PDF
zobrazeno 54 záznamů
A- A A+
Finanční zprostředkovatelé region působnosti Druh financování Výše finančních prostředků Investiční zaměření Další informace Zdroje financování

Česká spořitelna

Úvěr / Záruka

< 25.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Sociálními podniky EaSI, EFSI

Komerční banka

Úvěr / Záruka

< 25.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné Úvěr je zahrnut do programu lnnovFin SME Guarantee Facility s finančním podkladem Evropské unie v programu Horizont 2020 Financial Instruments a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci investičního planu pro Evropu. Účelem EFSI je přispívat k podpoře financovaní a provádění produktivních investic v Evropské unii a zajistit zvýšený přístup k financovaní. EIB

EIB

Úvěr / Záruka

> 7.500.000 €

< 300.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace Úvěry a záruky pro inovativní podniky; Financování projektů v oblasti výzkumu a vývoje EIB, InnovFin

Česká spořitelna, a.s.

Úvěr / Záruka Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Čisté technologie Zejména v oblasti energetické účinnosti, malých zdrojů obnovitelné energie a inovací EIB, EFSI

UniCredit Leasing CZ

Úvěr / Záruka

< 25.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Leasing Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB

Deutsche Leasing CR, S.R.O

Úvěr / Záruka

< 150.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Leasing COSME, EFSI

Komerčni banka, a.s.

Úvěr / Záruka Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI, EFSI

CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF

Úvěr / Záruka, Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Začínající podnikání, Počáteční fáze, Fáze expanze (růst) Focus: consumer goods, energy, financial services, healthcare, hotels & leisure, industrials, logistics & transport, real estate, technology, media & telecom, trade
EFSI

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Úvěr / Záruka

< 25.000 €

Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI, EFSI

Rewilding Europe Capital

Úvěr / Záruka

> 100.000 €

< 600.000 €

Čisté technologie NCFF: poskytuje půjčky a investice do fondů na podporu projektů, které prosazují ochranu přírodního kapitálu, včetně adaptace na změnu klimatu. EIB, LIFE

EIB Venture Debt

Úvěr / Záruka, Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 7.500.000 €

Všechna odvětví / Obecné Focus: Investments in research & development (purchase or renovation of assets, increasing working capital, etc) which are undertaken over a period of up to 3 years EIB, EFSI

UniCredit Leasing CZ, a.s.

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, Digitální transformace , Leasing, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze InnovFin, EFSI

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Digitální transformace , Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze InnovFin, EFSI

Státní fond podpory investic

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování

Komerční Banka

Úvěr / Záruka

< 5.000.000 €

Čisté technologie Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost (PF4EE) EIB, LIFE

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB

ČSOB, Leasing a. s.

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné, Leasing EIB

Česká spořitelna

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 7.000.000 €

Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Digitální transformace , Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze Úvěry a záruky pro inovativní podniky InnovFin, EFSI

Česká spořitelna, a.s.

Úvěr / Záruka Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné EIB

SG Equipment Finance Cz s.r.o

Úvěr / Záruka

< 25.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Leasing SME Finance Facility EIB

Národní Rozvojová Banka

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování

Ceskoslovenska obchodni banka

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace InnovFin, EFSI

Komerční Banka

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace InnovFin, EFSI

Komerční Banka

Úvěr / Záruka Kulturní a kreativní odvětví Kreativní Evropa, EFSI

Národní rozvojová banka, a.s.

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné, Digitální transformace COSME, EFSI

Česká spořitelna

Úvěr / Záruka

< 600 000 CZK

Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné, Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI, EFSI

Moneta Money Bank

Úvěr / Záruka

< 25.000.000 €

Covid 19 - EU support, Všechna odvětví / Obecné COSME, EFSI

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Úvěr / Záruka

> 25.000 €

< 5.000.000 €

Covid 19 - EU support, Digitální transformace , Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze InnovFin, EFSI

Státní fond životního prostředí České republiky

Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování

EIB

Úvěr / Záruka, Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 5.000.000 €

< 15.000.000 €

Čisté technologie Investiční zaměření: příroda, biologická rozmanitost a přizpůsobování se změně klimatu LIFE

ČSOB, a. s.

Úvěr / Záruka

< 25.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic. EIB

Impact Ventures II

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné, Začínající podnikání, Počáteční fáze Zaměření: evropské společnosti ze všech odvětví s inovační kapacitou a růstovým potenciálem se zvláštním důrazem na sociální začleňování, vzdělávání a zaměstnanost, nedostatečně pokryté potřeby znevýhodněných osob a environmentální udržitelnost EFSI

Nation 1

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 20.000 €

< 1.500.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování

Credo Stage III SCSp

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 50.000 €

< 10.000.000 €

IKT, Vědy o živé přírodě focus: seed capital and series A investments in outstanding technology startups
InnovFin, EFSI, EIF

I&I Biotech Fund I SCSp

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Vědy o živé přírodě Focus: MedTech, Biotech, Diagnostics and Drug Discovery
InnovFin, EFSI, EIF

Genesis Private Equity Fund III

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 2.000.000 €

< 9.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Fáze expanze (růst) Ide napríklad o vysokošpecializované výroby spracovateľského priemyslu, komerčné služby pre podnikovú sféru, služby pre energetiku, ekologické technológie, špecializovanú chémiu a výrobu stavebných hmôt, starostlivosť o zdravie, služby pre voľný čas, vybrané bezpečnostné technológie, špeciálne aktivity v maloobchodnej činnosti a pod EFSI, EIF

Granty, fondy a programy EU (výzvy k předkládání návrhů)

Všechna odvětví / Obecné Přímý přístup ke všem otevřeným výzvám k předkládání návrhů zveřejněných Komisí (mezi nimi je i mnoho programů specificky pro MSP).

ENERN Tech III podfond

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze, Fáze expanze (růst), IKT InnovFin, EFSI

OTB Fund Cooperatief U.A

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné, Začínající podnikání, Počáteční fáze, IKT EFSI, EIF

Value 4 Capital Poland Plus

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 10.000.000 €

< 30.000.000 €

Fáze expanze (růst) Zaměření: služby, zdravotní péče a výrobní činnosti. EFSI, EIF

Sandberg Investment Fund II SCSp

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

< 30.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné Focus: IT, agriculture, telecommunications, retail and education sectors
COSME, EFSI

Arx CEE IV

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

< 150.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Fáze expanze (růst) Zaměření investic: Podniky střední velikosti obvykle oceňované na 10–50 milionů eur. Ziskovost před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací – EBITDA (minimálně 1 milion eur). Mají hlavní sídlo či působí především v regionu Evropského společenství. COSME, EIF

Inovo Technology sp zoo

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 500.000 €

< 2.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné EGF

Evolving Europe Principal InvestmentsI SCSp

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

< 30.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Fáze expanze (růst) Zaměření: letectví a doprava, zemědělství a přírodní potraviny, čisté technologie a energie, výpočetní technika a robotika, vzdělávání a odborná příprava, móda a maloobchod, zdraví a vědy o živé přírodě, pohostinství a cestovní ruch, internet a digitální média, sport a zábava COSME, EIF

Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief U.A.

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 1.000.000 €

< 5.000.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Fáze expanze (růst) EFSI, EIF

European Angels Fund

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze InnovFin, EFSI, EIF

Inovo Fund Coöperatief U.A.

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 1.000.000 €

< 5.000.000 €

Fáze expanze (růst), IKT Focus: firms with unique tech solutions and products, CEE-based technology companies ready to conquer international markets
EFSI, EIF

Digital East Fund II

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál IKT InnovFin, EFSI, EIF

42CAP II GmbH & Co. KG

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze, IKT Zaměření: softwarové společnosti B2B založené na technologiích a datech InnovFin, EFSI

Lighthouse Seed Fund

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování

EarlyBird

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

> 250.000 €

< 10.000.000 €

IKT, Vědy o živé přírodě EIF

Day One CEE Fund

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Začínající podnikání, Počáteční fáze, IKT Focus: Autonomous Driving, Financial Technology, Big Data, Cloud Computing, Medical Technology, Robotics and Software InnovFin, EFSI, EIF

Espira Fund I

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze Zaměření: spotřební zboží, zdravotní péče, vzdělávání, služby a výroba EFSI, EIF

Oxo Labs

Vlastní kapitál / Rizikový kapitál

< 200.000 €

Všechna odvětví / Obecné, Výzkum, vývoj a inovace, Začínající podnikání, Počáteční fáze Focus: start-up, ICT InnovFin, EFSI, EIF