Available languages:

: 17/08/2018

Pracovné podmienky – Slovensko

Zjednodušené (flexibilnejšie) pracovné schémy sa týkajú zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na obdobie kratšie ako 1 mesiac alebo ktorí pracujú menej ako 8 hodín týždenne.

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovná zmluva

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

-

Zdieľať túto stránku: