Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Programy financovania EÚ

EÚ má niekoľko programov financovania, v rámci ktorých môžete požiadať o finančnú podporu v závislosti od charakteru vašej podnikateľskej činnosti alebo projektu. Existujú dva druhy financovania: priame a nepriame.

Priame financovanie

Poskytovanie finančných prostriedkov priameho financovania riadia európske inštitúcie. Financie sa poskytujú v dvoch formách: granty a zákazky.

Granty

Granty sú určené na konkrétne projekty týkajúce sa politík EÚ zvyčajne na základe verejnej výzvy známej ako výzva na predkladanie návrhov.

Kto môže požiadať o grant?

O grant môžete požiadať, ak ako podnik alebo súvisiaca organizácia (podnikateľské združenie, organizácia podnikateľskej podpory, konzultant atď.) realizujete projekty, ktoré podporujú záujmy EÚ, alebo prispievate k vykonávaniu programu alebo politiky EÚ.

Podrobnejšie informácie o kritériách oprávnenosti nájdete v príslušných výzvach na predkladanie návrhov.

Verejné zákazky

Verejné zákazky zadávajú inštitúcie EÚ na nákup služieb, tovarov alebo prác, ktoré potrebujú v súvislosti so svojou prevádzkou (napr. štúdie, odbornú prípravu, organizáciu konferencií, IT vybavenie). Zákazky sa udeľujú na základe verejných súťaží označovaných ako výzvy na predkladanie ponúkEnglish.

Nepriame financovanie

Nepriame financovanie riadia orgány štátnej správy a samosprávy a predstavuje takmer 80 % rozpočtu EÚ. Uskutočňuje sa prostredníctvom piatich veľkých fondov, ktoré sa spoločne označujú ako európske štrukturálne a investičné fondyEnglish.

Medzi tieto fondy patria:

  • Európsky fond regionálneho rozvojaEnglish – regionálny a mestský rozvoj
  • Európsky sociálny fondEnglish – sociálne začlenenie a dobrá správa vecí verejných
  • Kohézny fondEnglish – hospodárska konvergencia menej rozvinutých regiónov
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
  • Európsky námorný a rybársky fondEnglish

Požiadajte o financovanie

Žiadosti o granty EÚ sa predkladajú prostredníctvom príslušných štátnych a samosprávnych orgánov (tzv. riadiacich orgánov) v členskom štáte vášho sídla.

Za financovanie z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je zodpovedné ministerstvo poľnohospodárstvaEnglish vo vašej krajine.

V súvislosti so žiadosťou o financovanie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu by ste sa mali obrátiť na národné kontaktné miestapdfEnglish .

Viac o tom, ako funguje financovanie EÚEnglish.

Súvisiace odkazy

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) English
  • Európsky sociálny fond (ESF) English

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.