Laatste controle: 09/04/2019

Gelijke behandeling en vrij verkeer

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Werknemers uit andere EU-landen: Gelijke behandeling, geen werkvergunning nodig

Als u een werkgever bent, mag u personeel uit de hele EU in dienst nemen. U moet sollicitanten uit andere EU-landen op dezelfde manier behandelen als sollicitanten uit eigen land. U mag bij de selectie geen discriminerende eisen stellen, bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit. U moet werknemers uit andere EU-landen dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden (salaris, betaalde vakantiedagen, e.d.) als werknemers uit eigen land. Sollicitanten uit een EU-land hebben geen werkvergunning nodig om in een ander EU-land te mogen werken.

Kroaten hebben in Oostenrijk een werkvergunning nodig, net zoals mensen uit bepaalde andere EU-landen ook een werkvergunning nodig hebben om in Kroatië te mogen werken. Meer over werkvergunningen in de EU.

U mag sollicitanten uit andere EU-landen wel vragen aan te tonen dat zij de talen beheersen die zij voor de functie nodig hebben, maar het niveau dat u vraagt mag niet hoger zijn dan wat nodig is voor de functie.

Het is bij wet verboden om onderscheid te maken op grond van:

Via EURES - Europese vacatureportal kunt u hulp krijgen bij de selectie van werknemers uit de hele EU.

Als uw bedrijf in een grensregio gevestigd is, kan EURES u ook adviseren over de administratieve procedures voor personeel dat pendelt vanuit een buurland.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: