Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Vanhempainvapaa

Sekä mies- että naispuolisilla työntekijöillä on oikeus vanhempainvapaaseen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Työsopimustyyppi (osa-aikainen, kokoaikainen tms.) ei vaikuta tähän oikeuteen.

Työntekijää ei voi irtisanoa eikä kohdella muita työntekijöitä heikommin sen takia, että hän on pyytänyt vanhempainvapaata.

Kummallakin vanhemmista on oikeus vähintään 4 kuukauden vanhempainvapaaseen. Työnantaja ei yleensä voi siirtää tätä oikeutta vanhemmalta toiselle. Joissakin maissa on kuitenkin sallittua siirtää enimmillään 3 kuukauden pituinen jakso vanhemmalta toiselle.

Tärkeää

EU-sääntöjen mukaan työntekijä voi käyttää oikeuttaan vanhempainvapaaseen siihen asti, kun lapsi on 8-vuotias. Joissakin maissa ikäraja voi kansallisen lainsäädännön perusteella kuitenkin olla alhaisempi.

Vanhempainvapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata entiseen työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, hänelle on tarjottava työtä, joka vastaa hänen työsopimustaan.

Jos vanhempainvapaalta palaava työntekijä pyytää tilapäisiä muutoksia työaikoihinsa, työnantajan on harkittava pyyntöä. Pyynnön mahdollinen epääminen on perusteltava.

Ks. myös:

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: