Prístup k zdrojom z EÚ

1. Kontakt

DSK Bank - Банка ДСК EАД

Phone: +358 2 375 07 00
Fax: +359 2 907 64 99
E-mail:

región pôsobnosti

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Podať žiadosť

Financovanie s podporou EÚ

Výška financovania
> 25 001 €
< 7 500 000 €
Zdroje financovania: 
EIB
InnovFin
Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania
EIF
Druh financovania: 
Úvery/záruky
Investičné zameranie: 
všetky odvetvia / všeobecné
Kategórie spoločností: 
začínajúci podnikatelia/ samostatne zárobkovo činné osoby
mikropodniky (do 10 zamestnancov)
MSP (10 – 249 zamestnancov)

Doplňujúce informácie

Инициатива за малки и средни предприятия

Ako to funguje?

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ a konkrétnych podmienkach financovania príjme miestna finančná inštitúcia.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti.

Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách z roku 2013.

Ďalšie bezplatné poradenstvo

Môžete kontaktovať aj jednu z našich 600 pobočiek siete Enterprise Europe Network, kde vám odborníci poskytnú pomoc pri hľadaní medzinárodných obchodných partnerov, poradenstvo v oblasti práva EÚ a užitočné rady o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom EÚ.

Miestne pobočky nájdete na tejto adrese: http://een.ec.europa.eu/