Dostęp do finansowania

Dostęp do finansowania

Ta strona jest pomocna przy składaniu wniosków o pożyczki i kapitał wysokiego ryzyka, które udostępnia Unia Europejska.

Aby wyszukać możliwości finansowania, wybierz swój kraj.

Jak to działa

Kto kwalifikuje się do finansowania ze środków UE?

Ze środków unijnych mogą korzystać wszystkie rodzaje przedsiębiorstw niezależnie od wielkości czy sektora, w tym również przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą (start-upy), mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz większe firmy. Finansowanie jest udzielane w formie: kredytów, mikrofinansowania, gwarancji i kapitału podwyższonego ryzyka. Co roku unijne środki trafiają do ponad 200 tys. przedsiębiorstw.

Jak to działa

Decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych zostanie podjęta przez lokalne instytucje finansowe, takie jak banki, inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub anioły biznesu. Dzięki wsparciu UE lokalne instytucje finansowe mogą przyznawać przedsiębiorstwom dodatkowe środki finansowe.

Dokładne warunki finansowania – kwota, okres kredytowania, oprocentowanie i opłaty – są ustalane przez te instytucje finansowe. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z jedną z ponad 1000 instytucji finansowych.

Prawo do uzyskania informacji na temat zdolności kredytowej

Masz prawo do uzyskania od instytucji kredytowych informacji na temat wydanej przez nie decyzji w sprawie kredytu. Informacje te mogą Ci pomóc w zrozumieniu Twojej sytuacji finansowej i zwiększeniu szans na uzyskanie finansowania w przyszłości. Skorzystaj ze swojego prawa i powołaj się na art. 431 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych.

Image

Fundusze UE

Program COSME

  • Gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie w odniesieniu do kredytów do kwoty 150 000 euro
  • Kapitał (etap rozwoju i etap rozszerzania działalności)

Program InnovFin („Horyzont 2020")

  • Pożyczki i gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Finansowanie projektów w dziedzinie badań i rozwoju
  • Kapitał (wczesny etap i etap rozruchu)

„Akcelerator" EIC (instrument dla MŚP) oferuje finansowanie i szkolenia dla innowacyjnych MŚP (etap 1: Koncepcja i studium wykonalności, etap 2: demonstracja, zastosowania w warunkach rynkowych oraz badania i rozwój, etap 3: komercjalizacja).

Kreatywna Europa

  • Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

  • Mikrokredyty (do kwoty 25 000 euro) dla mikroprzedsiębiorstw i osób znajdujących się w trudnej sytuacji zamierzających założyć lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwo
  • Kapitał do kwoty 500 000 euro dla przedsiębiorstw społecznych

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI)

  • Pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitału lub dotacje dla przedsiębiorstw

Środki przyznawane są z wieloletnich programów współfinansowanych przez UE.

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny

  • Kredyty dla przedsiębiorstw, mikrofinansowanie, gwarancje i kapitał podwyższonego ryzyka

Europejski fundusz gwarancyjny (EGF)

EGF to fundusz gwarancyjny utworzony przez państwa członkowskie UE w odpowiedzi na skutki ekonomiczne pandemii COVID-19, który ma na celu zapewnienie, by MŚP, spółki o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwa w uczestniczących państwach członkowskich dysponowały wystarczającą płynnością umożliwiającą sprostanie temu szybko rozwijającemu się kryzysowi.

Finansowanie transformacji cyfrowej

Instrument gwarancji kredytowych (LGF) COSME wspiera finansowanie projektów MŚP w zakresie transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach gospodarki, niezależnie od ich obecnego poziomu cyfryzacji.

Przedsiębiorcy, którzy poszukują możliwości finansowania, powinni sprawdzić ich dostępność w bazie danych.

Pośrednicy finansowi, którzy uczestniczą w projekcie pilotażowym COSME dotyczącym cyfryzacji, powinni wypełnić formularz COSME dotyczący cyfryzacji. Więcej informacji o wsparciu z programu COSME przeznaczonym na cyfryzację MŚP można znaleźć w portalu EIF (Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego).

Oświadczenie o ochronie prywatności – Pośrednicy finansowi

Potrzebujesz pomocy albo porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.