ES finansējuma pieejamība

1. Sazināties

Sunstone Technology Ventures Fund

reģions

SVERIGE

2. Pieteikties

Finansējums ar ES atbalstu

Summa
Finansējuma avoti: 
ESIF
EIF
Finansējuma veids: 
Akciju/ riska kapitāls
Ieguldījumu ievirze: 
Jaunizveidoti uzņēmumi, Agrīns uzņēmējdarbības posms
IKT nozare
Uzņēmumu kategorijas: 
jaunizveidoti uzņēmumi un pašnodarbinātie
mikrouzņēmumi (< 10 darba ņēmēji)
MVU (10–249 darba ņēmēji)
vidējie uzņēmumi (250–499 darba ņēmēji)
vidēji lielie uzņēmumi (500–3000 darba ņēmēji)
lielie uzņēmumi (> 3000 darba ņēmēji)

Papildu informācija

Darbības princips

Lēmumu piešķirt ES finansējumu un konkrētos finansēšanas nosacījumus pieņem vietējā finanšu iestāde.

Jūsu tiesības uz kredītiestādes atbildi

Jums ir tiesības saņemt informāciju no kredītiestādēm par to, kādu lēmumu tās pieņēmušas par kreditēšanu. Tas var jums palīdzēt izprast savu finansiālo stāvokli un uzlabot iespējas saņemt finansējumu citreiz.

Izmantojiet savas tiesības un atsaucieties uz 2013. gada ES Kapitāla prasību regulas 431. pantu.

Bezmaksas konsultācijas

Jūs varat arī sazināties ar kādu no 600 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla birojiem, kuru eksperti jums palīdzēs atrast uzņēmējdarbības partnerus citās zemēs, konsultēs par ES tiesību aktiem un informēs, kā piekļūt ES finansējumam.

Atrodiet tuvāko biroju: http://een.ec.europa.eu/