Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare: 21/05/2019

Clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Dacă furnizați substanțe chimice periculoase în SEE​, trebuie să respectați regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (regulamentul CLP). Regulamentul CLP vine în completarea regulamentului REACH și garantează că pericolele asociate utilizării substanțelor chimice le sunt comunicate clar lucrătorilor și consumatorilor prin mențiuni și pictograme standard, aplicate pe etichete și pe fișele tehnice de siguranță.

Noul sistem de clasificare, etichetare și ambalare (CLP) a intrat în vigoare la 1 iunie 2015. Toate întreprinderile care furnizează produse chimice periculoase în orice țară din Spațiul Economic European (SEE) trebuie să se conformeze acestui sistem.

Dacă nu sunteți încă familiarizat cu legislația UE privind substanțele chimice, consultați Ghidul privind securitatea chimică pentru întreprinderile mici și mijlocii. Atunci când planificați procedurile CLP, dacă este cazul, ar trebui să țineți seama de procesele legate de REACH și de legislația cu privire la biocide și pesticide.

Substanțe chimice periculoase

Înainte de a introduce pe piață substanțe chimice sau amestecuri de astfel de substanțe, trebuie

Când se introduce pe piață o substanță periculoasă (indiferent dacă este utilizată singură sau într-un amestec), trebuie să notificați clasificarea și etichetarea sa Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), pentru a fi introdusă în inventarul de clasificare și etichetare. Notificările sunt gratuite și trebuie încheiate în termen de o lună de la data la care substanța/amestecul a fost introdus pe piață pentru prima dată. Dacă sunteți importator, termenul începe în ziua în care substanța (sau amestecul de substanțe) intră pe teritoriul vamal al UE.

Cum se realizează clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice?

Din iunie 2015 trebuie să respectați două reguli:

Termenul limită pentru reetichetarea și reambalarea amestecurilor care au fost introduse în lanțul de distribuție înainte de luna iunie 2015 este 1 iunie 2017.

Ce trebuie să faceți pentru a vă conforma regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea?

Regulamentul CLP se aplică unei game largi de societăți:

Obligațiile care vă revin depind de rolul pe care îl îndepliniți în cadrul lanțului de distribuție.

Prin intermediul regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, UE a adoptat noile norme valabile la nivel mondial, elaborate de Organizația Națiunilor Unite (Sistemul global armonizat - GHS). Scopul este acela de a facilita comerțul pe plan mondial și de a-i ajuta pe consumatori.

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Punctul de contact privind produsele

Punctul de contact privind produsele vă informează cu privire la legislația națională aplicabilă produselor și vă ajută să intrați pe piețele altor țări din UE.

Servicii naționale de asistență privind substanțele chimice

Serviciile naționale de asistență sunt primul punct de contact pentru întrebările legate de obligațiile care vă revin în temeiul Regulamentelor REACH și CLP.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: