Nazadnje pregledano: 06/05/2020

Mladoletni delavci

Ali ima brexit posledice za vas?

Starost

Ne smete zaposliti mlajših od 15 let. Ta minimalna starost je lahko višja v državah EU, kjer obvezno šolanje traja tudi še po 15. letu starosti.

Toda mlajše od 15 let lahko zaposlite v sektorju kulture, umetnosti, športa in oglaševanja, če pridobite predhodno odobritev pristojnega organa.

Po programu usposabljanja na delovnem mestu oz. programu pridobivanja delovne izkušnje je mogoče zaposliti tudi otroke v starosti 14–15 let. Otroci, ki so stari najmanj 14 let (v nekaterih primerih 13 let), tudi lahko opravljajo lažja dela.

Tveganje, varnost in zdravje na delovnem mestu

Delodajalec mora s potrebnimi ukrepi, ki jih sprejme na podlagi ocene tveganja na delovnem mestu, zavarovati zdravje in varnost mladoletnih delavcev. Ukrepe je treba sprejeti, še preden mladoletniki začnejo delo.

Mladoletniki ne smejo opravljati naslednjih del:

Nekatere države EU dovoljujejo zaposlovanje mladoletnih, če je delo obvezni del njihovega poklicnega izobraževanja. Delodajalec mora poskrbeti, da jih pri delu nadzoruje kompetentna oseba in skrbi za njihovo varnost in zdravje.

Mladoletne delavce morate obvestiti o možnih tveganjih na njihovem delovnem mestu ter o vseh uvedenih ukrepih v zvezi z njihovo varnostjo in zdravjem. Če so mlajši od 15 let, morate obvestiti njihovega zakonitega zastopnika.

Če ocena tveganja pokaže, da delovno mesto lahko škoduje zdravju, fizičnemu ali duševnemu zdravju oziroma razvoju mladih delavcev, jim morate ponuditi ustrezen brezplačen zdravniški pregled, preden začnejo delati.

Splošna pravila glede letnega počitka in odmorov

Ko zaposlujete mladoletne delavce, jim morate zagotoviti najmanj 30-minutni odmor, če delajo dlje kot 4,5 ure.

Če so mladoletni delavci še vključeni v obvezno šolanje, morate poskrbeti, da so njihove šolske počitnice čas, ko so prosti dela (kot določajo veljavni nacionalni predpisi).

Delovni čas, nočno delo, počitek za otroke, mlajše od 15 let

Če zaposlujete otroke, mlajše od 15 let, morate upoštevati stroga pravila, ki se razlikujejo glede na program usposabljanja na delovnem mestu.

Najdaljši dovoljeni delovni čas znaša:

Otroci, mlajši od 15 let, ne smejo delati v nočnem času od 20.00 do 6.00 ure.

Za vsako 24-urno obdobje morate zagotoviti minimalni počitek 14 zaporednih ur in minimalno 2 dneva počitka za vsako 7-dnevno obdobje (po možnosti zaporedna).

Delovni čas, nočno delo, počitek za mladoletne od 15 let do 18 let

Zaposleni mladoletniki, stari 15–18 let, ki niso več vključeni v obvezno redno šolanje po nacionalnih predpisih, lahko delajo največ 8 ur na dan in 40 ur na teden.

Mladoletni delavci ne smejo delati v nočnem času od 22.00 ure do 6.00 ure oziroma od 23.00 ure do 7.00 ure. V nekaterih državah EU veljajo odstopanja od teh časovnih omejitev v posebnih okoliščinah, povezanih z naravo dela (delo na ladji, ribištvo, vojska in policija, bolnišnice in podobne zdravstvene ustanove, kulturne, umetniške, športne dejavnosti, oglaševanje).

Za vsako 24-urno obdobje morate zagotoviti minimalni počitek 12 zaporednih ur in minimalno 2 dneva počitka za vsako 7-dnevno obdobje (po možnosti zaporedna).

Če odstopanja po nacionalnih predpisih to dopuščajo, ta počitek morda ni obvezen za mladoletne delavce v naslednjih sektorjih:

Odstopanja glede minimalnega počitka morda prav tako veljajo, če imajo mladoletni delavci deljeni čas dela.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih in pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: