Navigācijas ceļš

Atjaunināts 15/03/2018

Klasificēšana, marķēšana, iepakošana

Ja jūs piegādājat bīstamas ķīmiskas vielas Eiropas Ekonomikas zonā (ES un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), jums ir jāievēro Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Tā papildina REACH regulu un nodrošina, lai darba ņēmējiem un patērētājiem būtu pieejama skaidra informācija par ķīmisko vielu bīstamību tādu saskaņotu piktogrammu un standarta norāžu veidā, kuras iekļautas marķējumā un drošības datu lapās.

Jaunā klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas sistēma stājās spēkā 2015. gada 1. jūnijā. Tā jāievēro visiem uzņēmumiem, kas piegādā bīstamas ķīmiskas vielas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Ja jums nav informācijas par ES tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām, iesakām iepazīties ar vadlīnijām par ķīmisko drošību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Plānojot klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas procedūras, jums būtu jāņem vērā procedūras, kas saistītas ar REACH, un vajadzības gadījumā tiesību akti par biocīdiemEnglish un pesticīdiemEnglish.

Bīstamas ķīmiskas vielas

Pirms ķīmisko vielu vai to maisījumu laišanas tirgū jums obligāti

  • jānosaka risks, ko tās var radīt cilvēka veselībai un videi, un tās jāklasificē saskaņā ar jūsu noteikto bīstamību;
  • bīstamās ķīmiskās vielas jāmarķē un jāiepako, izmantojot Regulā par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu noteikto standartizēto sistēmu, lai darba ņēmējiem un patērētājiem pirms darba ar šīm vielām un to maisījumiem būtu pieejama informācija par to iedarbību.

Ja jūs laižat tirgū bīstamu vielu (nesajauktu vai sajauktu ar citām vielām), jums jāziņopar tās klasifikāciju un marķēšanu, lai tā tiktu iekļauta Eiropas Ķimikāliju aģentūras ( ECHA) izveidotajā Klasificēšanas un marķēšanas sarakstā. Paziņojumi ir bez maksas, un tie jāiesniedz mēneša laikā pēc vielas vai maisījuma laišanas tirgū pirmo reizi. Ja esat importētājs, termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad viela (vai vielu maisījums) tiek ievesta ES muitas teritorijā.

Kā klasificēt, marķēt un iepakot ķīmiskās vielas

No 2015. gada jūnija jums jāievēro divi noteikumi:

  • klasificējiet, marķējiet un iepakojiet ķīmiskās vielas saskaņā ar jauno sistēmu, kas noteikta Regulā par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un informējiet savus lietotājus par klasifikāciju;
  • marķējiet un iepakojiet vielu maisījumus tikai saskaņā ar jauno sistēmu, kas noteikta Regulā par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Maisījumu, kas jau bija pārdošanā pirms 2015. gada jūnija, pārmarķēšanas un pārpakošanas termiņš ir 2017. gada 1. jūnijs.

Kā ievērot Regulu par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regulu)

Šī regula attiecas uz ļoti daudziem uzņēmumiem:

  • ražotājiem;
  • vielu vai maisījumu importētājiem un reimportētājiem;
  • konkrētu izstrādājumu ražotājiem;
  • sastāva izstrādātājiem un izplatītājiem;
  • mazumtirgotājiem.

Jūsu pienākumi ir atkarīgi no jūsu lomas apgādes ķēdē.

Regulā par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ES ir iekļāvusi jaunos ANO izstrādātos pasaules mēroga noteikumus par ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu. Mērķis ir atvieglot pasaules mēroga tirdzniecību un palīdzēt patērētājiem.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Ražojumu informācijas punkts

Jūsu ražojumu informācijas punkts var jūs informēt par valsts tiesību aktiem attiecībā uz ražojumiem un jums palīdzēt ienākt citu ES dalībvalstu tirgū.

Valsts palīdzības dienesti attiecībā uz ķīmiskām vielām

Valsts palīdzības dienesti ir jūsu pirmais kontaktpunkts jautājumos par jūsu pienākumiem, kas izriet no REACH un CLP regulām.