Τελευταίος έλεγχος: 06/05/2020

Νεαροί εργαζόμενοι

Σας επηρεάζει το Brexit;

Όρια ηλικίας

Δεν μπορείτε να απασχολείτε νέους ηλικίας κάτω των 15 ετών. Το όριο ηλικίας μπορεί να είναι υψηλότερο σε χώρες της ΕΕ όπου η υποχρεωτική σχολική φοίτηση πλήρους ωραρίου συνεχίζεται μετά την ηλικία των 15 ετών.

Ωστόσο, μπορείτε να προσλάβετε παιδιά κάτω των 15 ετών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες, εφόσον έχετε λάβει προηγουμένως άδεια από την αρμόδια αρχή.

Μπορείτε επίσης να απασχολείτε παιδιά ηλικίας μεταξύ 14 και 15 ετών, στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας/κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας. Παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις 13 ετών) μπορούν επίσης να κάνουν ελαφρά εργασία.

Κίνδυνοι, ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Ως εργοδότης, οφείλετε να λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των νέων και να διασφαλίζετε ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται, με βάση αξιολόγηση της επικινδυνότητας της εργασίας τους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται προτού ξεκινήσει ο νέος να εργάζεται για σας.

Δεν μπορείτε να απασχολείτε νεαρά άτομα στις παρακάτω εργασίες:

Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν στους εργοδότες να απασχολούν νεαρά άτομα εφόσον η απασχόληση αυτή είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Ως εργοδότης, οφείλετε να εγγυάστε ότι ένας υπεύθυνος θα εποπτεύει την εργασία τους, ώστε να εξασφαλίζετε την προστασία της υγείας και της ασφάλειά τους.

Πρέπει να ενημερώνετε τους νεαρούς εργαζομένους για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η εργασία τους, καθώς και για όλα τα μέτρα που ισχύουν σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία τους. Αν οι νέοι που έχετε προσλάβει είναι κάτω των 15 ετών, πρέπει να ενημερώσετε τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Αν η αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία των νέων δείχνει ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους, η σωματική ή πνευματική τους υγεία ή η ανάπτυξή τους, πρέπει να τους προσφέρετε δωρεάν εκτίμηση της υγείας και των ικανοτήτων τους προτού ξεκινήσουν να εργάζονται.

Γενικοί κανόνες για τις ετήσιες περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα

Όταν προσλαμβάνετε νεαρά άτομα, πρέπει να τους εγγυάστε διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών εάν εργάζονται πάνω από 4,5 ώρες.

Στα παιδιά που παρακολουθούν υποχρεωτική σχολική φοίτηση πλήρους ωραρίου πρέπει να τους παρέχετε μία περίοδο χωρίς εργασία κατά τη διάρκεια των σχολικών τους διακοπών (όπως προβλέπεται στους ισχύοντες εθνικούς κανόνες).

Χρόνος εργασίας, νυχτερινή εργασία και περίοδοι ανάπαυσης για παιδιά κάτω των 15 ετών

Οφείλετε να τηρείτε αυστηρούς κανόνες όταν απασχολείτε παιδιά κάτω των 15 ετών· οι κανόνες αυτοί διαφέρουν ανάλογα με το είδος του προγράμματος εργασίας/κατάρτισης.

Οι μέγιστοι χρόνοι εργασίας έχουν ως εξής:

Δεν μπορείτε να απασχολείτε παιδιά κάτω των 15 ετών από τις 8μμ έως τις 6πμ.

Για κάθε 24ωρη περίοδο εργασίας πρέπει να εξασφαλίζετε ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 14 συνεχών ωρών και για κάθε 7ήμερη περίοδο εργασίας, περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 2 ημερών (συνεχών, αν είναι δυνατόν).

Χρόνος εργασίας, νυχτερινή εργασία και περίοδοι ανάπαυσης για εφήβους 15-18 ετών

Αν απασχολείτε εφήβους ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών οι οποίοι δεν υπόκεινται πλέον στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση πλήρους ωραρίου βάσει του εθνικού δικαίου, αυτοί μπορούν να εργάζονται μέχρι 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.

Απασχολούμενοι έφηβοι δεν μπορούν να εργάζονται από τις 10μμ έως τις 6 πμ ή από τις 11μμ έως τις 7 πμ. Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν παρεκκλίσεις από αυτά τα όρια σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας (ναυτιλιακός ή αλιευτικός τομέας, ένοπλες δυνάμεις ή αστυνομία, νοσοκομεία ή παρεμφερή ιδρύματα, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες).

Για κάθε 24ωρη περίοδο εργασίας πρέπει να εξασφαλίζετε ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 12 συνεχών ωρών και για κάθε 7ήμερη περίοδο εργασίας, περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 2 ημερών (συνεχόμενων, αν είναι δυνατόν).

Αν το επιτρέπουν οι εθνικές παρεκκλίσεις, μπορεί να μην υποχρεούστε να παρέχετε αυτές τις περιόδους ανάπαυσης στους νεαρούς τους οποίους απασχολείτε στους παρακάτω τομείς:

Αν προσλαμβάνετε εφήβους που απασχολούνται σε τμηματικές περιόδους ημερήσιας εργασίας, είναι δυνατόν να ισχύουν παρεκκλίσεις από τις περιόδους ελάχιστης ανάπαυσης.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: