Posledná kontrola: 23/09/2019

Prístup k financovaniu

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako postupovať, ak máte záujem o financovanie prostredníctvom úveru alebo rizikového kapitálu s podporou Európskej únie.

Zvoľte si vašu krajinu a prečítajte si o možnostiach financovania.

Ako to funguje

Kto je oprávnený na finančnú podporu EÚ?

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii pre podniky každej veľkosti a v každom odvetví vrátane podnikateľov, začínajúcich podnikov, mikropodnikov, MSP a veľkých podnikov. K dispozícii je široká škála financovania: podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál. EÚ podporí každý rok viac ako 200 000 podnikov.

Ako to funguje

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov EÚ prijímajú miestne finančné inštitúcie ako banky, investori rizikového kapitálu alebo podnikateľskí anjeli. Vďaka podpore EÚ môžu miestne finančné inštitúcie poskytovať podnikom dodatočné financovanie.

Konkrétne podmienky financovania – výška, trvanie, úrokové sadzby a poplatky – si určujú samotné finančné inštitúcie. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na niektorú z viac ako 1 000 finančných inštitúcií.

Vaše právo na úverovú spätnú väzbu

Máte právo získať od úverových inštitúcií spätnú väzbu týkajúcu sa ich úverového rozhodnutia. Môžete tak lepšie pochopiť vašu finančnú situáciu a zlepšiť šance na získanie finančných prostriedkov v budúcnosti. Využite vaše právo a odvolajte sa na článok 431 nariadenia EÚ o kapitálových požiadavkách.

Finančné prostriedky z EÚ

Program COSME

  • Záruky pre malé a stredné podniky, najmä na úvery do výšky 150 000 EUR
  • Kapitál (fáza rastu a expanzie)

Program InnovFinfrdeen (Horizont 2020)

  • Úvery a záruky pre inovačné podniky
  • Financovanie projektov výskumu a vývoja
  • Kapitál (počiatočná fáza a fáza rozbiehania)

Nástroj pre MSPen poskytuje finančné prostriedky a koučingovú podporu pre inovatívne malé a stredné podniky (fáza 1: koncept a uskutočniteľnosť, fáza 2: demonštračné činnosti, trhové uplatnenie a výskum a vývoj, fáza 3: obchodné využitie).

Kreatívna Európaen

  • Úvery pre malé a stredné podniky v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti

Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI)

  • Mikroúvery do výšky 25 000 EUR pre mikropodniky a zraniteľné osoby, ktoré chcú založiť alebo rozvíjať mikropodnik.
  • Investičná podpora do výšky 500 000 EUR pre sociálne podniky

Európske štrukturálne a investičné fondyfrdeen (EŠIF)

  • Úvery, záruky, kapitálové financovanie alebo granty pre podniky

Podpora sa poskytuje z viacročných programov spolufinancovaných EÚ.

Európska investičná bankadefrplenEurópsky investičný fonden

  • Podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál

Financovanie digitálnej transformácie

V rámci nástroja na poskytovanie záruk za pôžičky programu COSME sa podporuje financovanie projektov digitálnej transformácie MSP vo všetkých odvetviach hospodárstva, bez ohľadu na ich súčasnú úroveň digitalizácie.

Ak ste finančným sprostredkovateľom, prejdite na dotazník COSME týkajúci sa digitalizácie tu.

Ak ste podnikom, ktorý hľadá finančné príležitosti, kliknite tu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Finanční sprostredkovatelia

Súvisiace témy

Verejné konzultácie

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o pravidlách EÚ, ktoré sa vzťahujú na váš podnik / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: