Ostatnio sprawdzono: 08/05/2019

Dostęp do finansowania

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Ta strona jest pomocna przy składaniu wniosków o pożyczki i kapitał wysokiego ryzyka, które udostępnia Unia Europejska.

Aby wyszukać możliwości finansowania, wybierz swój kraj.

Jak to działa

Kto kwalifikuje się do finansowania ze środków UE?

Ze środków unijnych mogą korzystać wszystkie rodzaje przedsiębiorstw niezależnie od wielkości czy sektora, w tym również przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą (tzw. start-upy), mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz większe firmy. Finansowanie jest udzielane w formie: kredytów, mikrofinansowania, gwarancji i kapitału podwyższonego ryzyka. Co roku unijne środki trafiają do ponad 200 tys. przedsiębiorstw.

Jak to działa

Decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych zostanie podjęta przez lokalne instytucje finansowe, takie jak banki, inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub anioły biznesu. Dzięki wsparciu UE lokalne instytucje finansowe mogą przyznawać przedsiębiorstwom dodatkowe środki finansowe.

Dokładne warunki finansowania – kwota, okres kredytowania, oprocentowanie i opłaty – są ustalane przez te instytucje finansowe. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z jedną z ponad 1000 instytucji finansowych.

Prawo do uzyskania informacji na temat zdolności kredytowej

Masz prawo do uzyskania od instytucji kredytowych informacji na temat wydanej przez nie decyzji w sprawie kredytu. Informacje te mogą Ci pomóc w zrozumieniu Twojej sytuacji finansowej i zwiększeniu szans na uzyskanie finansowania w przyszłości. Skorzystaj ze swojego prawa i powołaj się na art. 431 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych

Fundusze UE

Program COSME

  • Gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie w odniesieniu do kredytów do kwoty 150 000 euro
  • Kapitał (etap rozwoju i etap rozszerzania działalności)

Program InnovFinfrdeen („Horyzont 2020")

  • Pożyczki i gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Finansowanie projektów w dziedzinie badań i rozwoju
  • Kapitał (wczesny etap i etap rozruchu)

Instrument dla MŚPen oferuje finansowanie i szkolenia dla innowacyjnych MŚP (etap 1: Koncepcja i studium wykonalności, etap 2: demonstracja, zastosowania w warunkach rynkowych oraz badania i rozwój, etap 3: komercjalizacja).

Kreatywna Europaen

  • Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

  • Mikrokredyty (do kwoty 25 000 euro) dla mikroprzedsiębiorstw i osób znajdujących się w trudnej sytuacji zamierzających założyć lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwo.
  • Kapitał do kwoty 500 000 euro dla przedsiębiorstw społecznych

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjnefrdeen

  • Pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitału lub dotacje dla przedsiębiorstw.

Środki przyznawane są z wieloletnich programów współfinansowanych przez UE.

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjnyen.

  • Kredyty dla przedsiębiorstw, mikrofinansowanie, gwarancje i kapitał podwyższonego ryzyka.

Oświadczenie o ochronie prywatności - Pośrednicy finansowi

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: