Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 15/03/2018

Klassifikazzjoni, tikkettar, imballaġġ

Jekk tforni kwalunkwe kimiċi perikolużi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (UE + l-Iżlanda, il-Lichtenstein u n-Norveġja), għandek tikkonforma mar- Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ. Dan jikkomplementa r- Regolament REACH u jiżgura li l-perikli tal-kimiċi huma kkomunikati b'mod ċar lill-ħaddiema u lill-konsumaturi permezz ta' pittogrammi u stqarrijiet standard fuq it-tikketti u l-iskedi ta' dejta dwar is-sikurezza.

Is-sistema l-ġdida għall-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ (CLP) daħlet fis-seħħ fl- 1 ta' Ġunju 2015. In-negozji kollha li jfornu sustanzi kimiċi perikolużi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) għandhom jikkonformaw.

Jekk ma tantx taf dwar il-liġijiet tal-UE dwar il-kimiċi, agħti daqqa t'għajn lejn il- Gwida għas-sikurezza kimika għan-negozji żgħar u ta' daqs medju. Trid tqis il-proċessi assoċjati ma' REACH u l-leġiżlazzjoni dwar il- bijoċidiEnglish u l- pestiċidiEnglish, jekk japplikaw, meta tippjana proċeduri tas-CLP.

Sustanzi kimiċi perikolużi

Qabel ma tqiegħed sustanzi jew taħlitiet ta' sustanzi simili fis-suq, għandek

  • tistabbilixxi kull riskju li jista' jkollhom għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u tikklassifikahom skont il-perikli li tidentifika
  • tagħmel tikketti u imballaġġ tal-kimiċi perikolużi permezz tas-sistema standardizzata stipulata fir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) biex il-ħaddiema u l-konsumaturi jkunu jafu dwar l-effetti tagħhom qabel ma jużawhom.

Jekk tqiegħed sustanzi perikolużi fis-suq (waħedhom jew imħalltin ma' sustanzi oħrajn), għandek tinnotifikal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħhom lill- Inventorju tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar stabbilit mill-Aġenzji Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ( ECHA). In-notifiki huma bla ħlas, u għandhom jintbagħtu fi żmien xahar mit-tqegħid fis-suq tas-sustanza/ tat-taħlita għall-ewwel darba. Jekk int importatur, id-data ta' għeluq tibda tgħodd mill-jum meta sustanza (jew taħlita ta' sustanzi) tidħol fit-territorju doganali tal-UE.

Kif tikklassifika, tagħmel tikketta u imballaġġ għas-sustanzi kimiċi

Minn Ġunju 2015 għandek issegwi żewġ regoli:

  • Ikklassifika, agħmel tikketta u imballaġġ lis-sustanzi kimiċi skont is-sistema l-ġdida tas-CLP u informa lill-utenti dwar il-klassifikazzjoni.
  • Agħmel tikketta u imballaġġ lit-taħlitiet ta' sustanzi skont is-sistema l-ġdida tas-CLP biss.

Id-data ta' għleuq għal tikkettar u imballaġġ ġdid għat-taħlitiet li ilhom fuq l-ixkafef qabel Ġunju 2015 hija l-1 ta' Ġunju 2017.

Kif tikkonforma mar-Regolament tas-CLP (Klassifikazzjoni, Tikkettar u Imballaġġ)

Ir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) japplika għal firxa wiesgħa ta' kumpaniji:

  • manifatturi
  • importaturi u ri-importaturi ta' sustanzi jew taħlitiet
  • produtturi ta' oġġetti speċifiċi
  • formulaturi u distributuri
  • bejjiegħa bl-imnut.

L- obbligi tiegħek jiddependu mir- rwol tiegħek fil-katina tal-provvista.

L-UE inkorporat ir-regoli dinjin ġodda (Sistema Globalment Armonizzata - GHS) żviluppati min-Nazzjonijiet Uniti fir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ. L-għan tagħhom hu li l-kummerċ globali jsir iktar faċli u jgħinu lill-konsumaturi.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta' Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista' jinformak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkonċerna l-prodott u jgħinek taċċessa suq nazzjonali ieħor fl-UE.

Ħelpdesks nazzjonali għal sustanzi kimiċi

Il-ħelpdesks nazzjonali huma l-ewwel punt ta’ kuntatt għal mistoqsijiet dwar l-obbligi tiegħek skont ir-Regolamenti REACH u s-CLP.