Навигационна пътека

Актуализация 15/03/2018

Класифициране, етикетиране, опаковане

Ако доставяте опасни химични вещества в Европейското икономическо пространство (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да спазвате Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. Той допълва Регламента REACH и гарантира, че рисковете, които химичните вещества крият, са ясно посочени на работниците и потребителите чрез стандартни съобщения и изображения на етикетите и в документите за безопасност.

Новата система за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) влезе в сила на 1 юни 2015 г. Всички предприятия, доставящи опасни химични вещества в Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да се съобразяват с нея.

Ако не сте запознат със законите на ЕС за химичните вещества, вижте Наръчника за безопасност на химичните вещества за малки и средни предприятия. При планирането на процедури за класифициране, етикетиране и опаковане трябва да вземете предвид процесите, свързани с REACH и законодателството относно биоцидитеEnglish и пестицидитеEnglish, ако има такова.

опасни химични вещества

Преди да пуснете на пазара химични вещества или смеси, трябва:

  • да установите риска, който те могат да представляват за човешкото здраве и за околната среда, и да ги класифицирате според установените от вас опасности;
  • да етикетирате и опаковате опасните химични вещества в съответствие със стандартизираната система, описана в Регламента CLP, така че работниците и потребителите да могат да се информират за тяхното въздействие, преди да ги използват.

Ако пускате на пазара опасно вещество (независимо дали самостоятелно или смесено с други вещества), вие трябва да изпратите уведомлениеза неговото класифициране и етикетиране до списъка за класификация и етикетиране, създаден от Европейската агенция по химикали (ECHA). Уведомленията са безплатни, като те трябва да бъдат попълнени в срок от един месец от пускането на веществото/сместа от вещества на пазара за пръв път. Ако сте вносител, крайният срок се определя от деня на влизане на веществото или сместа от вещества на митническата територия на ЕС.

Как да класифицирате, етикетирате и опаковате химикали

От юни 2015 г. трябва да спазвате 2 правила:

  • Класифицирайте, етикетирайте и опаковайте химични вещества в съответствие с новата система за класифициране, етикетиране и опаковане и информирайте потребителите за класификацията.
  • Етикетирайте и опаковайте смеси от вещества само в съответствие с новата система за класифициране, етикетиране и опаковане.

Крайният срок да преетикетирате и преопаковате смеси, които вече са били в продажба преди юни 2015 г., е 1 юни 2017 г.

Как да се съобразите с Регламента CLP (класифициране, етикетиране и опаковане)

Този регламент важи за широк кръг компании:

  • производители;
  • вносители и лица, осъществяващи повторен внос на вещества или смеси;
  • производители на конкретни артикули;
  • производители на смеси и дистрибутори;
  • търговци на дребно.

Вашите задължения зависят от ролята ви във веригата на доставки.

ЕС включи в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане новите правила на световно равнище (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), разработени от ООН. Целта е да се улесни световната търговия и да се помогне на потребителите.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.