Senest tjekket: 16/09/2020

Forældreorlov

Brexit – hvad nu?

Både mandlige og kvindelige ansatte har ret til forældreorlov, når de føder eller adopterer et barn - uanset typen af ansættelseskontrakt (deltid, fuldtid osv.).

Du kan ikke afskedige personale, fordi de anmoder om forældreorlov, eller behandle dem ringere end andre ansatte.

Begge forældre har ret til mindst fire måneders orlov hver. Som hovedregel kan ansatte ikke overføre deres ret til orlov til den anden forælder. Nogle lande giver dem dog mulighed for at overføre en del af deres orlov, men ikke mere end tre måneder.

Ifølge EU-reglerne kan ansatte tage forældreorlov på ethvert tidspunkt, indtil barnet fylder 8 år. Denne aldersgrænse kan dog være lavere ifølge lovgivningen i visse lande.

Efter forældreorloven har den ansatte ret til at vende tilbage til det samme job. Hvis det ikke er muligt, skal du tilbyde dem en lignende stilling i overensstemmelse med deres ansættelseskontrakt.

Hvis ansatte, der vender tilbage fra orlov, anmoder om midlertidige ændringer af deres arbejdstider, skal du efterkomme deres ønsker, medmindre du har gode økonomiske argumenter for ikke at gøre det.

Se også:

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få råd om, hvilke EU-regler der gælder for din virksomhed / løs problemer med en offentlig myndighed

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: