PDF
Visar 83 resultat
A- A A+
Finansiella mellanhänder region Finansieringsform Finansieringsbelopp Vad kan investeringarna gälla? Ytterligare upplysningar Finansieringskällor

Nest Capital 2015 Fund Ky

Lån/ garanti, Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) EFSI, FEI

Svensk Exportkredit

Lån/ garanti

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, FoU och innovation Inriktning: exportfinansiering för innovativa svenska företag InnovFin, EFSI

EIB Venture Debt

Lån/ garanti, Aktie- och riskkapital

> 7.500.000 €

All sektorer / allmänt Focus: Investments in research & development (purchase or renovation of assets, increasing working capital, etc) which are undertaken over a period of up to 3 years BEI, EFSI

EIB

Lån/ garanti

> 7.500.000 €

< 300.000.000 €

All sektorer / allmänt, FoU och innovation Lån och garantier till innovativa företag; Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt
BEI, InnovFin

Ark Kapital AB

Lån/ garanti, Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt EGF

Nordea Finance Equipment AS

Lån/ garanti

< 25.000.000 €

All sektorer / allmänt EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
BEI

Rewilding Europe Capital

Lån/ garanti Ren teknik NCFF: Lån och fondinvesteringar för att stödja projekt för naturskydd och klimatanpassning. BEI, LIFE

DLL Group - De Lage Landen International B.V.

Lån/ garanti

< 25.000.000 €

All sektorer / allmänt EIB-lånen kan användas för att finansiera alla investeringar i fasta och immateriella tillgångar. BEI

Swedish Export Credit Agency

Lån/ garanti

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, FoU och innovation Focus: Export financing for innovative businesses in Sweden
EGF, FEI

EIB

Lån/ garanti, Aktie- och riskkapital

> 5.000.000 €

< 15.000.000 €

Ren teknik Natur, biologisk mångfald och Klimatanpassning LIFE

Ponture AB

Lån/ garanti Covid 19 - EU support, All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede EaSI, EFSI

Collector Bank AB

Lån/ garanti

< 500 000 SEK

All sektorer / allmänt COSME

Marginalen Bank Bankaktiebolag

Lån/ garanti

< 2.000.000 €

Kulturella och kreativa sektorn Kreativa Europa, EFSI

ALMI Företagspartner AB

Lån/ garanti

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, All sektorer / allmänt, Digitalisering, FoU och innovation EGF, FEI

Nordic Finance Business Partner AB

Lån/ garanti

< 25.000 €

Covid 19 - EU support, All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede EaSI, EFSI

Norrlandsfonden

Lån/ garanti

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, Digitalisering, FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede InnovFin, EFSI

Aros Kapital AB

Lån/ garanti

< 275 000 SEK

Covid 19 - EU support, All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede EaSI, EFSI

Stiftelsen Norrlandsfonden

Lån/ garanti

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, All sektorer / allmänt, Digitalisering, FoU och innovation EGF, FEI

Kreos Capital (Expert Fund) V LP

Lån/ garanti, Aktie- och riskkapital

< 30.000.000 €

All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn, Biovetenskap, Ren teknik Inriktning: teknik och hälso- och sjukvård EFSI, FEI

Marginalen Bank Bankaktiebolag

Lån/ garanti

> 100 000 SEK

< 250 000 SEK

All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede EaSI, EFSI

HealthCap VIII L.P.

Aktie- och riskkapital FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, Expansionsskede (tillväxt), Biovetenskap Inriktning: biomedicinföretag med inriktning på behandlingsmetoder EFSI, FEI

Keensight Capital

Aktie- och riskkapital

> 10.000.000 €

< 50.000.000 €

Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn Inriktning: it, hälso- och sjukvård och energi FEI

IK Small Cap Fund I No 4 SCSp

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: företagstjänster, hälso- och sjukvård, konsumentvaror och industrivaror EFSI, FEI

Partnerinvest Norr

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

Luminar Ventures

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

eEquity III

Aktie- och riskkapital IT-sektorn EFSI, FEI

Seedcamp Limited Partner

Aktie- och riskkapital

< 50.000 €

FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Påskyndare: såddkapitalinvesteringar med huvudsaklig inriktning på it FEI

415 Capital Fund I GmbH & Co. KG

Aktie- och riskkapital

> 5.000.000 €

< 10.000.000 €

Företagsstart, Tidigt skede, Biovetenskap Inriktning: medicintekniska företag i start- och utvecklingsfasen med inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar InnovFin, EFSI, FEI

Vendis Capital III Comm.V

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: konsumentprodukter, tjänster och detaljhandel EFSI, FEI

Yield Lab Europe Fund I LP

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: jordbruksbaserade livsmedel och jordbruksteknik EFSI

Heartcore Capital Fund III K/S

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: konsumentteknik, fastigheter, finansteknik, media och underhållning EFSI, FEI

MVI Fund II AB

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt Focus: profitable, small companies with a strong potential to grow in industries that benefit from fundamental trends such as digitalization, resource scarcity and demographics, particularly in B2B and B2C services, engineering, healthcare and hospitality
EFSI, FEI

Notion Capital III

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: program som nättjänst för företag och molnbaserad programvara och infrastruktur för omvandling av tekniker på området finansiella tjänster, marknadsföring, hälsa, försäkring, jordbruk och regelefterlevnad EFSI, FEI

Ocean 14 Capital Fund 1 SCSp

Aktie- och riskkapital Inriktning: livsmedelssäkerhet och ekosystemen i hav och vid kuster

Luminar Ventures AB

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: finansiering till teknikföretag på såddstadiet till det tidiga stadiet i hela Sverige som vill göra genomslag i eller omvandla stora branscher med digitala tekniker och innovationer EFSI, FEI

European Angels Fund

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede InnovFin, EFSI, FEI

e.ventures

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede EFSI, FEI

Berlin Innovation Ventures 1 GmbH & Co. KG

Aktie- och riskkapital

< 500.000 €

IT-sektorn Inriktning: teknikintensiva programvarulösningar, nystartade företag inom informatik, artificiell intelligens, maskininlärning InnovFin, EFSI, FEI

Silverfleet Capital

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Företagstjänster och finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, tillverkning samt detaljhandel, fritids- och konsumentföretag FEI

Abingworth Clinical Co-Development Fund LP

Aktie- och riskkapital

> 15.000.000 €

< 30.000.000 €

FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, Expansionsskede (tillväxt), Biovetenskap Inriktning: bioterapi, små molekyler, genterapi, vacciner, specialtillverkade läkemedel, teknik, medicinteknik utrustning, diagnostik och instrumentering
EFSI, FEI

BlackFin Financial Services Fund II

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: finansiella produkter, kapitalförvaltning, internetbanker, utkontraktering av affärsfunktioner, finansiella tjänster på internet och kapitalmarknader EFSI, FEI

Icebreaker Fund II Ky

Aktie- och riskkapital

> 150.000 €

< 800.000 €

IT-sektorn InnovFin, EFSI, FEI

Atomico IV LP

Aktie- och riskkapital Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn Inriktning: digitalt arbete, företagsdata och automatisering av företag, internetinfrastruktur, framtida finansiella tjänster, mobilitet, automatisering av industrin, avancerad teknik, miljöfrämjande, medvetna konsumenter, framtidens livsmedel, digitalt liv och digitala spel, hälsa, enskildas möjlighet att påverka EFSI, FEI

Environmental Technologies Fund

Aktie- och riskkapital

> 5.000.000 €

< 15.000.000 €

Företagsstart, Tidigt skede, Ren teknik FEI

Spintop Investment Partners

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Focus: innovative software-based technology companies from the Nordics
Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

MVI Fund I

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: lönsamma småföretag med stor potential att växa i branscher som gynnas av genomgripande trender såsom digitalisering, resursbrist och demografi, särskilt inom B2B- och B2C-tjänster, teknik, hälso- och sjukvård och värdtjänster EFSI, FEI

Orbital Ventures SCA SICAV-RAIF

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: rymdteknik, robotteknik InnovFin, EFSI

Brightly Ventures I

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt EFSI

EU:s bidrag, fonder och program (förslagsinfordran)

All sektorer / allmänt Direkt tillträde till öppna ansökningsomgångar som offentliggörs av kommissionen (däribland många SMF-specifika program)

DN Capital - Global Venture Capital IV LP

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: digitala medier, e-handel och mjukvaruföretag. EFSI, FEI

Sunstone Life Science Ventures Fund IV

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, Biovetenskap Inriktning: nystartade biomedicinföretag som utvecklar innovativa behandlingsmetoder för människor. Observera att vi inte investerar i medicinsk teknik, möjliggörande teknik eller diagnostik. Vi investerar normalt när läkemedelskandidaterna befinner sig i preklinisk fas eller klinisk fas I. InnovFin, EFSI

GP Bullhound Fund V SCSp

Aktie- och riskkapital Expansionsskede (tillväxt) EFSI, FEI

Alliance Venture Delta Fund AB

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn InnovFin, EFSI, FEI

Lakestar II LP

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: internet- och teknikföretag som snabbt kan etablera sig internationellt EFSI, FEI

CapMan Buyout XI SCSp

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) EFSI, FEI

KEEN Venture Partners Fund LP

Aktie- och riskkapital

> 7.500.000 €

< 25.000.000 €

Företagsstart, Tidigt skede, Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn Undantagna sektorer: näthandel, digitala medier, spel, livsvetenskap, ren teknik, hasardspel.
Vi investerar inte i koncepttestfasen. Vi söker kommersiell dynamik och företag som vill nå ut internationellt.
COSME, EFSI, FEI

Usaldusfond Trind Ventures Fund I

Aktie- och riskkapital

> 100.000 €

< 300.000 €

Företagsstart, Tidigt skede Focus: ICT InnovFin, EFSI

Axcel VI KS 2

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: industri, affärstjänster, it och teknik, konsumenter och detaljhandel EFSI, FEI

Atlantic Bridge IV

Aktie- och riskkapital Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn Inriktning: robotteknik, cybersäkerhet för självkörande fordon, stordata, molnbaserad artificiell intelligens, maskininlärning, datorseende i industri 4.0, sakernas internet, smart edge-utrustning och halvledare EFSI, FEI

Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure Fund

Aktie- och riskkapital Focus: vessels equipped with environmentally friendly technology that use more efficient or alternative fuels, innovative port equipment and infrastructure to aid ecological transition, as well as assets that support the development of offshore renewable energies
EFSI

Crowberry II slhf.

Aktie- och riskkapital

< 2.000.000 €

Företagsstart, Tidigt skede InnovFin, FEI

Brightly Ventures

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

Balderton Capital VII S.L.P.

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: öppna finansiella tjänster, datastyrd hälsa, affärsprogramvara, effektiv mobilitet, säkert internet, omdefinierad detaljhandel, hänsynsfull mat, kreativ underhållning EFSI, FEI

Brightly Ventures I

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor, EFSI, FEI

Creandum IV L.P.

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: konsumenter och it
EFSI, FEI

Open Ocean Fund 2015

Aktie- och riskkapital

< 1.000.000 €

All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: artificiell intelligens, applikationsdriven datainfrastruktur, intelligent företagsautomatisering, öppen källkod, digitala plattformssystem EFSI, FEI

Spintop Investment Partners III AB

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn EFSI, FEI

NVC Fund 1 AB

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Focus: Social Impact
InnovFin, EFSI, FEI

Priveq Investment V (A) AB

Aktie- och riskkapital

> 50 000 SEK

< 200 000 SEK

All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt) Investeringsfokus: Omsättning 100-1.000 MSEK EFSI, FEI

Venture Friends III Coöperatief U.A.

Aktie- och riskkapital

> 300.000 €

< 2.500.000 €

Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: fastighetsteknik, finansteknik, marknadsplatser, reseinriktad teknik och program som nättjänst InnovFin, EFSI

Lombard Odier European Venture Capital Opportunity Fund Ill

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: investering i naturkapital: tjänster på området för geologi, mark, luft och vatten, levande varelser och ekosystem COSME, InnovFin, EFSI, FEI

IK IX Fund No. 1 SCSp

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt Focus: Business Services, Consumer/Food, Engineered Products and Healthcare
EFSI, FEI

Eir Ventures I AB

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, Biovetenskap Focus: new therapies, medical technology and digital health
InnovFin, EFSI, FEI

Almi Invest

Aktie- och riskkapital

< 750 000 SEK

All sektorer / allmänt Syd fond II, Småland och öarna fond II, VästSverige fond II, Östra Mellansverige Fond II, Norra MellanSverige fond IIStockholm Fond II, Mitt Fond II, Greentech; Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

Standout Capital I AB

Aktie- och riskkapital

> 5.000.000 €

< 10.000.000 €

All sektorer / allmänt, Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn Inriktning: nordiska teknikföretag COSME, FEI

Hedosophia Gamma II LP

Aktie- och riskkapital Expansionsskede (tillväxt), IT-sektorn EFSI, FEI

e.ventures Europe VI GmbH & Co. KG

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn EFSI, FEI

DBT Capital AB

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt EGF

EarlyBird

Aktie- och riskkapital

> 250.000 €

< 10.000.000 €

IT-sektorn, Biovetenskap FEI

Atlantic Food Labs Fund I GmbH & Co. KG

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede, Expansionsskede (tillväxt) Inriktning: arbete, artificiell intelligens, mobilitet, hälsa, finansiella tjänster, anpassat boende EFSI

Paua Ventures Fonds 1 GmbH & Co. KG

Aktie- och riskkapital

> 200.000 €

< 6.000.000 €

FoU och innovation, Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn Inriktning: B2B-teknikföretag EFSI, FEI

Swedish Venture Initiative

Aktie- och riskkapital All sektorer / allmänt, Företagsstart, Tidigt skede Strukturfonderna, Nationella finansieringskällor

Northzone IX L.P.

Aktie- och riskkapital Företagsstart, Tidigt skede, IT-sektorn EGF, FEI