Навигационна пътека

Актуализация 06/12/2017

Химикали (REACH)

Ако произвеждате или внасяте един тон или повече годишно от дадено химично вещество в Европейското икономическо пространство (Европейския съюз + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да регистрирате това в базата данни по REACH. Съкращението REACH идва от английското наименование на регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

REACH се прилага за всички химични вещества — както за необходимите за промишлените процеси, така и за използваните в нашето ежедневие, например в бои, почистващи продукти, дрехи, мебели и електроуреди. Поради това той засяга повечето предприятия в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Нерегистрираните вещества не трябва да се пускат на пазара, нито да се използват.

REACH се отнася за вас, ако вашето предприятие е:

 • производител — произвеждате химикали, които продавате чрез своята компания или доставяте на други фирми,
 • вносител — купувате отделни химикали, смеси от химикали или продукти, като дрехи, мебели или пластмасови изделия, от страни извън ЕС,
 • дистрибутор — държите на склад и пускате на пазара химикали или смеси от химикали,
 • потребител надолу по веригата — употребявате химикали или смеси от химикали във вашите производствени или професионални дейности.

За да изпълните изискванията на регламента трябва да определите и управлявате рисковете, свързани с веществата, които произвеждате и продавате в ЕС/ЕИП.

Като производител или вносител, който регистрира такива вещества, трябва да покажете пред Европейската агенция по химикали (ECHA) как те могат да се ползват безопасно и да използвате информационен лист за безопасност, за да уведомите потенциалните потребители по веригата на доставки за всички мерки за управление на риска, които може да се наложи да вземат.

Ако предприятието ви е потребител надолу по веригата, вашите задължения са по-различни. Основното е да предприемете всички мерки за управление на риска, описани в информационните листове за безопасност. Проверете дали предвидените от вас видове употреба са описани в регистрационните досиета и се свържете с вашите доставчици и потребители по веригата на доставки.

Използвайте функцията Navigator на ECHA , за да определите ролята и задълженията си съгласно REACH или евентуалните изключения, които могат да се отнасят за вашето предприятие.

Брошурата Безопасност на химикалите във Вашия бизнес представлява чудесно обобщение на въпросите, свързани с малките предприятия.

Как работи REACH

С REACH се въвеждат нови правила за продажба, които се отнасят до самостоятелни вещества, смеси и вещества, използвани в стоки. Той гарантира, че промишлеността поема отговорност за:

 • управлението на рисковете, които химикалите могат да представляват за здравето и за околната среда,
 • предоставянето на потребителите по веригата на доставки на подходяща информация за безопасността.

Също така той дава възможност на Европейския съюз да предприеме допълнителни мерки, ако са необходими допълващи действия на равнището на ЕС. Европейската агенция по химикали (ЕСНА) в Хелзинки,Финландия, спомага за координирането и изпълнението на всички необходими стъпки:

 • Предварителната регистрация е задължителна, когато дадена компания планира да произвежда или внася един тон или повече годишно от определено вещество. За вещества, които са били на пазара дълго време и са предварително регистрирани от производителите или вносителите в съответните срокове, следващият краен срок за регистрация е 31 май 2018 г. За повече информация вижте страниците за REACH 2018 .
 • Като част от оценката Европейската агенция по химикали (ЕСНА) разглежда информацията в регистрационните досиета и всички предложения за провеждане на изпитване с цел да се избегнат ненужните изпитвания, особено върху животни. Националните органи оценяват веществата във връзка с конкретни опасения за човешкото здраве и околната среда.
 • Разрешаването е задължително за някои вещества, предизвикващи особена загриженост, за да се гарантира, че евентуалните рискове са контролирани по подходящ начин, като тези вещества постепенно се заместват с по-безопасни алтернативи, когато те станат икономически и технически осъществими.
 • Чрез ограничаването може да се ограничи или забрани производството, продажбата или употребата на някои вещества, ако те представляват неприемлив риск за здравето или за околната среда.

Такси и други плащания

Съгласно REACH се изисква заплащането на такси. Начислените суми и сроковете за плащането им зависят от вида на подаденото заявление. Малките и средните предприятия заплащат намалени такси. Вашето предприятие ще трябва да вземе предвид и други разходи, свързани с REACH, включително за:

 • обмен на данни,
 • оценки на безопасността на химични вещества,
 • изследвания на заместители на определени вещества.

При тясно сътрудничество с останалите участници, включително своевременна подготовка, можете да намалите значително разходите си.

Вижте също:

 • Въведение в законодателството на ЕС за химикалитеEnglish

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.