Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Klasifikácia, označovanie a balenie

Ak dodávate nebezpečné chemikálie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), musíte dodržiavať nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení, ktoré dopĺňa nariadenie REACH a zabezpečuje, že riziká vyplývajúce z chemikálií sú pracovníkom či spotrebiteľom zrozumiteľné vďaka piktogramom a štandardným textom na označeniach a kartách bezpečnostných údajov.

Nový systém klasifikácie, označovania a balenia (CLP) nadobudol účinnosť 1. júna 2015. Musia ho dodržiavať všetky podniky, ktoré dodávajú nebezpečné chemikálie kdekoľvek v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak ste sa doteraz nestretli s právnymi predpismi EÚ o chemikáliách, prečítajte si Usmernenia k chemickej bezpečnosti pre malé a stredné podniky. Pri plánovaní postupov CLP by ste mali zohľadniť postupy spojené s nariadením REACH a právne predpisy o biocídochEnglish a pesticídochEnglish, ak sa na vás vzťahujú.

Nebezpečné chemikálie

Ešte pred umiestnením chemických látok alebo ich zmesí na trh musíte:

  • stanoviť potenciálne hrozby, ktoré môžu predstavovať pre ľudské zdravie a životné prostredie, a klasifikovať ich podľa zistených rizík,
  • označiť a zabaliť nebezpečné chemikálie podľa štandardizovaného systému stanoveného v nariadení CLP, aby pracovníci a spotrebitelia vedeli o ich účinkoch ešte pred tým, ako s nimi začnú manipulovať.

Ak umiestnite na trh nebezpečnú látku (samotnú alebo v zmesi s inými látkami), musíte oznámiťjej klasifikáciu a označenie do zoznamu klasifikácie a označovania, ktorý zaviedla Európska chemická agentúra (ECHA). Takého oznámenie je bezplatné a musí sa uskutočniť do jedného mesiaca, odkedy bola látka/zmes prvýkrát uvedená na trh. Ak ste dovozca, potom sa lehota počíta odo dňa, keď látka (alebo zmes látok) vstúpi na colné územie EÚ.

Spôsob klasifikácie, označovania a balenia chemikálií

Od júna 2015 sa musíte riadiť 2 pravidlami:

  • klasifikovať, označiť a zabaliť chemické látky podľa nového systému CLP a informovať o tejto klasifikácii svojich používateľov,
  • zmesi látok označiť a zabaliť iba podľa nového systému CLP.

Lehota na zmenu označenia a balenia zmesí, ktoré už boli v predaji pred júnom 2015, je 1. júna 2017.

Ako dosiahnuť súlad s nariadením CLP

Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení sa vzťahuje na širokú škálu spoločností:

  • výrobcov,
  • dovozcov a opätovných dovozcov látok alebo zmesí,
  • výrobcov osobitného tovaru,
  • spracovateľov a distribútorov,
  • maloobchodných predajcov.

Vaše povinnosti závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci.

Organizácia Spojených národov vypracovala nové celosvetové pravidlá (globálny harmonizovaný systém – GHS), ktoré EÚ zaradila do nariadenia o klasifikácii, balení a označovaní. Cieľom je uľahčiť globálne obchodovanie a pomôcť spotrebiteľom.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inej krajine EÚ.

Národné asistenčné pracoviská pre oblasť chemikálií

Národné asistenčné pracoviská predstavujú prvé kontaktné miesto, kde sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa vašich povinností v rámci nariadení REACH a CLP.