EU-finansiering

1. Kontakt

Almi Företagspartner AB (Almi)

Phone: +46 7771 55 85 00
E-mail:

region

SVERIGE

2. Ansök

Finansiering med stöd från EU

Finansieringsbelopp
Finansieringskällor: 
EaSI
EFSI
Finansieringsform: 
Lån/ garanti
Vad kan investeringarna gälla?: 
All sektorer / allmänt
Företagsstart, Tidigt skede
Företagskategori: 
Nystartade företag/egenföretagare
Mikroföretag (färre än 10 anställda)

Ytterligare upplysningar

Mikrolån (högst 25 000 euro), bl.a. för missgynnade eller underrepresenterade grupper, för att starta eller utveckla ett mikroföretag (färre än 10 anställda).

Hur fungerar det?

Det är det lokala finansinstitutet som beslutar om EU-finansieringen och bestämmer finansieringsvillkoren.

Din rätt till en motivering

Du har rätt att få en motivering av kreditbeslutet från kreditinstituten. Det kan hjälpa dig att förstå din ekonomiska situation och förbättra dina chanser att få finansiering i framtiden.

Utnyttja dina rättigheter och hänvisa till artikel 431 i EU:s kapitalkravsförordning från 2013.

Gratis rådgivning

Du kan också kontakta något av våra 600 Enterprise Europe Network-kontor där experter kan hjälpa dig att hitta affärspartner i andra länder, förklara EU-lagstiftningen och ge vägledning om hur man kan få EU-finansiering.

Hitta närmaste kontor här: http://een.ec.europa.eu/