Navigation path

Oppdatert: 30/01/2018

CE-merket

Mange produkter krever CE-merking før de kan omsettes i EU og i EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge. CE-merking er et bevis på at produktet imøtekommer EUs krav til sikkerhet, samt til krav til helse og miljø. Merkingen gjelder produkter produsert både i- og utenfor EU/EØS, som markedsføres i EU/EØS-området

CE-merking er kun gyldig for produkter hvor det er innført EU-omfattende spesifikasjoner.

For å få CE-merking på produktet ditt, må du utarbeide teknisk dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller alle de tekniske EU-omfattende kravene. Som produsent av produktet bærer du eneansvaret for å erklære samsvar med alle krav. Så snart produktet ditt har fått CE-merking, kan det hende at du må gi distributørene og/eller importørene all underliggende dokumentasjon angående CE-merking.

Hvordan får man CE-merking?

Det er ulike steg for produsenterEnglish:

1. Identifiser EU-kravene for ditt produkt

De EU-omfattende kravene er nedfelt i direktiver som dekker ulike produkterEnglish, for eksempel:

  • Leketøy
  • Elektrisk utstyr
  • Maskiner
  • Medisinsk utstyr
  • Heiser
  • Personlig verneutstyr

Disse direktivene fastsetter de grunnleggende kravene som produktene må oppfylle.

2. Kontroller om produktet ditt oppfyller de spesifikke kravene

Det er opp til deg å sørge for at produktet ditt oppfyller alle de EU-omfattende juridiske kravene. Hvis det finnes harmoniserte europeiske standarderEnglish for produktet ditt og du følger dem i produksjonsprosessen, vil produktet ditt automatisk overholde de relevante EU-direktivene.

Det er frivillig å bruke standarder - du kan ikke pålegges å bruke dem. Du kan også velge andre tekniske løsninger for å oppfylle de grunnleggende kravene som er nedfelt i det relevante direktivet.

3. Sjekk om ditt produkt må testes av et varslet organ

For noen produkter må spesielle myndigheter ("samsvarsvurderingsorganer") bekrefte at produktet ditt oppfyller de spesifikke tekniske kravene. Dette er ikke obligatorisk for alle produkter. Bruk "Nando-databasen"English for å finne ut hvilket samsvarsvurderingsorgan du skal kontakte.

4. Test produktet ditt

Hvis produktet ditt ikke er pålagt å bekreftes av en uavhengig myndighet, er det opp til deg å kontrollere om det samsvarer med de tekniske kravene. Dette omfatter også å beregne og dokumentere mulig risiko ved bruk av produktet.

5. Utarbeide teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen skal inkludere alle dokumenter som beviser at produktet ditt samsvarer med de tekniske kravene.

6. Påfør CE-merket, og utsted en samsvarserklæring

Som siste trinn kan du sette CE-merket på produktet ditt. Merket må være synlig, leselig og umulig å fjerne. Hvis du måtte kontakte et samsvarsvurderingsorgan i trinn 3, bør du også påføre identifikasjonsnummeret til denne myndigheten på produktet. Du må også utstede og undertegne en EF-erklæring om samsvar som sier at produktet ditt oppfyller alle juridiske krav.

Importører

Mens produsenter er ansvarlige for å sikre produktoverholdelse og for festing av CE-merkingen, må importørerEnglish passe på at de produktene de legger ut på markedet er i samsvar med gjeldende krav og ikke utgjør en risiko for den europeiske allmennhet. Importøren må verifisere at produsenten utenfor EU har iverksatt de nødvendige tiltak, og at dokumentasjonen er tilgjengelig på forespørsel.

Distributører

DistributørerEnglish må ha en grunnleggende kunnskap om de rettslige kravene – inkludert hvilke produkter som må bære CE-merkingen og den ledsagende dokumentasjon – og bør være i stand til å identifisere produkter som opplagt ikke overholder kravene. De må også være i stand til å påvise for nasjonale myndigheter at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet og ha bekreftelse fra produsenten eller importøren på at de nødvendige tiltakene er gjennomført. Videre må en distributør være i stand til å bistå nasjonale myndigheter i deres bestrebelser på å få tak i den påkrevde dokumentasjonen.

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelpetjenester

ProduktkontaktpunktEnglish

Ditt produktkontaktpunkt kan informere deg om nasjonal produktlovgivning og hjelpe deg å nå et annet nasjonalt marked i EU.