun avulla voit tarkistaa, mikä on roolisi ja vastuusi REACH-asetuksen täytäntöönpanossa ja sovelletaanko yritykseesi mahdollisesti joitain poikkeuksia.

Kemikaaliturvallisuus yrityksessä -ohjeistuksesta saa kattavan yleiskuvan pieniä yrityksiä koskevista seikoista.

Miten REACH toimii

REACH sisältää uusia kaupan pitämistä koskevia sääntöjä, joita sovelletaan aineisiin itsessään, aineiden seoksiin ja hyödykkeissä käytettäviin aineisiin. REACH-asetuksen avulla varmistetaan, että toimiala ottaa vastuun seuraavista:

 • Yritykset hallitsevat kaikki riskit, joita kemikaalit voivat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle.
 • Yritykset tarjoavat toimitusketjuun kuuluville käyttäjille asianmukaiset turvallisuustiedot.

Näiden lisäksi REACH-asetus valtuuttaa EU:n ryhtymään lisätoimiin, jos EU:n tason täydentävät toimet ovat tarpeen. Helsingissä toimiva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) auttaa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden koordinoinnissa ja toimeenpanossa.

 • Ennakkorekisteröityminen on pakollinen, jos yritys valmistaa tai tuo tiettyä ainetta maahan vähintään tonnin vuodessa. Ne aineet, jotka ovat olleet pitkään markkinoilla ja jotka valmistajat tai tuojat ovat ennakkorekisteröineet määräaikaan mennessä, on rekisteröitävä uudelleen 31.5.2018 mennessä. Lisätietoja: REACH 2018
 • Arviointimenettelyssä kemikaalivirasto tutkii rekisteröintiaineiston tiedot sekä kaikki testausehdotukset, jotta tarpeeton testaus – erityisesti tarpeettomat eläinkokeet – voidaan välttää. Kansalliset viranomaiset arvioivat aineet ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskitekijöiden näkökulmasta.
 • Lupamenettely koskee erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotta riskien hallinta varmistetaan. Tällaiset aineet korvataan ajan mittaan turvallisemmilla vaihtoehdoilla, sen jälkeen kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista.
 • Rajoituksella voidaan rajoittaa tai kieltää sellaisen aineen tuotanto, markkinoille saattaminen tai käyttö, joka aiheuttaa kohtuuttoman riskin terveydelle tai ympäristölle.

Maksut

REACH-asetuksessa edellytetään, että maksut ja palkkiot on maksettu. Niiden määrä ja maksuaika riippuvat kulloinkin kyseessä olevista toimenpiteistä. Pk-yritykset saavat maksuista alennuksia. Yrityksesi on myös otettava huomioon muut REACH-toimenpiteisiin liittyvät kustannukset, mukaan lukien:

 • tiedon jakaminen
 • kemikaaliturvallisuusarvioinnit
 • korvaavien aineiden tutkimus.

Yrityksesi voi alentaa kustannuksia merkittävästi tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden asianomaisten osapuolten kanssa sekä valmistautumalla toimiin hyvissä ajoin.

Lisätietoa:

 • Perustietoa EU:n kemikaalilainsäädännöstäEnglish

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä muiden EU-maiden kansallisille markkinoille.

Kansalliset neuvontapalvelut – kemikaalit

Kansallinen neuvontapalvelu toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä CLP- ja REACH-asetusten mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.