Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Klassifitseerimine, märgistamine, pakendamine

Kui te tarnite Euroopa Majanduspiirkonnas (ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra) mis tahes ohtlikke kemikaale, peate järgima klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevat määrust. Sellega täiendatakse kemikaalimäärust REACH ning tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitataks selgelt kemikaalide põhjustatud ohtudest, kasutades selleks märgistel ning ohutuskaartidel piktogramme ja standardavaldusi.

Uut klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) süsteemi hakati rakendama 1. juunil 2015. Seda peavad järgima kõik ettevõtjad, kes tarnivad ohtlikke kemikaale kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Kui te ei ole veel kursis kemikaalialaste ELi õigusaktidega, siis tutvuge kemikaaliohutuse juhistega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Peaksite klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega seotud tegevust kavandades vajaduse korral arvesse võtma REACH-määrust ning biotsiideEnglish ja pestitsiideEnglish käsitlevaid õigusakte.

Ohtlikud kemikaalid

Enne keemiliste ainete või selliste ainete segude turule laskmist peate:

  • määrama kindlaks nende võimalikud ohud inimeste tervisele ja keskkonnale ning need vastavalt tuvastatud ohtudele klassifitseerima;
  • märgistama ja pakendama ohtlikke kemikaale vastavalt ühtlustatud süsteemile, mis on määratud kindlaks CLP-määrusega, et töötajad ja tarbijad oleksid ainete toimest teadlikud enne nende kasutamist.

Kui lasete ohtlikke aineid turule (kas puhtal kujul või seguna), peate esitama teateselle klassifikatsiooni ning märgistuse kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikule, mille on loonud Euroopa Kemikaaliamet ( ECHA). Teate esitamine on tasuta. Seda tuleb teha ühe kuu jooksul alates hetkest, mil lasksite aine või segu esmakordselt turule. Kui olete importija, arvestatakse tähtaega alates päevast, mil aine (või ainete segu) siseneb ELi tolliterritooriumile.

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Alates 2015. aasta juunist peate järgima kahte reeglit:

  • klassifitseerige, märgistage ja pakendage kemikaale kooskõlas uue CLP-süsteemiga ning teavitage nende kemikaalide kasutajaid asjaomasest klassifikatsioonist;
  • märgistage ja pakendage ainete segusid üksnes kooskõlas uue CLP-süsteemiga.

Enne juunit 2015 juba müügiriiulitel olnud segude ümbermärgistamise ja -pakendamise tähtaeg on 1. juuni 2017.

Kuidas täita CLP-määruse nõudeid?

CLP-määrust kohaldatakse paljude eri ettevõtjate suhtes:

  • tootjad;
  • ainete või segude importijaid või reimportijaid;
  • konkreetsete kaubaartiklite tootjad;
  • segude tootjad ja turustajad;
  • jaemüüjad.

Teie kohustused sõltuvad teie rollist tarneahelas.

EL on CLP-määrusesse inkorporeerinud uued ÜRO poolt välja töötatud ülemaailmsed eeskirjad (ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem – GHS). Nende eesmärk on muuta ülemaailmne kauplemine lihtsamaks ja aidata tarbijaid.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.

Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.