Laatste controle: 08/04/2020

Gelijke behandeling en vrij verkeer

Getroffen door de brexit?

Werknemers uit andere EU-landen: Gelijke behandeling, geen werkvergunning nodig

Als u een werkgever bent, mag u personeel uit de hele EU in dienst nemen. U moet sollicitanten uit andere EU-landen op dezelfde manier behandelen als sollicitanten uit eigen land. U mag bij de selectie geen discriminerende eisen stellen, bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit. U moet werknemers uit andere EU-landen dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden (salaris, betaalde vakantiedagen, e.d.) als werknemers uit eigen land. Sollicitanten uit een EU-land hebben geen werkvergunning nodig om in een ander EU-land te mogen werken.

Kroaten hebben in Oostenrijk een werkvergunning nodig, net zoals mensen uit bepaalde andere EU-landen ook een werkvergunning nodig hebben om in Kroatië te mogen werken. Meer over werkvergunningen in de EU.

U mag sollicitanten uit andere EU-landen wel vragen aan te tonen dat zij de talen beheersen die zij voor de functie nodig hebben, maar het niveau dat u vraagt mag niet hoger zijn dan wat nodig is voor de functie.

Het is bij wet verboden om onderscheid te maken op grond van:

Via EURES - Europese vacatureportal kunt u hulp krijgen bij de selectie van werknemers uit de hele EU.

Als uw bedrijf in een grensregio gevestigd is, kan EURES u ook adviseren over de administratieve procedures voor personeel dat pendelt vanuit een buurland.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Advies over EU-rechten die gelden voor uw bedrijf / Hulp bij problemen met een overheidsinstantie

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: