Τελευταίος έλεγχος : 19/09/2018

Υπηρεσίες πληρωμών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Εκτέλεση και λήψη πληρωμών

Οι κανόνες της ΕΕ για τις πληρωμές σε ευρώ παρέχουν σε εσάς και τους πελάτες σας τη δυνατότητα να εκτελείτε και να λαμβάνετε εύκολα ηλεκτρονικές πληρωμές. Σύμφωνα με τους κανόνες, που ισχύουν για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ και σουηδικές κορόνες εντός της ΕΕ, οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώσουν εσάς ή τους πελάτες σας με μεγαλύτερο ποσό από ό,τι θα σας χρέωναν για αντίστοιχη συναλλαγή εντός της χώρας σας. Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα.

Δεν επιτρέπονται πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με κάρτα

Δεν μπορείτε να χρεώνετε επιπλέον τους πελάτες σας για τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αυτό ισχύει για όλες τις αγορές με κάρτα (στα καταστήματα και μέσω διαδικτύου) σε όλη την ΕΕ. 

Μια αληθινή ιστορία

Μια εταιρεία πώλησης και διανομής εισιτηρίων χρεώνει τους πελάτες της 6 ευρώ για τη χρήση πιστωτικής κάρτας όταν αγοράζουν εισιτήριο ηλεκτρονικά. Ένας δυσαρεστημένος πελάτης υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό κέντρο καταναλωτών, το οποίο επιβεβαίωσε ότι δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση. Το κέντρο επικοινώνησε με την εταιρεία εισιτηρίων και της ζήτησε να αποσύρει αμέσως την πρόσθετη χρέωση από το εργαλείο της για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών

Εάν η εταιρεία σας παρέχει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες, η νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών σάς αφορά: 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να σας επιτρέψουν την πρόσβαση στα στοιχεία των πληρωμών τους. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε στοιχεία πληρωμών μέσω του πελάτη, αλλά μόνον ύστερα από προηγούμενη εξακρίβωση της ταυτότητας από την πλευρά της τράπεζας του πελάτη. 

Έως τον Σεπτέμβριο του 2019, οι τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας ή ένα εργαλείο που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες για τον πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, η τράπεζα θα μπορεί να εξακριβώνει την ταυτότητά σας και να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ασφαλούς αποστολής μηνυμάτων.

Μια αληθινή ιστορία

Μια νεοφυής επιχείρηση θέλει να αναπτύξει μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές από πολλαπλές πηγές. Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν θα έχουν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες, οι τράπεζες της ΕΕ οφείλουν να δώσουν στη νεοφυή επιχείρηση τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα πληρωμών ενός χρήστη εφόσον αυτός δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.  

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: