Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση | Αναζήτηση

Επιλογές αναζήτησης
PDF
παρουσίαση 2226 αρχείων
All regions
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Είδος χρηματοδότησης Τομείς επενδύσεων Περισσότερες πληροφορίες πηγή χρηματοδότησης
"Attīstības finanšu institūcija Altum" AS
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
3 Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
3 Banka a.d.Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
AB Bankas Citadele
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
AB Šiaulių bankas
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports: Open credit fund Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
AB Swedbank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports: investment loans (investments in tangible and intangible assets), or loans for working capital (business development and growth) Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
AB Swedbank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
Addiko Bank a.d. banja Luka
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Aegon Investment Management B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
AFK Kosovo
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Agence de dévelopement économique de la Corse - ADIE Corse
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agence de dévelopement économique de la Corse - CAPI
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία EU supports: Fondo de Apoyo a Empresa, Préstamos para proyectos de I+D, Garantías para competitividad de las PYMES Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencja Leasingu i Finansów S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. - ARMZ S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (Rural Credit Guarantee Foundation)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Agricover Credit IFN
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Agricover Credit IFN S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Agricultural sector ΕΤΕπ
Agroprosperis Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Agriculture sector
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Export and trade financing ΕΤΕπ
Aktia Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα SME initiative
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Alba Leasing S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Alior Bank S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Allied Irish Banks plc
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα The EIB Loan can be used to finance investments and overheads or outlays ΕΤΕπ
Almi
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΕ
Alpha Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Alpha Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Alpha Bank Albania
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Alpha Bank Greece
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Επίκεντρο: βιομηχανία, υπηρεσίες και τουρισμός, καθώς και έργα υποδομών μικρής έως μεσαίας κλίμακας . ΕΤΕπ
Alpha Services and Holdings
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Alpha Services and Holdings SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Alter Modus
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Aros Kapital AB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Artigiancassa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Artigiancredito
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Artigiancredito
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
AS Finora Capital
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Δημιουργική Ευρώπη,ΕΤΣΕ
Asociatia C.A.R Regiunea Vest
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EaSI,ΕΤΣΕ
Astrobank Limited
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Τα δάνεια που χορηγεί η ΕΤΕπ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση όλων των υλικών και άυλων επενδύσεων. ΕΤΕπ
Attica Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Δράση ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ATTICA BANK S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Attīstības finanšu institūcija Altum
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Δάνειο/ εγγύηση ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας,ψηφιοποίηση Δημιουργική Ευρώπη,ΕΤΣΕ
Austrian Anadi Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Comerciala MOBIASBANCA - Groupe Société Générale SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Banca Comerciala Moldindconbank SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Comerciala Romana S.A.
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Banca Comerciala Romana Chisinau
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Banca Comerciala Romana Chisinau SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Comerciala Romana S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Banca de Finante si Comert SA (FINCOMBANK)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca del mezzogiorno - Medio Credito Centrale
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca del Mezzogiorono - Medio Credito Centrale SpA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Marche region financial engineering fund Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banca del Mezzogiorono - Medio Credito Centrale SpA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Digital Health, Enterprise Software, Fintech, Future of Work, Deep Tech
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banca di Cividale
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Banca Etica
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Focus: social enterprises including those employing people with disabilities, long-term unemployed people, migrants and asylum seekers; innovative socially oriented start-ups, social agri-businesses and companies active using energy efficiency and renewable energy technology. EaSI
Banca IFIS SPA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments
ΕΤΕπ
Banca Intesa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Banca Intesa a.d. Beograd
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Intesa AD Beograd
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Banca Intesa AD Beograd
Δάνειο/ εγγύηση ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Banca Intesa AD Beograd
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Banca March
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ,ΕΤΣΕ
Banca Mediocredito Del Friuli Venezia Giulia
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Banca Monte dei Paschi di Siena
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments ΕΤΕπ
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca Piccolo Credito Valtellinese (Gruppo Creval)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΕΤΕ
Banca Popolare Di Bari Società Per Azioni
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Societa Cooperativa Per Azioni
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Societa Cooperativa Per Azioni
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Banca Popolare Sant'Angelo
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Focus: start-ups, women's and youth companies and in general companies that have difficulty accessing credit. EaSI,ΕΤΣΕ
Banca Sella
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Transilvania
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα SME initiative ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Banca Transilvania
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Banca Transilvania S.A
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Banco BPI S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banco BPM
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Banco Comercial Português S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: companies with R&D focused strategies, such as investments in the production or development of new products, processes or services Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banco Comercial Português S.A. (Millennium BCP)
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Banco Empresas Montepio
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. Support of internationalisation.
ΕΤΕπ
Banco Popular Portugal
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: companies with R&D focused strategies, such as investments in the production or development of new products, processes or services
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banco Português de Fomento, S.A. (BPF)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banco Sabadell
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. Focus: transport sector; finance the replacement of commercial road transport and agricultural vehicles. ΕΤΕπ
Banco Sabadell
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα
Banco Santander
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: transport sector; finance the replacement of commercial road transport and agricultural vehicles. ΕΤΕπ
Banco Santander Consumer Finance Portugal
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Banco Santander S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Banco Santander Totta S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Bank Leumi le-Israel B.M.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία The program applies to business:
with up to 500 employees
located in Israel.
have significant R&D or angel/venture capital investor
Bank Lviv
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Agriculture
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Bank of Chania
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank of Epirus
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Δράση ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank of Karditsa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank of Thessaly
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank of Valletta
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Excluding agriculture and fisheries, gaming and pure real estate development sectors. ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
Bank of Valletta p.l.c EU
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Bank of Valletta p.l.c.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Bank Pekao S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports: investment loans and working capital. ΕΤΣΕ
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Czersku
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Gryficach
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banka Credins Sh.a
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Bankinter
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Banque Publique d’Investissement (bpifrance)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία EU supports: Fonds de Prêt FEDER Innovation Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Banque Publique d’Investissement (bpifrance)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BBVA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. Focus: transport sector; finance the replacement of commercial road transport and agricultural vehicles.
ΕΤΕπ
BC Comertbank SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BC Energbank SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BC Moldova Agroindtbank SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BC Victoriabank SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BCC Banca Iccrea
Δάνειο/ εγγύηση Focus: 55.1 (Hotels and similar structures), 55.3 (Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks), 68.20 (Rental and operating of own or leased real estate, limited to buildings intended for activities falling under codes 55.1 and 55.3)
ΕΤΕπ
BCC ICCREA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
BCC Lease S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
BCC Roma
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BCR Leasing IFN S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Focus: Financing to purchase, renovate or extend tangible assets, invest in R&D, build up distribution networks and cover working capital needs. ΕΤΕπ
BCR SOCIAL FINANCE IFN S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
BCRS (Midlands Engine)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BDB Micro Financing EAD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EaSI,ΕΤΣΕ
BDB Micro Financing EAD (ББР Микрофинансиране ЕАД)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BEEQUIP B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Ben Oldman Renewable Unitranche Bridge Fund Sarl Sicav-Raif
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα Loans for solar photovoltaic and onshore wind projects
Ben Oldman Renewable Unitranche Bridge Fund Sarl Sicav-Raif
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα loans for solar photovoltaic and onshore wind projects
BFCM
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
BFCOI (Fonds Européen d'Investissement)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Biella Leasing (Banca Sella)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση Focus: Industry, tourism and services or to finance initiatives in the areas of energy, environment, knowledge-based economy ΕΤΕπ
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - BARR S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BKT Kosovo
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Black Sea Trade and Development Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
BNF Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Στάδιο επέκτασης (ανάπτυξη),Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Focus: Tourism related activities; Wholesale and retail services; Manufacturing; ICT products and services; Arts, entertainment and recreation; and Research, development and innovation activities. ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
BNL
Δάνειο/ εγγύηση Focus: 55.1 (Hotels and similar structures), 55.3 (Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks), 68.20 (Rental and operating of own or leased real estate, limited to buildings intended for activities falling under codes 55.1 and 55.3)
ΕΤΕπ
BNL - Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
BNL BNP Paribas
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ,ΕΤΣΕ
BNL Leasing
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BNP Paribas Group
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BNP Paribas Leasing Solutions
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BNP Paribas Leasing Solutions (Netherlands)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
BPCE - réseau Banques Populaires
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
BPCE - réseau Caisses d'Épargne
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Bpce Sa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
BPER
Δάνειο/ εγγύηση Focus: 55.1 (Hotels and similar structures), 55.3 (Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks), 68.20 (Rental and operating of own or leased real estate, limited to buildings intended for activities falling under codes 55.1 and 55.3)
ΕΤΕπ
BPI France
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BPI France
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BPI France (Banque Publique d’Investissement)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BPI France (Banque Publique d’Investissement)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bpifrance
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Investment focus: Cultural and creative sector
Δημιουργική Ευρώπη
Bpifrance
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση ΕΤΣΕ
BPIFrance Financement
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bremer Aufbau-Bank GmbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BRUSOC S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο It can intervene to support the creation, reorganization, expansion or transmission of private enterprises in the region of Brussels-Capital. Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
BT Leasing MD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση
BT Leasing RO
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση
BT Mic
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ο αγροδιατροφικός τομέας,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Finance for micro-entrepreneurs and small-scale farmers
BT Microfinantare
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
BT Microfinantare IFN SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Budapest Bank Zrt.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bulgarian American Credit Bank (Българо-Американска Кредитна Банка )
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bulgarian Development Bank AD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH Kreditgarantiegemeinschaft
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Agricultural and horticulture sector ΕΤΣΕ
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH Kreditgarantiegemeinschaft
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Byggdastofnun
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
CADEC - Fonds de garantie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Focus: rehabilitation and restoration of industrial wasteland, the development of data centres as well as the investment in industrial infrastructure to the benefit of innovative companies; financing in the poorest urban areas in France as well as the tourism sector
Caixa Central de Crédito Agrícola Mutuo CRL
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Focus: agriculture, forestry, fishing, agro-tourism and services, industry, environment, human capital, research and development ΕΤΕπ
Caixa Económica Montepio Geral
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. Support of internationalisation. ΕΤΕπ
Caixa Economica Montepio Geral - Caixa Economica Bancaria, S.A.
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
CaixaBank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. Focus: transport sector; finance the replacement of commercial road transport and agricultural vehicles.
ΕΤΕπ
CaixaBank
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΕΤΕ
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Cargobull Finance GmbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Cargobull Finance GmbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Finance for investment in renewable energies, the environment, health and education
ΕΤΕπ
Cargobull Finance Sp. z.o.o.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Carifano (Gruppo Creval)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Cassa Centrale Raiffeisen
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,κοινωνικές επιχειρήσεις
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Δημιουργική Ευρώπη
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A - Südtiroler Sparkasse AG
Δάνειο/ εγγύηση Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (Gruppo Cariparma)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
CDP - Cassa Depositi e Prestiti
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
CDP - Cassa Depositi e Prestiti (EGF Enhanced Midcap Support)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
CEC Banka S.A
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Centro para el Desarollo Tecnologico Industria (CDTI)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. - CBMZ
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. - CRB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Česká spořitelna
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Česká spořitelna
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Financing of innovative businesses ΕΤΣΕ
Česká spořitelna
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Česká spořitelna, a.s.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Československá obchodná banka
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Ceskoslovenska obchodni banka
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΕΤΣΕ
CGM Finance Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Citadele Leasing (formerly Unicredit Leasing)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση Promotion of small and medium-sized leasing transactions Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Civileasing (Gruppo Banca Popolare di Cividale)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
CKB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
COFIDI SVILUPPO IMPRESE
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
cofidi.it soc coop
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Colonya Caixa d'Estalvis de Pollensa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI
Commerzbank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ,ΕΤΣΕ
Commerzbank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA)
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Δημιουργική Ευρώπη,ΕΤΣΕ
Compania Espanola de Reafianzamiento (CERSA)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση ΕΤΣΕ
CONART FIDI IMPRESE
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Confeserfidi soc.cons. a r.l.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ConfidiCoop Marche Soc. Coop.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Coop57 SCCL
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Cooperative Bank Epirus
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Cooperative Bank of Chania
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Cooperative Bank of Karditsa (CBK)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EaSI
Cooperative Bank of Thessaly
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Cooperazione Finanza Impresa Scpa
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Cooperfidi Italia S.C.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
Cordiant
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
Crealia Occitanie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EU supports: prets d'honneur, agriculture
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Creative Europe, EFSI
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Focus: innovative, socially-oriented start-ups, companies in the organic food supply chain, sustainable fashion, labour exclusion, as well as organic and sustainable hotels, and restaurant
Δημιουργική Ευρώπη,ΕΤΣΕ
Crédal SC - SCRL FS
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις Focus: trade, health, restaurants, catering, hotels, social services, art and culture
EaSI,ΕΤΣΕ
Credem Leasing (Credito Emiliano)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crédit Agricole
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crédit Agricole Leasing Italia (Gruppo CARIPARMA)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crédit Agricole S.A. France
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: manufacturing, agriculture, tourism and youth employment.
ΕΤΕπ
Crédit Mutuel Arkéa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Credito Emiliano
Δάνειο/ εγγύηση κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας Δημιουργική Ευρώπη,ΕΤΣΕ
Credito Emiliano (CREDEM)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Credito Siciliano (Gruppo Creval)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica – member of the OTP Group
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
ČSOB - Československá obchodná banka, a.s.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ČSOB, a. s.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
ČSOB, Leasing a. s.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΕπ
CVI Dom Maklerski sp. z o.o
Δάνειο/ εγγύηση ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Focus: Consumer goods; Energy & Utilities; Financial services; Healthcare; Hotels & Leisure; Industrials; Logistics & transport; Real estate; Technology, Media & Telecom; Trade & Services ΕΤΣΕ
Czech-Moravian Guarantee and Development Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Danmarks Grønne Investeringsfond - Vækstfonden
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα Focus: energy optimization, Renewable energy, resource Efficiency ΕΤΣΕ
DARSA - Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
De Lage Landen International B.V. Sucursal en España S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Denizbank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Deutsche Bank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Deutsche Bank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Austria GmbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Bulgaria EAD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing CR, S.R.O
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing France
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Hungaria Zrt
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Iberica E.F.C SAU
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Nederland B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Deutsche Leasing Polska
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση ΕΤΣΕ
Development Bank of North Macedonia JSC Skopje (DBNM)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Development Fund of the Republic of Serbia
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: manufacturing, agriculture, tourism and youth employment.
ΕΤΕπ
DKB Deutsche Kreditbank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: Finance for investment in renewable energies, the environment, health and education ΕΤΕπ
DLL (Netherlands)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα The EIB Loan can be used to finance investments and overheads or outlays ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V., Deutsche Niederlassung
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen International B.V., Deutsche Niederlassung
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
DLL Group - De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports funds for Business Creation, Microcredit, investments for strategic projects
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Dolnoślaski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIN)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα The Structural Funds offer many funding possibilities for companies, in particular SMEs. Conditions and topics of funding vary across programmes, so it is necessary to consult the operational programmes in each Member State or region for details.
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
DSK Bank AD (Банка ДСК АД)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ,Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης,ΕΤΕ
DSK Bank EAD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
EBRD (Европейка банка за възстановяване и развитие)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects. ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Δάνεια και εγγυήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις; Χρηματοδότηση έργων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects. ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects
ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects
ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects ΕΤΕπ
EIB
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Loans and guarantees to innovative businesses; Financing of research & development projects
ΕΤΕπ
Eiffel Investment Group SAS
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
EKF Danmarks Eksportkredit
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
EPIC BPI
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
EPIC BPIfrance
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
EPIC BPIfrance (Fonds Régional de garantie FEDER
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
EPIC BPIfrance (Fonds Régional de garantie FEDER)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANKA dionicko drustvo
Δάνειο/ εγγύηση ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
Erste Bank
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Erste Bank a.d. Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Erste Bank a.d. Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
Erste Bank a.d. Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Erste Bank a.d. Novi Sad
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Erste bank AD Podgorica
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: wholesale/retail trade and services ΕΤΕπ
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Erste Bank Hungary Zrt.
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Erste Bank Podgorica
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Erste&Steiermarkische Bank d.d
Δάνειο/ εγγύηση Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας,ψηφιοποίηση,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
EU grants, funds and programmes (calls for proposals)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Direct access to all open calls for proposals published by the Commission (among them, many SME-specific programmes).
Eurobank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα "Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα JEREMIE
ο πρόγραμμα αφορά πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, έχουν ετήσιο τζίρο εργασιών μέχρι 10 εκ. ευρώ και έχουν μόνιμη έδρα στην Ελλάδα
"
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Eurobank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Eurobank Bulgaria AD
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Eurobank Cyprus Ltd
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕπ
Eurobank Direktna
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Eurobank Ergasias
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
Eurobank S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Τα δάνεια που χορηγεί η ΕΤΕπ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση όλων των υλικών και άυλων επενδύσεων. ΕΤΕπ
European Social Innovation and lmpact Fund GmbH & Co. KG
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
Europejski Fundusz Leasingowy SA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση Focus: new SME financing, women entrepreneurship. ΕΤΕπ,ΕΤΣΕ,ΕΤΕ
Europejski Fundusz Pożyczkowy Spółka Akcyjna (EFP S.A.)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
EXIMBANKA SR - Exportno-Importna Banka Slovenskej Republiky
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
FED Invest
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
FED Invest SCA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
FIDER Società Cooperativa
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Fondo social impact investing
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
FIDI IMPRESE Soc. Coop.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
FIN Yritysrahoitus Oy
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI,ΕΤΣΕ
fin.promo.ter s.c.p.a
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Finanziara Ligure Per Lo Sviluppo Economico - Fi.L.S.E.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports: Fund for associations and amateur sports clubs; Fund to support energy efficiency measures of SMEs Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Finlombarda
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Fondo Linea R&S per Aggregazioni, Linea ricerca e sviluppo, Fondo di garanzia, Linea Controgaranzie, Linea Intraprendo, Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Finmolise
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Finnvera Oyj
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Excluded sectors: farming, forestry, export financing ΕΤΣΕ
Finpiemonte
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία EU supports: Fund for investments, soial innovation, innovation, energy efficiency

Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
First Investment Bank (Fibank) | Първа инвестиционна банка (ПИБ АД)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,κοινωνικές επιχειρήσεις,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fondo Emergenza Imprese Sardegna (FEIS)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fondo Rotativo per la crescita sostenibile
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα Start-up businesses geared towards product and/or process innovation in biotechnologies, ICTs, innovative materials, automated systems and green for energy production technologies and other industries Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Foster TPE-PME Languedoc-Roussillon
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fraer Leasing (SG Leasing)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
France Active Garantie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
France Active Garantie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
France Active Garantie
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
France Active Garantie (FAG)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
France Active Garantie (FAG) (Agence de Développement économique de la Corse)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
France Active Garantie S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
France Active Investissement SAS
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
France Régional de Garantie Hauts de France (Finorpa)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο
Franfinance - Groupe Société Générale
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Franfinance S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Franfinance S.A.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Froda
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EaSI
Froda
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΕ
FULM Savings House LLC
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EaSI
Fund for sustainable cities (ДЗЗД Фонд за устойчиви градове)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Focus: energy efficiency, urban development and tourism
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - FARR
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
62 764 12 42
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - FDPA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Przedsiębiorczość
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα The Structural Funds offer many funding possibilities for companies, in particular SMEs. Conditions and topics of funding vary across programmes, so it is necessary to consult the operational programmes in each Member State or region for details.
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EU supports: investment loans (investments in tangible and intangible assets), or loans for working capital (business development and growth)
Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Rozwoju Śląska
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundacja Wspomagania Wsi
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundusz Górnośląski S.A. - FGSA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundusz Poręczeń Kredytowych (POLFUND)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο The Structural Funds offer many funding possibilities for companies, in particular SMEs. Conditions and topics of funding vary across programmes, so it is necessary to consult the operational programmes in each Member State or region for details. Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Fundusz Wschodni
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Garanti Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Garanti Bank, Turkey
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Garanti Leasing RO (Garanti BBVA Leasing)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση
Garanti Leasing TR
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση
Garantiqa Hitelgarancia Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο ΕΤΣΕ
GEFA Bank GmbH
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Getin Noble Bank
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Gránit Bank Zrt.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Groupe BNP Paribas
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Groupe Caisse des Dépôts (CDC)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Gruppo Banca Popolare di Cividale
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Gruppo BNP Paribas
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Gruppo Cariparma
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Gruppo Creval
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Gruppo ICCREA
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Gruppo Intesa Sanpaolo
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα Focus: agriculture, crafts, industry, commerce, tourism and services. ΕΤΕπ
Gruppo Mediobanca - Mediobanca
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Gruppo Unicredit
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Halkbank MK
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
HAMAG-BICRO (Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Hamburgische Investitions-und Förderbank (IFB Hamburg)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EU supports: Hamburg-Kredit Innovation ΕΤΣΕ
HBOR (Croatian Bank for Reconstruction and Development)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Hefboom
Δάνειο/ εγγύηση κοινωνικές επιχειρήσεις EaSI,ΕΤΣΕ
HELABA Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
Hellenic Bank Public Company Limited, Cyprus
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Τα δάνεια που χορηγεί η ΕΤΕπ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση όλων των υλικών και άυλων επενδύσεων.
ΕΤΕπ
Hellenic Development Bank (HDB)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
Home Building Finance Ireland (Lending)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα ΕΤΣΕ
Horizonti
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα
Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Hrvatska poštanska banka d.d.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
HSBC France
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Καθαρή τεχνολογία & Βιωσιμότητα ΕΤΕπ
Hypo Tirol Bank AG
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο EIB supports: Investitionskredit to finance all tangible and intangible investments. ΕΤΕπ
I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,μίσθωση EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
Iberaval
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Διαρθρωτικά Ταμείαm, Εθνικές πηγές χρηματοδότησης
ICS - Istituto per il Credito Sportivo
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments.
ΕΤΕπ
IMF Oportunitas S.L.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο Focus: business development services for migrants and refugees
EaSI
IMF Oportunitas S.L.
Δάνειο/ εγγύηση Όλοι οι τομείς / γενικού χαρακτήρα,Εκκίνηση επιχειρήσεων, Αρχικό στάδιο