Toegang tot EU-financiering

Financiering voor ondernemers en bedrijven

Op deze site vindt u hulp bij het aanvragen van leningen en risicokapitaal met steun van de Europese Unie.

Kies het land waar u naar financiering wilt zoeken.

Werkwijze

Wie komt in aanmerking voor EU-financiering?

Er is EU-financiering voor bedrijven in alle sectoren en van iedere omvang: zelfstandige ondernemers, start-ups, micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en grotere bedrijven. Er is een breed scala aan financiering beschikbaar: bedrijfskredieten, microkredieten, bankgaranties en risicokapitaal. De EU steunt elk jaar meer dan 200 000 bedrijven.

Werkwijze

Het besluit om EU-financiering te verstrekken, wordt genomen door plaatselijke financiële instellingen zoals banken, verstrekkers van risicokapitaal of "business angels". Dankzij de steun van de EU kunnen plaatselijke financiële instellingen bedrijven extra financiering bieden.

De exacte financieringsvoorwaarden (het bedrag, de looptijd, de rente en de kosten) worden bepaald door deze financiële instellingen. Neem contact op met één van de meer dan 1000 financiële instellingen om meer te weten te komen.

Recht op feedback over uw financieringsaanvraag

U heeft recht op feedback van de kredietinstelling over uw financieringsaanvraag. Dit kan u meer inzicht geven in uw financiële situatie en uw kans vergroten om in de toekomst financiële steun te krijgen. Maak gebruik van dit recht en verwijs daarbij naar artikel 431 van de EU-verordening inzake kapitaalvereisten.

Image

EU-financiering

COSME-programma

  • Waarborgen voor kleine en middelgrote ondernemingen voor leningen, hoofdzakelijk tot 150 000 euro
  • Eigen vermogen (groei- en expansiefase)

Innovfin-programma (Horizon 2020)

  • Leningen en waarborgen voor innovatieve bedrijven
  • Financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
  • Eigen vermogen (begin- en opstartfase)

De EIC-accelerator (mkb-instrument) van Horizon 2020 biedt innovatieve kleine en middelgrote bedrijven financiering en coaching (fase 1: concept en haalbaarheid, fase 2: demonstratie, markttoepassing en O&O, fase 3: in de handel brengen).

Creatief Europa

  • Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en creatieve sectoren

Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

  • Microleningen van maximaal 25 000 euro aan micro-ondernemingen en kwetsbare personen die een micro-onderneming willen opzetten of ontwikkelen
  • Investeringen tot 500 000 euro voor sociale ondernemingen

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

  • Financiering van leningen, waarborgen en eigen vermogen of subsidies aan bedrijven

Ondersteuning wordt voorzien door meerjarenprogramma's, die worden medegefinancierd door de EU.

Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds

  • Bedrijfskredieten, microkredieten, bankgaranties en risicokapitaal

Europees Garantiefonds (EGF)

Het EGF is een garantiefonds dat door de EU-lidstaten is opgericht als reactie op de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie om ervoor te zorgen dat dat kmo's, midcaps en ondernemingen in de deelnemende lidstaten over voldoende liquiditeit beschikken om de zich snel ontwikkelende crisis het hoofd te bieden.

Financiering van digitale transformatie

De leninggarantiefaciliteit COSME ondersteunt de financiering van projecten voor digitale transformatie bij kleine en middelgrote bedrijven in alle sectoren van de economie, ongeacht hun huidige niveau van digitalisering.

Zoekt u voor uw bedrijf financieringsmogelijkheden, ga dan naar onze databank en kijk wat er beschikbaar is.

Bent u een financiële intermediair die deelneemt aan de digitaliseringspilot van COSME, ga dan naar de COSME-enquête over digitalisering. Op het EIF-portaal vindt u meer informatie over de steun uit hoofde van COSME voor de digitalisering van het mkb.

Privacyverklaring – financiële intermediairs

Hulp of advies nodig?

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.