Přístup k finančním prostředkům z EU

1. Kontakt

LAUNCHub Advisors

region působnosti

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Zažádat o finanční prostředky

Financování podporované ze strany EU

Výše finančních prostředků
< 200 000 €
Zdroje financování: 
Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
EIF
Druh financování: 
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál
Investiční zaměření: 
Začínající podnikání, Počáteční fáze
Odvětví IKT
Kategorie podniku: 
začínající podnikatelé / osoby samostatně výdělečně činné
mikropodniky (< 10 zaměstnanců)
MSP (10–249 zaměstnanců)

Další informace

LAUNCHub инвестира в стартиращи предприятия предимно от сектора на информационните и комуникационните технологии в България и региона.

Jak to funguje

Rozhodnutí poskytnout finanční prostředky EU a přesné finanční podmínky stanoví místní finanční instituce.

Právo na zpětnou vazbu od úvěrových institucí

Máte právo dostat od úvěrových institucí zpětnou vazbu ohledně rozhodnutí o poskytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti.

Využijte tohoto práva – odkažte se na článek 431 nařízení o kapitálových požadavcích z roku 2013.

Další bezplatné poradenství

Máte rovněž možnost obrátit se na kteroukoli ze 600 kanceláří sítě Enterprise Europe Network, kde vám pomohou najít mezinárodní obchodní partnery, poradí vám ohledně právních předpisů EU a seznámí vás s tím, jak čerpat finanční prostředky EU.

Najít nejbližší pobočku: http://een.ec.europa.eu/