Laatste controle: 06/05/2020

Jonge werknemers

Getroffen door de brexit?

Leeftijdsgrenzen

U mag geen jongeren onder de 15 in dienst nemen. In EU-landen waar jongeren ook na hun 15e voltijdse leerplicht hebben, kan deze minimumleeftijd hoger liggen.

U mag jongeren onder de 15 wel in dienst nemen voor activiteiten op het vlak van cultuur, kunst, sport of reclame, als de bevoegde autoriteiten daar vooraf toestemming voor geven.

U mag ook jongeren van 14 in dienst nemen in het kader van een werk/opleidingstraject of een werkervaringsproject. Kinderen die minstens 14 (of in bepaalde gevallen 13) jaar oud zijn, mogen ook lichte werkzaamheden verrichten.

Risico's, veiligheid en gezondheid op het werk

Als werkgever moet u een risicoanalyse maken en op basis daarvan de nodige maatregelen treffen om de gezondheid en veiligheid van jongeren op de werkvloer te beschermen. Dit moet u doen voordat zij voor u gaan werken.

U mag geen jongeren in dienst nemen voor de volgende werkzaamheden:

In sommige EU-landen mogen werknemers jongeren in dienst nemen als zij werkervaring moeten opdoen in het kader van hun beroepsopleiding. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat een kundig persoon toezicht houdt op hun werkzaamheden om zeker te zijn dat hun gezondheid en veiligheid wordt beschermd.

U moet jongeren informeren over de mogelijke risico's van hun werk en welke maatregelen er zijn getroffen om hun gezondheid en veiligheid te beschermen. Als de jongere onder de 15 is, moet u zijn of haar ouders of voogd ook informeren over de risico's.

Blijkt uit de risicoboordeling dat er inderdaad een gevaar is voor hun veiligheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid of ontwikkeling, dan moet u de jongeren vooraf gratis een passende medische en psychologische keuring aanbieden.

Algemene voorschriften betreffende vakantiedagen en pauzes

Wanneer een jongere langer dan 4,5 uur werkt, moet u hem of haar minstens 30 minuten pauze geven.

Wanneer kinderen nog onder de voltijdse leerplicht vallen, moet u ervoor zorgen dat zij een periode volledig vrij zijn, waaronder de schoolvakanties (zie de geldende regels in uw land).

Arbeidstijd, nachtarbeid en rusttijden voor kinderen onder de 15

Wanneer u kinderen onder de 15 in dienst hebt, moet u zich aan strenge regels houden. De regels verschillen voor verschillende soorten werk/opleidingstrajecten.

De maximale arbeidstijd bedraagt:

Kinderen onder de 15 mogen niet werken tussen 20 en 6 uur.

Voor elke periode van 24 uur moet u zorgen voor een aaneengesloten rusttijd van ten minste 14 uur en per periode van 7 dagen voor minstens 2 dagen vrij (bij voorkeur aaneengesloten)

Arbeidstijd, nachtarbeid en rusttijden voor kinderen van 15 tot 18 jaar

Als u jongeren in dienst neemt die tussen de 15 en 18 jaar zijn en die niet meer onder de voltijdse leerplicht vallen, mogen zij tot 8 uur per dag en 40 uur per week werken.

Zij mogen niet werken tussen 22 en 6 uur of tussen 23 en 7 uur. In sommige EU-landen zijn bij wijze van uitzondering afwijkingen van deze beperking mogelijk op grond van de aard van het werk (scheepvaart of visserij, leger of politie, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen, activiteiten op het vlak van cultuur, kunst, sport of reclame).

Voor elke periode van 24 uur moet u zorgen voor een aaneengesloten rusttijd van ten minste 12 uur en per periode van 7 dagen voor minstens 2 dagen vrij (bij voorkeur aaneengesloten).

Indien er nationale uitzonderingen gelden, hoeft u deze rustperiodes wellicht niet te respecteren wanneer uw jonge werknemers in de volgende sectoren werken:

Als het werk van de jongeren in delen verspreid wordt over de dag, kan het ook zijn dat er een uitzondering geldt voor de minimale rustperiodes.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: