Cesta

Poslední kontrola 14/05/2018

Financování z prostředků EU

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Evropská unie realizuje celou řadu programů financování. V závislosti na charakteru svého podnikání či projektu můžete o prostředky z těchto programů zažádat. Existují dva druhy financování: přímé a nepřímé.

Přímé financování

Rozdělování přímých finančních prostředků zajišťují orgány EU. K rozdělení těchto finančních prostředků se pak používají dva postupy – granty a zakázky.

Granty

Granty se poskytují na konkrétní projekty, jež se týkají politických opatření EU, a to obvykle na základě veřejného oznámení – tzv. výzvy k předkládání návrhů.

Kdo má na finanční příspěvek nárok?

O grant můžete zažádat, pokud podnikáte nebo vaše organizace provozuje takovou činnost (spravujete podnikatelské sdružení, poskytujete poradenství či jiné služby podnikatelům apod.), v rámci které spravujete projekty, jež prosazují zájmy EU nebo přímo přispívají k provádění programu či politiky EU.

Podrobněji se o kritériích způsobilosti dozvíte v příslušných výzvách k předkládání návrhů.

Zakázky

Veřejné zakázky vyhlašují instituce EU k zajištění svého fungování. Zadávají se na nákup zboží, služeb nebo na stavební práce. Tímto způsobem se například objednávají různé studie, zajišťuje se odborná příprava, pořádají se konference, pořizuje se informační či technické vybavení apod. Veřejné zakázky jsou zadávány na základě výzvy k předkládání nabídekEnglish.

Nepřímé financování

Nepřímé financování, které spravují vnitrostátní a regionální orgány, tvoří téměř 80 % rozpočtu EU. Probíhá zejména prostřednictvím 5 velkých fondů, které spadají pod tzv. evropské strukturální a investiční fondyEnglish.

Jedná se konkrétně o tyto fondy:

  • Evropský fond pro regionální rozvojEnglish – regionální a urbanistický rozvoj
  • Evropský sociální fondEnglish – sociální začleňování a řádná správa věcí veřejných
  • Fond soudržnostiEnglish – ekonomická konvergence méně rozvinutých regionů
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
  • Evropský námořní a rybářský fondEnglish

Jak zažádat o finanční prostředky

Obraťte se na příslušný regionální či celostátní úřad (tzv. řídicí orgán) v tom členském státě, ve kterém je vaše organizace zaregistrována.

Za financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je odpovědné ministerstvo zemědělstvíEnglish.

O prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu můžete zažádat prostřednictvím tzv. vnitrostátních kontaktních místpdfEnglish .

Další informace o tom, jak financování z prostředků EU fungujeEnglish.
 

Odkazy

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) English
  • Evropský sociální fond (ESF) English

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.