Tarkistettu viimeksi: 25/03/2019

Kemikaalien rekisteröinti – REACH-asetus

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Jos yrityksesi valmistaa kemiallista ainetta tai tuo sitä maahan Euroopan talousalueella (EU sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja) vähintään tonnin vuodessa, on tämä rekisteröitävä REACH-tietokantaan. REACH tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei pelkästään teollisuudessa vaan myös kotitalouksissa käytettäviin aineisiin, kuten maaleihin, puhdistusaineisiin, vaatteisiin, huonekaluihin ja sähkölaitteisiin. Näin ollen REACH-asetus vaikuttaa useimpiin yrityksiin Euroopan talousalueella (ETA).

Rekisteröimättömiä aineita ei saa pitää kaupan eikä käyttää.

REACH koskee yritystäsi, jos yrityksesi on

Asetuksen noudattaminen edellyttää, että kartoitat ja hallitset riskit, joita liittyy EU-/ETA-maissa valmistamiisi tai myymiisi aineisiin.

Kun rekisteröit aineita valmistajan tai maahantuojan ominaisuudessa, sinun on osoitettava Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) , miten ainetta käytetään turvallisesti, ja tiedotettava käyttöturvallisuustiedotteen avulla mahdollisille jatkokäyttäjille tarvittavista riskinhallintatoimista.

Jos yrityksesi on jatkokäyttäjä, sinun on noudatettava eri velvoitteita. Tärkein velvoite on toteuttaa käyttöturvallisuustiedotteessa eritellyt riskinhallintatoimet. Huolehdi myös siitä, että aineen käyttötavat ovat rekisteröintiasiakirjojen mukaisia ja varmista tiedonvälitys toimitusketjuun kuuluvien toimittajien ja käyttäjien kanssa.

Euroopan kemikaaliviraston Navigator-työkalun avulla voit tarkistaa, mikä on roolisi ja vastuusi REACH-asetuksen täytäntöönpanossa ja sovelletaanko yritykseesi mahdollisesti joitain poikkeuksia.

Kemikaaliturvallisuus yrityksessä -ohjeistuksesta saa kattavan yleiskuvan pieniä yrityksiä koskevista seikoista.

Miten REACH toimii

REACH sisältää uusia kaupan pitämistä koskevia sääntöjä, joita sovelletaan aineisiin itsessään, aineiden seoksiin ja hyödykkeissä käytettäviin aineisiin. REACH-asetuksen avulla varmistetaan, että toimiala ottaa vastuun seuraavista:

Näiden lisäksi REACH-asetus valtuuttaa EU:n ryhtymään lisätoimiin, jos EU:n tason täydentävät toimet ovat tarpeen. Helsingissä toimiva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) auttaa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden koordinoinnissa ja toimeenpanossa.

Maksut

REACH-asetuksessa edellytetään, että maksut ja palkkiot on maksettu. Niiden määrä ja maksuaika riippuvat kulloinkin kyseessä olevista toimenpiteistä. Pk-yritykset saavat maksuista alennuksia. Yrityksesi on myös otettava huomioon muut REACH-toimenpiteisiin liittyvät kustannukset, mukaan lukien:

Yrityksesi voi alentaa kustannuksia merkittävästi tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden asianomaisten osapuolten kanssa sekä valmistautumalla toimiin hyvissä ajoin.

Lisätietoa:

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Kansalliset neuvontapalvelut – kemikaalit

Kansallinen neuvontapalvelu toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä CLP- ja REACH-asetusten mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: