Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Vahetusprogramm uutele ettevõtjatele

Uued ettevõtjad – kuidas taotleda programmis osalemist?

Vahetusprogramm uutele ettevõtjatele

Kui olete just rajanud ettevõtte või teil on kavas seda lähiajal teha, siis võite taotleda osalemist vahetusprogrammis „Erasmus noortele ettevõtjatele".

Programmi raames saate teatava aja jooksul mõnes teises ELi liikmesriigis töötada ja kogenud ettevõtja juures kogemusi hankida. Programmi rahastab osaliselt EL.

Programmis osalemiseks peate tõendama oma motiveeritust ja kindlat kavatsust rajada ettevõte. Peate esitama usaldusväärse äriidee, millega on seotud ka realistlik äriplaan.

Võite taotluse esitada ka juhul, kui olete äritegevust juba alustanud. Sellisel juhul peab teie ettevõte olema taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähem kui 3 aastat.

Peate olema viimased 180 päeva elanud ELi liikmesriigis või riigis, mis on hõlmatud COSME lepinguga. Samuti peate olema võimeline lisama ELi toetusele omavahendeid, et katta kõik välismaale reisimise ja seal viibimisega seotud kulud.

Vahetusprogrammi kestus

Vahetusprogrammi kestus on 1–6 kuud. Vahetusprogramm on soovitatav läbida ühes osas. Samas on siiski võimalik see ka mitmeks osaks jaotada. Sellisel juhul on oluline, et see lõppeks 12 kuu jooksul alates programmi algusest.

Kellega ühendust võtta?

Enamikus riikides on olemas kohalikud kontaktpunktid (vahendusorganisatsioonid). Need kontaktpunktid aitavad teid taotluse esitamisel ja vahetusprogrammi kestel ning maksavad teile välja rahalise toetuse. Kui teie riigis vahendusorganisatsiooni ei ole, võite ühendust võtta teises riigis asuva sarnase organisatsiooniga.

ELi rahaline toetus

Võite taotleda rahalist toetust, et katta programmis osalemise ajal elamis- ja reisikulud. Saadav summa on riigiti erinev.

Rahaline toetus riikide kaupa

Riik, kus uus ettevõtja osaleb vahetusprogrammis Riigis viibimise ajal antav igakuine summa (eurodes)
Taani 1100
Iirimaa, Ühendkuningriik 1000
Rootsi, Soome 950
Austria, Island, Itaalia, Prantsusmaa 900
Belgia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Saksamaa 830
Kreeka, Küpros, Portugal 780
Türgi 750
Horvaatia, Malta, Sloveenia 720
Eesti, Ungari 670
Armeenia, Läti, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik 610
Bulgaaria, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Leedu, Montenegro, Rumeenia, Serbia 560
Albaania, Moldova 530
ELi äärepoolseimad piirkonnad, ülemeremaad ja -territooriumid ning erivajadustega ettevõtjad 1100

Kuidas taotleda?

Peate esitama oma:

  • CV;
  • motivatsioonikirja;
  • äriplaani.

Lisateavet leiate Registreerumisjuhistest uutele ettevõtjatelepdfEnglish

Uue ettevõtja vastuvõtjaks saamine

Kui olete edukas ja kogenud ettevõtja või väikeettevõtte omanik, võiksite olla uue ettevõtja vastuvõtja. Saate programmis osalemisest kasu mitmel eri viisil:

  • koostöö motiveeritud uue ettevõtjaga võib tuua teie ettevõttesse uuenduslikke lähenemisviise, uusi oskusi ja teadmisi;
  • teil avaneb võimalus õppida tundma välisturgusid, mis võib viia uute ärivõimaluste ja piiriülese äritegevuseni;
  • saate parandada oma keeleoskust.

Kuidas taotleda vastuvõtjaks saamist?

  • Saate end internetisEnglish

Millised tingimused peavad vastuvõtjad täitma?

  • Peate olema ELi liikmesriigi või muu osaleva riigi alaline elanik.
  • Peate esitama oma CV (märkides ära oma (vähemalt 3-aastase) ettevõtluskogemuse ja esitades teabe oma praeguse ettevõtte kohta).
  • Peate tõendama oma motivatsiooni vahetusprogrammis osalemiseks.

Lisateavet oma ülesannete kohta leiate juhistest vastuvõtvatele ettevõtjatelepdfEnglish

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.