Adgang til EU finansiering

1. Kontakt

Sunstone Technology Ventures Fund

region

SVERIGE

2. Ansøg

EU-støttet finansiering

Finansieringsbeløb
Finansieringsmidler: 
EFSI
EIF
Finansieringsform: 
Egenkapital/ venturekapital
Investeringsfokus: 
Nystartet virksomhed, Tidlig udviklingsfase
Ikt-sektoren
Virksomhedskattegorier: 
Nystartet virksomhed/ selvstændig
Mikrovirksomhed (< 10 ansatte)
SMV (10-249 ansatte)
Lille mellemstor virksomhed (250-499 ansatte)
Mellemstor virksomhed (500-3000 ansatte)
Stor virksomhed (> 3000 ansatte)

Læs mere

Sådan virker det

Beslutningen om at yde EU-finansiering og om de nøjagtige finansieringsvilkår vil blive truffet af det lokale finansieringsinstitut.

Din ret til feedback med hensyn til kreditbeslutningen

Du har ret til at få feedback fra kreditinstitutterne med hensyn til deres kreditbeslutning. Dette kan øge din forståelse af din finansielle stilling og forbedre dine chancer for at opnå finansiering i fremtiden.

Brug din ret, og henvis til artikel 431 i EU-forordningen om kapitalkrav fra 2013.

Yderligere gratis rådgivning

Du kan også kontakte et af vores 600 Enterprise Europe Network-kontorer, hvor eksperter kan hjælpe dig med at finde internationale erhvervspartnere, rådgive dig om EU-lovgivning og vejlede dig i, hvordan du får adgang til EU-finansiering.

Find dit lokale kontor her: http://een.ec.europa.eu/