Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

ES finansējuma programmas

ES ir vairākas finansēšanas programmas, kurām, iespējams, varat pieteikties, atkarībā no jūsu uzņēmuma vai projekta veida. Šīs programmas ir divu veidu: tiešā finansējuma un netiešā finansējuma.

Tiešais finansējums

Tieša finansējuma piešķiršanu pārvalda ES iestādes. Ir divu veidu finansējums: dotācijas un publiskā iepirkuma līgumi

Dotācijas

Dotācijas piešķir konkrētiem projektiem, kas saistīti ar ES politiku, parasti pēc publiska paziņojuma, saukta par uzaicinājumu uz konkursu.

Kas var pretendēt?

Dotācijai varat pieteikties, ja vadāt uzņēmumu vai līdzīgu organizāciju (uzņēmumu asociāciju, uzņēmumu atbalsta organizāciju, konsultēšanas organizāciju u.tml.), kas īsteno projektus, kuri atbalsta ES intereses, vai sekmējat ES kādas programmas vai politikas īstenojumu.

Sīkāku informāciju par atbilstības kritērijiem skatiet attiecīgajā uzaicinājumā uz konkursu.

Līgumi

Līgumus ES iestādes slēdz par to darbā nepieciešamo pakalpojumu, preču vai būvdarbu iegādi, kā pētījumi, mācību kursi, konferenču rīkošana, IT aprīkojums. Tiesības slēgt līgumus piešķir konkursaEnglish kārtībā.

Netiešs finansējums

Netiešo finansējumu pārvalda valsts un reģionālās struktūras, un tas veido turpat 80 % no ES budžeta — pamatā piecu lielu fondu ietvaros, kuri ir apvienoti un tiek saukti par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiemEnglish.

Šie fondi ir:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fondsEnglish (ERAF) — reģionu un pilsētu attīstība
  • Eiropas Sociālais fondsEnglish (ESF) — sociālā iekļautība un laba pārvaldība
  • Kohēzijas fondsEnglish (KF) — mazāk attīstīto reģionu ekonomiskā konverģence
  • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondsEnglish

Pieteikšanās finansējumam

Lai iegūtu ES finansējumu, jāpiesakās attiecīgajās reģionālajās vai valsts iestādēs (sauktas par vadošajām iestādēm) dalībvalstī, kurā esat reģistrēts.

Lauksaimniecības ministrijaEnglish jūsu valstī atbild par finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Lai pieteiktos finansējumam no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, jums ir jāvēršas valstu kontaktpunktospdfEnglish .

Uzziniet vairāk par finansējumu no ESEnglish.

Uzziņām

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) English
  • Eiropas Sociālais fonds (ESF) English

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.