: 08/05/2019

Prístup k financovaniu

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako postupovať, ak máte záujem o financovanie prostredníctvom úveru alebo rizikového kapitálu s podporou Európskej únie.

Zvoľte si vašu krajinu a prečítajte si o možnostiach financovania.

Ako to funguje

Kto je oprávnený na finančnú podporu EÚ?

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii pre podniky každej veľkosti a v každom odvetví vrátane podnikateľov, začínajúcich podnikov, mikropodnikov, MSP a veľkých podnikov. K dispozícii je široká škála financovania: podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál. EÚ podporí každý rok viac ako 200 000 podnikov.

Ako to funguje

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ prijímajú miestne finančné inštitúcie ako banky, investori rizikového kapitálu alebo podnikateľskí anjeli. Vďaka podpore EÚ môžu miestne finančné inštitúcie poskytovať podnikom dodatočné financovanie.

Konkrétne podmienky financovania – výška, trvanie, úrokové sadzby a poplatky – si určujú samotné finančné inštitúcie. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na niektorú z viac ako 1 000 finančných inštitúcií.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti. Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách.

Finančné prostriedky z EÚ

Program COSME

  • Záruky pre malé a stredné podniky, najmä na úvery do výšky 150 000 EUR
  • Kapitál (fáza rastu a expanzie)

Program InnovFinfrdeen (Horizont 2020)

  • Úvery a záruky pre inovačné podniky
  • Financovanie projektov výskumu a vývoja
  • Kapitál (počiatočná fáza a fáza rozbiehania)

Nástroj pre MSPen poskytuje finančné prostriedky a koučingovú podporu pre inovatívne malé a stredné podniky (fáza 1: koncept a uskutočniteľnosť, fáza 2: demonštračné činnosti, trhové uplatnenie a výskum a vývoj, fáza 3: obchodné využitie).

Kreatívna Európaen

  • Úvery pre malé a stredné podniky v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti

Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI)

  • Mikroúvery do výšky 25 000 EUR pre mikropodniky a zraniteľné osoby, ktoré chcú založiť alebo rozvíjať mikropodnik.
  • Investičná podpora do výšky 500 000 EUR pre sociálne podniky

Európske štrukturálne a investičné fondyfrdeen (EŠIF)

  • Úvery, záruky, kapitálové financovanie alebo granty pre podniky

Podpora sa poskytuje z viacročných programov spolufinancovaných EÚ.

Európska investičná bankadefrplenEurópsky investičný fonden

  • Podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Finanční sprostredkovatelia

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

-

Zdieľať túto stránku: