Ostatnio sprawdzono : 19/09/2018

Usługi płatnicze

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Dokonywanie i otrzymywanie płatności

Dzięki przepisom unijnym dotyczącym płatności w euro, Twoja firma i jej klienci mogą łatwo dokonywać płatności elektronicznych i je otrzymywać. Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do płatności transgranicznych w euro i koronach szwedzkich w UE banki nie mogą pobierać od Twojej firmy ani jej klientów opłat wyższych niż w przypadku równoważnej transakcji krajowej. Nawet banki z siedzibą w krajach UE spoza strefy euro muszą stosować tę zasadę.

Opłaty za płatność kartą są zakazane

Nie można pobierać od klientów dodatkowej opłaty za płatność kartą kredytową lub debetową. Ma to zastosowanie do wszystkich zakupów za pomocą kart (w sklepach i w internecie) w całej UE. 

Prawdziwa historia

Firma zajmująca się sprzedażą biletów i dystrybucją pobierała od klientów 6 euro za zakup biletów online z użyciem karty kredytowej. Klient był niezadowolony i poskarżył się w swoim lokalnym centrum konsumenckim. Centrum konsumenckie potwierdziło, że opłata nie jest dozwolona. Skontaktowało się z firmą sprzedającą bilety i poprosiło o natychmiastowe usunięcie opłaty z systemu płatności online.

Dostawcy usług płatniczych będący osobami trzecimi (TPP)

Nowe przepisy UE dotyczące usług płatniczych obowiązują również Ciebie, jeżeli Twoja firma jest: 

W takim przypadku konsumenci i kontrahenci mogą zezwolić Twojej firmie na dostęp do swoich danych płatniczych. Nie możesz uzyskać dostępu do danych płatniczych za pośrednictwem klienta. Możliwe jest to dopiero po uprzedniej identyfikacji przez bank klienta. 

Do września 2019 r. banki muszą utworzyć kanał komunikacyjny lub narzędzie umożliwiające dostęp do informacji o kliencie. Umożliwi to bankom identyfikację Twojej firmy oraz bezpieczną wymianę komunikatów.

Prawdziwa historia

Firma start-up chce opracować aplikację, która pozwoli klientom dokonywać płatności z różnych źródeł za pośrednictwem jednej aplikacji. Po wejściu w życie przepisów we wrześniu 2019 r. banki w UE muszą przyznać tej firmie dostęp do danych płatniczych użytkowników, oczywiście pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. 

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: