Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

ELi rahastamisprogrammid

Euroopa Liidul on palju erinevaid rahastamisprogramme, millest on võimalik toetust taotleda olenevalt teie tegevusala või projekti iseloomust. Programme on kahte liiki: otserahastamis- ja kaudrahastamisprogrammid.

Otserahastamisprogrammid

Otserahastuseks ette nähtud vahendeid haldavad Euroopa Liidu institutsioonid. Rahastust on kahte liiki: toetused ja hanked.

Toetused

Toetust antakse konkreetsetele ELi poliitikaga seotud projektidele reeglina pärast avalikku teadaannet, mida nimetatakse konkursikutseks.

Kes saavad toetust taotleda?

Saate toetust taotleda, kui teie ettevõte või organisatsioon (ettevõtjate ühendus, ettevõtlustoetuse pakkuja, konsultant vms) juhib ELi huve edendavat projekti või aitab kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele.

Täpsemat teavet toetuskõlblikkuse kriteeriumide kohta leiate teile huvi pakkuvast konkursikutsest.

Hanked

ELi institutsioonid kuulutavad välja hankeid teenustele, kaupadele ja ehitustöödele, mis on vajalikud nende tegevuseks – näiteks uuringud, koolitus, konverentside korraldamine, IT-seadmed jne. Hankelepingud sõlmitakse pakkumismenetluseEnglish teel.

Kaudrahastamisprogrammid

Kaudrahastamist haldavad riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused peamiselt viie suure fondi kaudu, mida nimetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondideksEnglish, mis kokku moodustavad peaaegu 80% ELi eelarvest.

Nendeks on:

  • Euroopa Regionaalarengu FondEnglish (ERF) – regionaal- ja linnaareng
  • Euroopa SotsiaalfondEnglish (ESF) – sotsiaalne kaasamine ja hea juhtimistava
  • ÜhtekuuluvusfondEnglish – vähem arenenud piirkondade majanduslik eelisarendamine
  • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
  • Euroopa Merendus- ja KalandusfondEnglish

Rahastamise taotlemine

ELi toetust saab taotleda piirkondliku või riikliku ametiasutuse ( korraldusasutus) kaudu riigis, kus teie ettevõte või organisatsioon on registreeritud.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahendite haldamise eest vastutab iga riigi põllumajandusministeeriumEnglish.

Toetuse taotlemiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist pöörduge palun oma riigi riikliku kontaktpunktipdfEnglish poole.

Lisateavet ELi rahastamisprogrammide kohtaEnglish.

Viited

  • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) English
  • Euroopa Sotsiaalfond (ESF) English

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.