Navigointipolku

Tarkistettu viimeksi 16/07/2018

CE-merkintä

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Moniin tuotteisiin vaaditaan CE-merkintä, ennen kuin niitä saa myydä ETA-maissa eli EU-maissa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. CE-merkintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Sitä käytetään ETA-alueella myytävissä tuotteissa riippumatta siitä, onko ne valmistettu ETA-alueella vai sen ulkopuolella.

CE-merkinnän voi saada vain tuotteelle, jolle on määritelty koko EU:ssa voimassa olevat vaatimukset.

CE-merkinnän saamiseksi on tuotteesta laadittava tekninen asiakirja, joka osoittaa, että tuote täyttää kaikki nämä vaatimukset. Tuotteen valmistaja on yksin vastuussa siitä, että tuotteen ilmoitetaan olevan kaikkien vaatimusten mukainen. Kun tuotteeseen on tehty CE-merkintä, valmistaja voi joutua toimittamaan jakelijoille ja/tai maahantuojille asiakirjat, jotka todistavat merkinnän olevan oikeutettu.

Miten CE-merkinnän saa?

CE-merkinnän saamiseksi on valmistajienEnglish noudatettava seuraavaa menettelyä:

1. Selvitä, mitkä vaatimukset koskevat kyseistä tuotetta koko EU:ssa

Koko EU:ssa voimassa olevat vaatimukset on määritelty eri tuoteryhmiä koskevissa direktiiveissäEnglish. Vaatimuksia on esimerkiksi seuraaville tuotteille:

  • lelut
  • sähkölaitteet
  • koneet
  • lääkinnälliset laitteet
  • hissit
  • henkilösuojaimet.

Näissä direktiiveissä säädetään perusvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä.

2. Tarkista, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset

On varmistettava, että tuote täyttää kaikki EU:n laajuiset lainsäädännölliset vaatimukset. Jos tuotteelle on määritelty yhdenmukaistetut eurooppalaiset standarditEnglish ja niitä noudatetaan valmistusprosessissa, tuotteen katsotaan olevan sitä koskevien EU-direktiivien mukainen.

Standardien noudattaminen on vapaaehtoista – niiden käyttöön ei voida velvoittaa. Perusvaatimukset voidaan täyttää myös valitsemalla joitain muita teknisiä ratkaisuja, jotka on määritetty direktiivissä.

3. Tarkista, onko nk. ilmoitetun laitoksen testattava tuote

Joissakin tapauksissa vaaditaan, että tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ("ilmoitetut laitokset") varmistavat, että tuote täyttää erityiset tekniset vaatimukset. Tämä ei ole pakollista kaikkien tuotteiden osalta. Nando-tietokannastaEnglish voi tarkistaa, mihin ilmoitettuun laitokseen on missäkin tapauksessa otettava yhteyttä.

4. Testaa tuote

Jos riippumattoman elimen ei tarvitse tarkistaa tuotetta, on valmistajan varmistettava, että se täyttää tekniset vaatimukset. Tähän sisältyy tuotteen käyttöön liittyvien mahdollisten riskien arviointi ja dokumentointi.

5. Laadi tekninen asiakirja

Tekniseen asiakirjaan on sisällytettävä kaikki asiakirjat, jotka osoittavat, että tuote täyttää tekniset vaatimukset.

6. Lisää tuotteeseen CE-merkintä ja laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lopuksi tuotteeseen tehdään CE-merkintä. Merkintä on tehtävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla. Jos nk. ilmoitettu laitos tarkasti tuotteen vaiheessa 3, on tuotteeseen merkittävä myös tämän elimen tunnusnumero. Valmistajan on myös laadittava ja allekirjoitettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa vahvistetaan, että tuote vastaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia.

Tuojat

Valmistajien on varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja tehtävä siihen CE-merkintä. TuojienEnglish vastuulla on varmistaa, että niiden markkinoille saattamat tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia eikä niistä aiheudu terveys- ja turvallisuusriskiä eurooppalaisille kuluttajille. Tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja on toteuttanut vaaditut toimenpiteet ja että tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä.

Jakelijat

JakelijoillaEnglish on oltava lakisääteisten vaatimusten riittävä tuntemus. Niiden on esimerkiksi tiedettävä, mitkä tuotteet on varustettava CE-merkinnällä ja mitä asiakirjoja tuotteen yhteydessä on esitettävä. Jakelijoiden on myös kyettävä tunnistamaan selvästi vaatimustenvastaiset tuotteet. Lisäksi jakelijoiden on voitava osoittaa kansallisille viranomaisille, että ne ovat toimineet huolellisesti ja saaneet valmistajalta tai tuojalta vahvistuksen siitä, että vaaditut toimenpiteet on toteutettu. Jakelijoiden on myös voitava auttaa kansallisia viranomaisia saamaan kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Lisätietoa:

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.