Tarkistettu viimeksi: 11/03/2019

CE-merkintä

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Moniin tuotteisiin vaaditaan CE-merkintä, ennen kuin niitä saa myydä ETA-maissa. CE-merkintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Sitä käytetään ETA-alueella myytävissä tuotteissa riippumatta siitä, onko ne valmistettu ETA-alueella vai sen ulkopuolella.

CE-merkinnän voi saada vain tuotteelle, jolle on määritelty koko EU:ssa voimassa olevat vaatimukset.

CE-merkinnän saamiseksi on tuotteesta laadittava tekninen asiakirja, joka osoittaa, että tuote täyttää kaikki nämä vaatimukset. Tuotteen valmistaja on yksin vastuussa siitä, että tuotteen ilmoitetaan olevan kaikkien vaatimusten mukainen. Kun tuotteeseen on tehty CE-merkintä, valmistaja voi joutua toimittamaan jakelijoille ja/tai maahantuojille asiakirjat, jotka todistavat merkinnän olevan oikeutettu.

Miten CE-merkinnän saa?

CE-merkinnän saamiseksi on valmistajienen noudatettava seuraavaa menettelyä:

1. Selvitä, mitkä vaatimukset koskevat kyseistä tuotetta koko EU:ssa

Koko EU:ssa voimassa olevat vaatimukset on määritelty eri tuoteryhmiä koskevissa direktiiveissäen. Vaatimuksia on esimerkiksi seuraaville tuotteille:

Näissä direktiiveissä säädetään perusvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä.

2. Tarkista, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset

On varmistettava, että tuote täyttää kaikki EU:n laajuiset lainsäädännölliset vaatimukset. Jos tuotteelle on määritelty yhdenmukaistetut eurooppalaiset standarditen ja niitä noudatetaan valmistusprosessissa, tuotteen katsotaan olevan sitä koskevien EU-direktiivien mukainen.

Standardien noudattaminen on vapaaehtoista – niiden käyttöön ei voida velvoittaa. Perusvaatimukset voidaan täyttää myös valitsemalla joitain muita teknisiä ratkaisuja, jotka on määritetty direktiivissä.

3. Tarkista, onko nk. ilmoitetun laitoksen testattava tuote

Joissakin tapauksissa vaaditaan, että tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ("ilmoitetut laitokset") varmistavat, että tuote täyttää erityiset tekniset vaatimukset. Tämä ei ole pakollista kaikkien tuotteiden osalta. Nando-tietokannastaen voi tarkistaa, mihin ilmoitettuun laitokseen on missäkin tapauksessa otettava yhteyttä.

4. Testaa tuote

Jos riippumattoman elimen ei tarvitse tarkistaa tuotetta, on valmistajan varmistettava, että se täyttää tekniset vaatimukset. Tähän sisältyy tuotteen käyttöön liittyvien mahdollisten riskien arviointi ja dokumentointi.

5. Laadi tekninen asiakirja

Tekniseen asiakirjaan on sisällytettävä kaikki asiakirjat, jotka osoittavat, että tuote täyttää tekniset vaatimukset.

6. Lisää tuotteeseen CE-merkintä ja laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lopuksi tuotteeseen tehdään CE-merkintä. Merkintä on tehtävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla. Jos nk. ilmoitettu laitos tarkasti tuotteen vaiheessa 3, on tuotteeseen merkittävä myös tämän elimen tunnusnumero. Valmistajan on myös laadittava ja allekirjoitettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa vahvistetaan, että tuote vastaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia.

Tuojat

Valmistajien on varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ja tehtävä siihen CE-merkintä. Tuojienen vastuulla on varmistaa, että niiden markkinoille saattamat tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia eikä niistä aiheudu terveys- ja turvallisuusriskiä eurooppalaisille kuluttajille. Tuojan on vahvistettava, että EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja on toteuttanut vaaditut toimenpiteet ja että tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä.

Jakelijat

Jakelijoillaen on oltava lakisääteisten vaatimusten riittävä tuntemus. Niiden on esimerkiksi tiedettävä, mitkä tuotteet on varustettava CE-merkinnällä ja mitä asiakirjoja tuotteen yhteydessä on esitettävä. Jakelijoiden on myös kyettävä tunnistamaan selvästi vaatimustenvastaiset tuotteet. Lisäksi jakelijoiden on voitava osoittaa kansallisille viranomaisille, että ne ovat toimineet huolellisesti ja saaneet valmistajalta tai tuojalta vahvistuksen siitä, että vaaditut toimenpiteet on toteutettu. Jakelijoiden on myös voitava auttaa kansallisia viranomaisia saamaan kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Lisätietoa:

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: