Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 15/03/2018

Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli jesteś dostawcą niebezpiecznych substancji chemicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), musisz przestrzegać przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej „rozporządzenie CLP"). Uzupełnia ono rozporządzenie REACH i gwarantuje, że pracownicy i konsumenci są jasno informowani o zagrożeniach związanych z chemikaliami za pomocą piktogramów i standardowych oświadczeń zamieszczanych na etykietach i kartach charakterystyki.

Nowy system klasyfikacji, etykietowania i pakowania chemikaliów wszedł w życie 1 czerwca 2015 r. Wszystkie przedsiębiorstwa będące dostawcami niebezpiecznych chemikaliów gdziekolwiek w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą przestrzegać odpowiednich przepisów.

Jeśli nie znasz unijnych przepisów dotyczących chemikaliów, możesz zapoznać się z nimi, zaglądając do przewodnika Bezpieczeństwo chemiczne w Twojej firmie. Przedsiębiorca, który planuje skorzystać z procedur klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych chemikaliów, powinien również uwzględnić procedury związane z rozporządzeniem REACH i przepisy dotyczące produktów biobójczychEnglish i pestycydówEnglish (jeśli dotyczy).

Niebezpieczne substancje chemiczne

Zanim wprowadzisz do obrotu substancje chemiczne lub mieszaniny tych substancji, musisz:

  • ustalić, czy mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, oraz dokonać ich klasyfikacji zgodnie ze stwierdzonymi przez siebie zagrożeniami
  • oznakować i opakować niebezpieczne substancje chemiczne zgodnie ze zharmonizowanym systemem ustanowionym w rozporządzeniu CLP. Chodzi o to, by pracownicy i konsumenci byli przed użyciem takich substancji poinformowani o ich działaniu.

Jeśli wprowadzasz do obrotu niebezpieczną substancję (samą lub jako składnik mieszaniny), musisz zgłosićjej zaklasyfikowanie i oznakowanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów ( ECHA). Zgłoszenie jest nieodpłatne i musi nastąpić w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia do obrotu substancji lub mieszaniny po raz pierwszy. Jeśli jesteś importerem, termin zaczyna biec od dnia, w którym substancja lub mieszanina substancji znajdzie się na obszarze celnym UE.

Jak przeprowadzić klasyfikację, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Począwszy od czerwca 2015 r. musisz przestrzegać dwóch poniższych zasad.

  • Klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych przeprowadzasz zgodnie z nowym systemem CLP i informujesz swoich klientów o klasyfikacji.
  • Oznakowujesz i pakujesz mieszaniny substancji tylko zgodnie z nowym systemem CLP.

Termin ponownego oznakowania lub ponownego pakowania mieszanin, które już przed 1 czerwca 2015 r. znalazły się w sprzedaży, upływa 1 czerwca 2017 r.

Jak stosować przepisy rozporządzenia CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin)

Rozporządzenie CLP ma zastosowanie do różnego rodzaju firm:

  • producentów
  • importerów i reimporterów substancji chemicznych lub mieszanin
  • producentów szczególnych wyrobów
  • sporządzających mieszaniny i dystrybutorów
  • sprzedawców detalicznych.

Twoje obowiązki zależą od Twojej roli w łańcuchu dostaw.

Aby ułatwić światową wymianę handlową i pomóc konsumentom, UE włączyła do rozporządzenia CLP nowe ogólnoświatowe zasady (Globalnie Zharmonizowany System – GHS) opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Krajowe punkty informacyjne udzielające informacji na temat chemikaliów

Krajowe punkty informacyjne udzielają porad w kwestiach związanych z przepisami obowiązującymi firmy na mocy rozporządzeń REACH i CLP.