Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Chemické látky (REACH)

Vyrábíte-li v rámci Evropského hospodářského prostoru (Evropská unie + Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo do něj dovážíte alespoň jednu tunu nějaké chemické látky ročně, máte povinnost tuto činnost vykazovat v databázi REACH. Zkratkou REACH se též označuje nařízení, kterým se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek řídí.

Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky – jak ty, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě, tak ty, které používáme v našem každodenním životě, (jako nátěry, čistící prostředky, prací prášky atp. i ty obsažené v hotových výrobcích, např. v nábytku, oděvech, spotřebičích). Proto má jeho uplatňování dopad na většinu podniků v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány.

Nařízení REACH tedy musíte věnovat pozornost, pokud jste:

 • výrobce – vyrábíte chemické látky, které váš podnik buď sám prodává, nebo je dodává jiným podnikům
 • dovozce – nakupujete v zemích mimo EU chemické látky či směsi pro další prodej nebo hotové výrobky chemické látky obsahující, například oděvy, nábytek nebo plastové zboží
 • distributor – skladujete a uvádíte na trh chemické látky nebo jejich směsi
 • následný uživatel – používáte chemické látky či jejich směsi při výrobě nebo při výkonu povolání

Podle nařízení REACH musíte rizika spojená s látkami, které vyrábíte či uvádíte na trh v EU/EHP, identifikovat a mít tato rizika řádně pod kontrolou.

Jako výrobce nebo dovozce žádající o registraci chemické látky musíte Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) prokázat, že s nimi lze nakládat tak, aby byla zaručena bezpečnost, a musíte dodat tzv. bezpečnostní list, který poskytne informace potenciálním uživatelům dané látky v rámci dodavatelského řetězce o veškerých opatřeních nutných k řízení rizik s danou chemickou látkou spojených.

Je-li váš podnik tzv. následným uživatelem, vaše povinnosti jsou jiné. Musíte především přijímat opatření k řízení rizik uvedená v bezpečnostním listu. Musíte dále látku používat v souladu s registrační dokumentací a mít kontakt s vašimi dodavateli a uživateli z dodavatelského řetěze.

Chcete-li vědět, jaké jsou vaše povinnosti podle nařízení REACH nebo jaké případné výjimky by se mohly na váš podnik vztahovat, použijte ECHA Navigator .

Dobrý přehled o otázkách důležitých pro malé a střední podniky poskytuje brožura „ Chemická bezpečnost ve vašem podnikání ".

Jak REACH funguje v praxi

Nařízení REACH zavádí nová pravidla pro uvádění chemických látek, jejich směsí a výrobků chemické látky obsahující na trh. Smyslem je, aby hospodářské subjekty z průmyslových odvětví měli odpovědnost za:

 • kontrolu a řízení rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a pro životní prostředí
 • poskytování informací uživatelům v dodavatelském řetězci, aby s danými chemickými látkami mohli nakládat bezpečně

Rovněž evropským orgánům umožňuje přijmout dodatečná celounijní opatření, jsou-li zapotřebí. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) se sídlem v Helsinkách pomáhá všechny potřebné kroky koordinovat a realizovat:

 • Předchozí registrace je povinná, pokud podnik hodlá vyrábět nebo dovážet více než jednu tunu určité látky ročně. U látek, které jsou na trhu již dlouho a které výrobci nebo dovozci v souladu s příslušnými lhůtami již registrovali předběžně, je příští lhůtou pro řádnou registraci datum 31. května 2018. Další informace najdete na stránkách REACH 2018 .
 • V rámci hodnocení Evropská agentura pro chemické látky vždy analyzuje informace obsažené v registrační dokumentaci a všechny návrhy zkoušek. Cílem je vyhnout se pokud možno zbytečným testům, zejména těm prováděných na zvířatech. Vnitrostátní orgány posuzují u chemických látek konkrétní rizika týkající se lidského zdraví a životního prostředí.
 • U určitých látek, které vzbuzují největší obavy, se vyžaduje povolení . Rizika plynoucí z jejich používání tak pak budou náležitě kontrolována a tyto látky budou postupně nahrazeny bezpečnějšími alternativami, bude-li to technicky a ekonomicky proveditelné.
 • Výrobu, uvádění na trh nebo používání určité látky lze limitovat nebo zakázat tzv. omezením , představuje-li pro zdraví nebo životní prostředí nepřijatelné riziko.

Poplatky

Nařízení REACH kromě jiného ukládá poplatky. Jejich výše a lhůty splatnosti závisejí na typu žádosti. Malé a střední podniky platí obecně méně. Váš podnik musí také vzít v úvahu další náklady spojené s nařízením REACH, například:

 • sdílení údajů
 • posouzení chemické bezpečnosti
 • výzkum spojený s hledáním alternativ pro určité látky

Náklady lze výrazně snížit úzkou spoluprací s ostatními zúčastněnými stranami, včetně včasné přípravy všech kroků.

Další informace:

 • Evropské právní předpisy týkající se chemických látek – základní informaceEnglish

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Kontaktní místo s informacemi o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný produkt a poradí vám, pokud chcete tento produkt uvést na trh i v jiných zemích EU.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.