Достъп до финансиране по линия на ЕС

1. Контакти

ProCredit Bank (Bulgaria) AD

Phone: +359 7 001 70 70

Регион на дейност

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

2. Кандидатстване

Финансиране, подкрепено от ЕС

Размер на финансирането
< 25 000 000 €
Източници на финансиране: 
ЕИБ
Вид финансиране: 
Заем / гаранция по заема
Сфери на инвестирането: 
Всички сектори / общо
Фаза на разрастване (растеж)
Категория на предприятието: 
новосъздадени предприятия / самостоятелно заети лица
микропредприятия (< 10 служители)
МСП (10—249 служители)
малки компании със средна пазарна капитализация (250—499 заети)
компании със средна пазарна капитализация (500—3000 заети)
компании с голяма пазарна капитализация (> 3000 заети)

Допълнителна информация

Цел на програмата; Закупувате промишлени сгради и офиси; Закупувате съоръжения и оборудване; Развивате научно-изследователска и развойна дейност; Изграждате или придобивате дистрибуторска мрежа; Регистрирате или закупувате патенти

Как функционира

Местната финансова институция взема решението за предоставяне на финансиране, подкрепено от ЕС, и определя конкретните условия за финансиране.

Право на обратна информация за кредитите

Имате право да получите от кредитните институции обратна информация за тяхното решение относно кредит. Това може да ви помогне да разберете по-добре вашето финансово състояние и да подобрите шансовете си за получаване на финансиране в бъдеще.

Възползвайте се от правото си и се позовавайте на член 431 от Регламента на ЕС за капиталовите изисквания от 2013 г.

Допълнителни безплатни съвети

Можете също така да се свържете с някой от 600-те офиса на Enterprise Europe Network, чиито експерти могат да ви помогнат да намерите международни бизнес партньори или да ви дадат съвет за правото на ЕС и насоки за достъп до финансиране от ЕС.

Намерете вашия местен офис: http://een.ec.europa.eu/