Wonen en reizen
Laatste controle: 03/04/2019

Financiering voor ondernemers en bedrijven

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Op deze site vindt u hulp bij het aanvragen van leningen en risicokapitaal met steun van de Europese Unie.

Kies het land waar u naar financiering wilt zoeken.

Werkwijze

Wie komt in aanmerking voor EU-financiering?

Er is EU-financiering voor bedrijven in alle sectoren en van iedere grootte: zelfstandige ondernemers, start-ups, micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en grotere bedrijven. Er is een breed scala aan financiering beschikbaar: bedrijfskredieten, microkredieten, bankgaranties en risicokapitaal. De EU steunt elk jaar meer dan 200 000 bedrijven.

Werkwijze

Het besluit om EU-financiering te verstrekken, wordt genomen door plaatselijke financiële instellingen zoals banken, verstrekkers van risicokapitaal of "business angels". Dankzij de steun van de EU kunnen plaatselijke financiële instellingen bedrijven extra financiering bieden.

De exacte financieringsvoorwaarden (het bedrag, de looptijd, de rente en de kosten) worden bepaald door deze financiële instellingen. Neem contact op met één van de meer dan 1000 financiële instellingen om meer te weten te komen.

Recht op feedback over uw financieringsaanvraag

U heeft recht op feedback van de kredietinstelling over uw financieringsaanvraag. Dit kan u meer inzicht geven in uw financiële situatie en uw kans vergroten om in de toekomst financiële steun te krijgen. Maak gebruik van dit recht en verwijs daarbij naar artikel 431 van de EU-verordening inzake kapitaalvereisten.

EU-financiering

COSME-programma

  • Waarborgen voor kleine en middelgrote ondernemingen voor leningen, hoofdzakelijk tot 150 000 euro
  • Eigen vermogen (groei- en expansiefase)

Innovfin-programmafrdeen (Horizon 2020)

  • Leningen en waarborgen voor innovatieve bedrijven
  • Financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
  • Eigen vermogen (begin- en opstartfase)

Het mkb-instrument van Horizon 2020en biedt innovatieve kleine en middelgrote bedrijven financiering en coaching (fase 1: concept en haalbaarheid, fase 2: demonstratie, markttoepassing en O&O, fase 3: in de handel brengen).

Creatief Europaen

  • Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en creatieve sectoren

Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

  • Microleningen van maximaal 25 000 euro aan micro-ondernemingen en kwetsbare personen die een micro-onderneming willen opzetten of ontwikkelen
  • Investeringen tot 500 000 euro voor sociale ondernemingen

Europese structuur- en investeringsfondsenfrdeen (ESIF)

  • Financiering van leningen, waarborgen en eigen vermogen of subsidies aan bedrijven

Ondersteuning wordt voorzien door meerjarenprogramma's, die worden medegefinancierd door de EU.

Europese Investeringsbankdefrplen en Europees Investeringsfondsen

  • Bedrijfskredieten, microkredieten, bankgaranties en risicokapitaal

Gerelateerde onderwerpen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: