EU-rahoitus

1. Yhteystiedot

LAUNCHub Advisors

alue

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Haku

EU:n tukema rahoitus

Rahoituksen määrä
< 200 000 €
Rahoituslähteet: 
Rakennerahastot, Kansalliset rahoituslähteet
EIR
Rahoitusmuoto: 
Pääomasijoitus
Sijoitusten alakohtainen painotus: 
Käynnistysvaihe, Alkuvaihe
ICT-toimiala
Yrityksen kokoluokka: 
toimintaansa aloittava yritys / itsenäinen ammatinharjoittaja
mikroyritys (< 10 työntekijää)
pk-yritys (10–249 työntekijää)

Lisätiedot

LAUNCHub инвестира в стартиращи предприятия предимно от сектора на информационните и комуникационните технологии в България и региона.

Miten se toimii?

Päätöksen EU:n rahoituksen tarjoamisesta ja tarkemmista rahoitusehdoista tekee paikallinen rahoituslaitos.

Oikeus luottoa koskevaan palautteeseen

Sinulla on oikeus saada luottolaitoksilta palautetta niiden tekemästä luottopäätöksestä. Palaute auttaa sinua hahmottamaan omaa taloudellista tilannettasi ja parantamaan mahdollisuuksiasi saada rahoitusta tulevaisuudessa.

Käytä oikeuttasi vetoamalla vuonna 2013 annetun EU:n vakavaraisuusasetuksen 431 artiklaan.

Tarvitsetko maksutonta lisäopastusta?

Voit ottaa yhteyttä myös johonkin 600:sta Yritys–Eurooppa-verkoston toimistosta, jossa saat neuvoja kansainvälisten yrityskumppaneiden löytämisestä, EU-lainsäädännöstä ja EU:n rahoitusmahdollisuuksista.

Paikallisen toimiston voit löytää tätä kautta: http://een.ec.europa.eu/