Navigációs útvonal

Frissítve 06/12/2017

Osztályozás, címkézés, csomagolás

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek veszélyes vegyi anyagokat gyártanak, forgalmaznak, illetve szállítanak az Európai Gazdasági Térségben (az EU plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia), meg kell felelniük az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP-rendelet) előírásainak. A CLP-rendelet (a CLP az angol Classification, Labelling and Packaging kifejezés kezdőbetűire utal) kiegészíti a REACH-rendeletet. Azt hivatott biztosítani, hogy a munkavállalók és a fogyasztók világos tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyekről a termékek címkéin és biztonsági adatlapjain feltüntetett piktogramok és szabványos figyelmeztető mondatok révén.

Az osztályozás, címkézés és csomagolás új rendszere 2015. június 1-jén lépett hatályba. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek bárhol az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén veszélyes vegyi anyagokat állítanak elő, forgalmaznak, illetve szállítanak, tartaniuk kell magukat az új szabályokhoz.

Ha Önnek szakmájánál fogva vagy cége működtetéséhez ismernie kell a vegyi anyagok uniós szabályozását, tanulmányozza át a kis- és középvállalkozásoknak szóló vegyianyag-biztonsági útmutatót. Ha vállalkozása vegyi anyagok osztályozását, címkézését vagy csomagolását tervezi, adott esetben vegye figyelembe a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozóan előírt eljárásokat, valamint a biocidokraEnglish és a peszticidekreEnglish vonatkozó jogszabályokat.

Veszélyes vegyi anyagok

Mielőtt vegyi anyagot vagy keveréket hoz forgalomba, Önnek el kell végeznie a következőket:

 • meg kell állapítania, hogy a szóban forgó anyag vagy keverék veszélyt jelent-e az emberi egészségre és a környezetre, és ennek megfelelően osztályoznia kell azt;
 • a veszélyes vegyi anyagot, illetve keveréket el kell látnia a CLP-rendeletben előírt csomagolással, és – szintén a rendeletben foglaltak szerint – fel kell címkéznie annak érdekében, hogy a munkavállalók és a fogyasztók a használat előtt tájékozódhassanak a szóban forgó árucikk veszélyeiről.

Ha vállalkozása veszélyes anyagot hozott forgalomba (akár önmagában, akár más anyagokkal keverve), az arra vonatkozó osztályozási és címkézési információkat be kell jelentenieaz Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) az ügynökség szabályozási és címkézési jegyzékébe történő felvétel céljából. A bejelentés ingyenes, és arra az anyag/keverék első alkalommal történő forgalomba hozatalától számított egy hónapon belül sort kell keríteni. Ha Ön importőr, a határidő attól a naptól számít, amelyen az anyagot (vagy az anyagok keverékét) behozta az EU vámterületére.

A vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának módja

2015 júniusa óta a következő szabályok szerint kell eljárni:

 • A vegyi anyagokat az új CLP-rendszer szerint kell osztályozni, címkézni, illetve csomagolni, és a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a termék felhasználóit arról, milyen osztályba sorolta és milyen címkével látta a kérdéses terméket.
 • Az anyagok keverékeit szintén az új CLP-rendszer szerint kell címkézni és csomagolni.

A 2015 júniusa előtt forgalomba hozott keverékeket 2017. június 1-jéig kell újracímkézni és újracsomagolni.

A CLP-rendelet: kiket érint, és hogyan lehet eleget tenni az előírásoknak?

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet a vállalkozások széles körére vonatkozik:

 • a gyártókra,
 • az anyagok/keverékek importőreire és újraimportálóira,
 • egyes meghatározott árucikkek gyártóira,
 • a készítőkre és a forgalmazókra,
 • a kiskereskedőkre.

Az Ön cégének kötelezettségei attól függnek, hogy vállalkozása milyen szerepet tölt be az ellátási láncban.

 • Állapítsa meg, hogy cége milyen szerepet tölt be az ellátási láncban , és ennek megfelelően milyen kötelezettségek hárulnak rá a rendelet alapján. Ne feledje: előfordulhat, hogy cége egyszerre több szerepet is betölt az itt felsoroltak közül.
 • Tegye rendszeresen naprakésszé az Ön által gyártott/forgalmazott/importált anyagok és keverékek jegyzékét (ideértve a keverékben előforduló anyagokat is), valamint a veszélyes anyagot vagy keveréket tartalmazó árucikkek összetevőinek jegyzékét.
 • Ellenőrizze, hogy az Ön által gyártott/forgalmazott/importált anyagok közül kiterjed-e valamelyikre az EU-szintű harmonizált osztályozás hatálya.
 • Olvassa el a CLP-rendelet végrehajtásához készített útmutatót, és ismerkedjen meg a szükséges iratok benyújtására szolgáló IT-eszközökkel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) honlapján.
 • Nézzen utána az osztályozási és címkézési jegyzékben, hogy ugyanazt az anyagot más vállalkozások hogyan jelentették be.

Az EU az ENSZ által kidolgozott új egyetemes szabályokat – a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (GHS) –, beépítette a már említett CLP-rendeletbe. A GHS-szabályok célja, hogy megkönnyítsék a világszintű kereskedelmet és segítsék a fogyasztókat.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Tagállami ügyfélszolgálatok a vegyi anyagok témájában

Ha felvilágosítást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségei vannak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, illetve a REACH-rendelet alapján, azt tanácsoljuk, hogy első körben forduljon az illetékes tagállami ügyfélszolgálathoz.