Sti

Opdateret 06/12/2017

Kemikalielovgivning (REACH)

Hvis du fremstiller eller importerer et ton kemiske stoffer eller derover om året i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU samt Island, Liechtenstein og Norge), skal du registrere det i REACH-databasen. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier).

REACH gælder for alle kemiske stoffer, uanset om de bruges til fremstillingsprocesser eller i hverdagen, f.eks. i maling, rengøringsprodukter, tøj, møbler eller elektriske installationer. De fleste virksomheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) er derfor omfattet.

Stoffer, der ikke er registreret, må ikke markedsføres eller bruges.

REACH gælder for dig, hvis din virksomhed er:

 • producent - din virksomhed fremstiller kemikalier til videresalg eller levering til andre
 • importør - din virksomhed køber individuelle kemikalier, blandinger til videresalg eller færdige produkter som tøj, møbler eller plastikvarer fra lande uden for EU
 • distributør - din virksomhed oplagrer og sælger kemikalier eller blandinger af kemikalier.
 • downstreambruger - I bruger kemikalier eller blandinger af kemikalier i jeres branche eller erhverv.

For at overholde forordningen skal du udpege og styre de risici, der er forbundet med de stoffer, du fremstiller og markedsfører i EU/EØS.

Som producent eller importør af sådanne stoffer, skal du vise Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) , hvordan de kan bruges sikkert, og du skal bruge et sikkerhedsdatablad for at fortælle mulige brugere i forsyningskæden om eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, de skal træffe.

Hvis din virksomhed er downstreambruger, skal du opfylde andre betingelser. Den vigtigste er at træffe alle risikostyringsforanstaltninger, som er fastlagt i sikkerhedsdatabladene. Tjek, at brugen er dækket af registreringspapirerne, og tag kontakt med dine leverandører og brugere i forsyningskæden.

Brug ECHA Navigator til at kortlægge din rolle og dine pligter i henhold til REACH eller eventuelle undtagelser, der gælder for din virksomhed.

Brochuren " Kemikaliesikkerhed i din virksomhed " giver et godt overblik over de spørgsmål, der er relevante for små virksomheder.

Sådan fungerer REACH

REACH indfører nye markedsføringsregler, der omfatter enkeltstående stoffer, blandinger og stoffer, der anvendes i produkter. Det sikrer, at industrien tager ansvaret for:

 • at styre eventuelle risici ved kemikalier for sundhed og miljø
 • at give brugerne i forsyningskæden de rigtige sikkerhedsoplysninger.

Det giver også EU mulighed for at tage yderligere skridt, hvis der skal gøres mere på EU-plan. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i Helsinki hjælper med at koordinere og gennemføre alle de nødvendige trin:

 • Forudgående registrering er påkrævet, når en virksomhed vil fremstille eller importere mindst et ton af et bestemt stof om året. For stoffer, der har været på markedet længe, og som producenter eller importører har forudregistreret inden for de relevante frister, er næste registreringsfrist den 31. maj 2018. Du kan læse mere på siderne om REACH 2018 .
 • Som led i evalueringen undersøger Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) oplysninger i registreringsdokumenterne og alle testforslag for at undgå unødvendige tests, især på dyr. Nationale myndigheder vurderer stoffer ud fra konkrete betænkeligheder ved konsekvenserne for menneskers helbred og miljøet.
 • Visse særligt problematiske stoffer skal godkendes for at sikre, at eventuelle risici kontrolleres ordentligt, og sådanne stoffer erstattes løbende med sikrere alternativer, når det er økonomisk og teknisk muligt.
 • Det er muligt at begrænse eller forbyde produktion, markedsføring eller brug af visse stoffer, hvis de udgør en uacceptabel risiko for sundheden eller miljøet.

Gebyrer og afgifter

REACH kræver, at der betales gebyrer og afgifter. Beløbet og betalingsfristen afhænger af den relevante ansøgning. Små og mellemstore virksomheder betaler et mindre gebyr. Din virksomhed skal også tage højde for andre udgifter i forbindelse med REACH, herunder:

 • datadeling
 • kemikaliesikkerhedsvurderinger
 • forskning i erstatninger for bestemte stoffer.

Du kan mindske udgifterne betydeligt ved at arbejde tæt sammen med de andre parter samt ved at forberede dig i god tid.

Se også:

 • Kom godt i gang med EU-s kemikalielovgivningEnglish

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning For at hjælpe din lokale rådgiver med at svare korrekt og hurtigst muligt beder vi dig give os så meget information som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.

Hjælp og rådgivning

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

National kemikaliehelpdesk

De nationale helpdeske er de første, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om dine forpligtelser ifølge CLP- og REACH-forordningerne.