Jak zajistit finance

Jak zajistit finance | Vyhledat

Možnosti Hledání
PDF
zobrazeno 53 záznamů
Česko
Finanční zprostředkovatelé Druh financování Investiční zaměření Další informace Zdroje financování
Česká spořitelna
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Sociálními podniky,Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI,EFSI
Česká spořitelna
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Digitální transformace ,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze Úvěry a záruky pro inovativní podniky EFSI
Česká spořitelna
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI,EFSI
Česká spořitelna, a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné EIB
Ceskoslovenska obchodni banka
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace EFSI
ČSOB, a. s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic. EIB
ČSOB, Leasing a. s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Leasing EIB
Deutsche Leasing CR, S.R.O
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Leasing EFSI
EIB
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace Úvěry a záruky pro inovativní podniky; Financování projektů v oblasti výzkumu a vývoje EIB
Komerční Banka a.s.
Úvěr / Záruka Čisté technologie Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost (PF4EE) EIB,LIFE
Komerční Banka a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěr je zahrnut do programu lnnovFin SME Guarantee Facility s finančním podkladem Evropské unie v programu Horizont 2020 Financial Instruments a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci investičního planu pro Evropu. Účelem EFSI je přispívat k podpoře financovaní a provádění produktivních investic v Evropské unii a zajistit zvýšený přístup k financovaní. EIB
Komerční Banka a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace EFSI
Komerční Banka a.s.
Úvěr / Záruka Kulturní a kreativní odvětví Kreativní Evropa,EFSI
Komerční Banka a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Začínající podnikání, Počáteční fáze EaSI,EFSI
Moneta Meney Bank a. s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB
Národní Rozvojová Banka
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
Národní rozvojová banka, a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Digitální transformace EFSI
Národní rozvojová banka, a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB
Státní fond podpory investic
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
Státní fond životního prostředí České republiky
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Úvěr / Záruka Digitální transformace ,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze EFSI
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB
UniCredit Leasing CZ
Úvěr / Záruka Všechna odvětví / Obecné,Leasing Úvěry EIB (Evropská investiční banka) mohou být použity na financování všech hmotných i nehmotných investic.
EIB
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Úvěr / Záruka Digitální transformace ,Leasing,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze EFSI
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF
Úvěr / Záruka,Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Fáze expanze (růst),Začínající podnikání, Počáteční fáze Zaměření: spotřební zboží, energetika, finanční služby, zdravotní péče, hotely a volný čas, průmysl, logistika a doprava, nemovitosti, technologie, média a telekomunikace, obchod
EFSI
EIB
Úvěr / Záruka,Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Čisté technologie Investiční zaměření: příroda, biologická rozmanitost a přizpůsobování se změně klimatu LIFE
EIB Venture Debt
Úvěr / Záruka,Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné Focus: Investments in research & development (purchase or renovation of assets, increasing working capital, etc) which are undertaken over a period of up to 3 years EIB,EFSI
42CAP II GmbH & Co. KG
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze,IKT Zaměření: softwarové společnosti B2B založené na technologiích a datech EFSI
Arx CEE IV
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Fáze expanze (růst) Zaměření investic: Podniky střední velikosti obvykle oceňované na 10–50 milionů eur. Ziskovost před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací – EBITDA (minimálně 1 milion eur). Mají hlavní sídlo či působí především v regionu Evropského společenství. EIF
BVG Fund Coöperatief U.A.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Čisté technologie,Fáze expanze (růst),IKT Focus: b2b software and services, Energy transformation, e-commerce tools and ecosystems, consumer goods and services
EFSI
Credo Stage III SCSp
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Vědy o živé přírodě,IKT Focus: seed capital and series A investments in outstanding Central Europe technology startups with global ambitions
EFSI,EIF
Day One CEE Fund
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Začínající podnikání, Počáteční fáze,IKT Zaměření: autonomní řízení, finanční technologie, data velkého objemu, cloud computing, zdravotnické technologie, robotika a software
EFSI,EIF
Digital East Fund II
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál IKT Focus: early stage ICT investment opportunities in Eastern Europe and Turkey
EFSI,EIF
ENERN Tech III podfond
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Fáze expanze (růst),IKT,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze EFSI
Espira Fund I
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze Zaměření: spotřební zboží, zdravotní péče, vzdělávání, služby a výroba EFSI,EIF
European Angels Fund
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze EFSI,EIF
Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief U.A.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Fáze expanze (růst) EFSI,EIF
Evolving Europe Principal InvestmentsI SCSp
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Fáze expanze (růst) Zaměření: letectví a doprava, zemědělství a přírodní potraviny, čisté technologie a energie, výpočetní technika a robotika, vzdělávání a odborná příprava, móda a maloobchod, zdraví a vědy o živé přírodě, pohostinství a cestovní ruch, internet a digitální média, sport a zábava EIF
Genesis Private Equity Fund III
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Fáze expanze (růst) Ide napríklad o vysokošpecializované výroby spracovateľského priemyslu, komerčné služby pre podnikovú sféru, služby pre energetiku, ekologické technológie, špecializovanú chémiu a výrobu stavebných hmôt, starostlivosť o zdravie, služby pre voľný čas, vybrané bezpečnostné technológie, špeciálne aktivity v maloobchodnej činnosti a pod EFSI,EIF
Granty, fondy a programy EU (výzvy k předkládání návrhů)
Jiné Všechna odvětví / Obecné Přímý přístup ke všem otevřeným výzvám k předkládání návrhů zveřejněných Komisí (mezi nimi je i mnoho programů specificky pro MSP).
I&I Biotech Fund I SCSp
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Vědy o živé přírodě Focus: MedTech, Biotech, Diagnostics and Drug Discovery
EFSI,EIF
Impact Ventures II
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Začínající podnikání, Počáteční fáze Zaměření: evropské společnosti ze všech odvětví s inovační kapacitou a růstovým potenciálem se zvláštním důrazem na sociální začleňování, vzdělávání a zaměstnanost, nedostatečně pokryté potřeby znevýhodněných osob a environmentální udržitelnost EFSI
Innova Capital SP. Z O.O. SP.K.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Fáze expanze (růst),Digitální transformace ,IKT EIF
Inovo Fund Coöperatief U.A.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Fáze expanze (růst),IKT Focus: firms with unique tech solutions and products, CEE-based technology companies ready to conquer international markets
EFSI,EIF
Inovo Technology sp zoo
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné
Lighthouse Seed Fund
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
Nation 1
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,Výzkum, vývoj a inovace,Začínající podnikání, Počáteční fáze Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
NRB investiční, a.s.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
OTB Fund Cooperatief U.A
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné,IKT,Začínající podnikání, Počáteční fáze EFSI,EIF
OTB Ventures
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál IKT,Začínající podnikání, Počáteční fáze AI & Automation, FinTech, SpaceTech & IOT, CyberSecurity
EIF
Sandberg Investment Fund II SCSp
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné Zaměření: informační technologie, zemědělství, telekomunikace, maloobchod a vzdělávání
EFSI
Urban Development Fund MS s.r.o.
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Všechna odvětví / Obecné Strukturální fondy, Vnitrostátní zdroje financování
Value 4 Capital Poland Plus
Vlastní kapitál / Rizikový kapitál Fáze expanze (růst) Zaměření: služby, zdravotní péče a výrobní činnosti. EFSI,EIF