Nazadnje pregledano: 03/04/2019

Finančna sredstva

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

To spletišče vam bo pomagalo najti posojila in tvegani kapital s podporo Evropske unije.

Izberite državo in poiščite finančne priložnosti.

Kako deluje

Kdo je upravičen do sredstev EU

Evropska finančna sredstva so dostopna najrazličnejšim podjetjem vseh velikosti in sektorjev – podjetnikom, zagonskim podjetjem, mikropodjetjem, malim in srednjim podjetjem, velikim poslovnim organizacijam. Na razpolago je več oblik financiranja: poslovna posojila, mikrofinanciranje, jamstva, tvegani kapital. EU vsako leto podpre več kot 200 000 podjetij.

Kako deluje

O zagotovitvi finančnih sredstev EU odločijo lokalne finančne institucije, kot so banke, vlagatelji tveganega kapitala in poslovni angeli. Finančna sredstva EU lokalnim finančnim institucijam omogočijo, da podjetjem zagotovijo dodatno financiranje.

Te finančne institucije določijo tudi natančne pogoje financiranja, to je znesek, obdobje, obrestne mere in stroške. Natančne informacije poiščite na kateri od več kot tisoč finančnih institucij.

Pravica do povratnih informacij glede posojila

Kreditna institucija vam mora dati informacije o svoji odločitvi glede posojila. Tako boste laže razumeli svoj finančni položaj in laže izboljšali svoje možnosti za pridobitev finančnih sredstev v prihodnosti. Pri uveljavljanju pravice se sklicujte na člen 431 uredbe EU o kapitalskih zahtevah.

Evropska sredstva

Program COSME

  • Jamstva za mala in srednja podjetja, predvsem za posojila do 150 000 evrov
  • Lastniški kapital (faza rasti in širitve)

Program InnovFinfrdeen (Obzorje 2020)

  • Posojila in jamstva za inovativna podjetja
  • Financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov
  • Lastniški kapital (zgodnja in zagonska faza)

Instrument MSPen ponuja finančna sredstva in mentorstvo inovativnim malim in srednjim podjetjem (1. faza: zasnova in izvedljivost, 2. faza: predstavitev, tržna replikacija ter raziskave in razvoj, 3. faza: trženje).

Ustvarjalna Evropaen

  • Posojila za mala in srednja podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

  • Mikroposojila v višini do 25 000 evrov za mikropodjetja in ranljive osebe, ki želijo ustanoviti ali razviti mikro podjetje
  • Naložbe v višini do 500 000 evrov za socialna podjetja

Evropski strukturni in investicijski skladifrdeen (skladi ESI)

  • Posojila, jamstva, lastniško financiranje, nepovratna sredstva podjetjem

Podporo zagotavljajo večletni programi, ki jih sofinancira EU.

Evropska investicijska bankadefrplen in Evropski investicijski skladen

  • Poslovna posojila, mikrofinanciranje, jamstva, tvegani kapital

Sorodne teme

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: